LN-OOY

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4047
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-06-04
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2011-03-17
Owner changed
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-06-04 SG Equipment Finance   Deponering av dokumenter ifm sletting av pant og avregistrering av luftfartøy ved eierskifte og flyskjøte
2012-06-04 Pegasus Helicopter AS   sletting av fartøy
2012-06-04 SG Finans   sletting av pant og avregistrering av fartøy. - effektueringsmelding
2012-06-01 SG Equipment Finance   sletting av panterett og avregistering ved eierskifte
2012-04-27 Pegasus helicopter AS   Pegasus helikopter AS - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OSX/LN-OOY
2012-04-24 SG Equipment Finance   Deponering av dokumenter ifm sletting av pant og avregistrering av luftfartøy ved eierskifte og flyskjøte
2012-04-18 Pegasus Helicopter AS   Orginal C of A and Noise
2012-04-13 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - Endring av flåten - AOC - LN-OSX
2012-02-17 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2011-03-17 SG Equipment Finance   flyskjøte
2011-03-17 SG Equipment Finance   registrering av panterett
2011-03-14 Pegasus Helicopter AS   Opphør av leieavtale
2011-03-14 SG Equipment Finance   flyskjøte
2011-03-14 SG Equipment Finance   registrering av panterett
2011-02-14 Pegasus Helicopter AS   New ARC
2010-02-16 Pegasus Helicopter AS   Recommendation report
2010-02-16 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-01-07 Pegasus Helicopter AS   Søknad om forlengelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde ervervsmessig
2009-12-18 Pegasus Helicopter AS   Søknad om forlengelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde ervervsmessig
2009-02-18 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-02 Pegasus Helicopter AS   vedlikeholdsrapport - fornyelse av ARC
2008-06-23 Pegasus Helicopter AS   Fornyet godkjenning av innleie
2008-06-16 Pegasus Helicopter AS   endring av leiens varighet iht leieavtalen
2008-06-16 Pegasus Helicopter AS   innleie
2008-04-04 Pegasus Helicopter AS   tilbakemelding EASA Form 13 - 2008AR-041
2008-02-27 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-26 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-02-13 Pegasus Helicopter AS   søknad om LDB og ARC
2007-07-03 Pegasus Helicopter AS   innvilget søknad om engangsutvidelse av 500 timers inspeksjon
2007-06-28 Pegasus Helicopter AS   Exemption request No:2007-03 - Eurocopter
2007-01-26 Pegasus Helicopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-29 Pegasus Helicopter AS   Brev - oversendelse av oppdatert Ops.Spec. - Pegasus
2006-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-03-01 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2006-02-27 Pegasus Helicopter AS   godkjenning av innleie av luftfartøy - Pegasus Helicopter AS
2006-02-23 Eurocopter   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2006-02-23 Pegasus Helicopter AS   tillatelse til privatflyging med luftfartøysom har bruksområde ervervsmessig - gyldig i 12 måneder fra dags dato
2006-02-16 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 16.02.2006
2006-02-15 Pegasus Helicopter AS   forsikringsbevis
2006-02-15 Pegasus Helicopter AS   Eiendomsoverdragelse - Firmaattest
2006-02-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-01-24 Eurocopter S.A.S   Helikopter AS 350 B3 - Eiendomsoverdragelse fra Eurocopter S.A.S til Grendahl Holding as
2006-01-16 Pegasus helicopter   Checklist for Coverage of technical requirements in JAR OPS 3 - Subpart K and L
2006-01-16 Pegasus helicopter AS   Søknad om registrering
2006-01-12 Pegasus helicopter   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-01-12 Pegasus helicopter   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no