LN-OPV

Airbus Helicopters
AS 350 B2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2378
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Arctic Avation AS
Organization number: 917195161
Adress: Postboks 493
8001 BODØ
Norge
Phone: +47 45197150
Radio License. Number: 6272
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordland Helikopter AS
Adress: Fjærveien 9
8050 TVERLANDET
Operator: Heliscan AS
Brannhaugen
7633 FROSTA
Tlf. 74820400/ Fax 74807701

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-17
Owner changed
Nordland Helikopter AS
2014-05-13
Owner changed
Heliscan Invest AS
2010-08-01
Adress
Helicopter Transportation Group AS
2009-08-01
Adress
Helicopter Transportation Group AS
2009-05-01
Name
Helicopter Transportation Group AS
2002-04-25
Owner changed
Offshore Helicopters AS
2001-11-05
Owner changed
Helilift AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Nordland Helikopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-17 Nordland Helikopter AS     registrering av eierskifte
2017-12-20 HeliScan AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPV
2017-07-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Utstedelse av ARC AS350B2
2016-06-29 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B2
2016-05-27 Sparebank 1 SMN     Sletting av heftelse
2016-05-20 Sparebank 1 SMN     Sletting av pant
2015-06-24 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B2
2014-07-07 HeliScan AS     Utstedelse av ARC
2014-05-20 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedrørende revisjon 19 til CAME - Endring av fartøyflåten - LN-OPV
2014-05-20 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedrørende revisjon 19 til CAME - Endring av fartøyflåten - LN-OPV
2014-05-20 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPV
2014-05-19 Post- og teletilsynet     LN-OPV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-16 Airlift AS     Airlift AS - Godkjenning av CAMOE rush revision 12B - Flåteendring - LN-OPV tatt ut
2014-05-15 Airlift AS     revidering av OPS Spec
2014-05-14 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedrørende revisjon 19 til CAME - Endring av fartøyflåten - LN-OPV
2014-05-14 SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS     registrering av heftelse
2014-05-14 Heliscan Invest AS     registrering av eierskifte
2014-05-14 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale AS350B2 LN-OPV
2014-05-13 Airlift AS     Airlift - CAMOE Revisjon 12B LN-OPV ut av AOC
2014-05-12 SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS     pantedokument
2014-05-07 SparebankenVest     sletting av heftelse
2014-05-07 Helicopter Transportation Group AS     omregistrering / salg av helikopter AS350B2
2014-05-06 SparebankenVest     sletting av pant
2013-10-09 Airlift AS     Info om opphør av sub-lease
2013-10-08 Airlift AS     Airlift AS - Godkjenning av CAMOE Rush Revision 9B - Flåte endring - LN-OPV tilbake i flåten
2013-09-23 Airlift AS     Søknad om forlenget innleie
2013-09-20 Airlift AS     Airlift AS - søknad om endring i AOC - utvidelse - LN-OPV
2013-09-18 Airlift AS     Info vedr opphør av sub-lease
2013-06-12 Airlift AS     Vedtak om godkjenning av sub-lease
2013-06-10 Airlift AS     Airlift AS - Godkjenning av CAMOE Rush Revision 7B - Flåtendring - LN-OPV ut av flåten
2013-05-28 Airlift AS     Notifikasjon vedrørende sub-lease
2013-05-27 Airlift AS     ARC
2012-09-28 Helicopter Transportation Group AS     LN-OPV og Utskrift fra Norges luftfartøyregister
2012-09-28 Helicopter Transportation Group AS     LN-OPV og Utskrift fra Norges luftfartøyregister
2012-06-01 Airlift AS     ARC Ext
2011-09-28 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartshendelse - Rapport SL RAP 2011/29 om alvorlig luftfartshendelse ved Sandvenvatnet Odda 18.06.2011 med Eurocopter AS 350 B2 - LN-OPV
2011-09-15 Airlift AS     søknad om forlengelse av leieavtale
2011-09-05 Airlift AS     søknad om forlengelse av leieavtale
2011-08-31 Statens Havarikommisjon for Transport     Vedrørende utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse ved Mannsåker Odda 18. juni 2010
2011-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport     Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse ved Mannsåker Odda 18.06.2010 med Eurocopter AS 350 B2
2011-07-06 Airlift AS   ARC 15b
2010-11-24 Airlift AS   forlengelse av innleieavtale
2010-10-26 Airlift AS   Søknad om forlengelse av innleieavtale
2010-09-30 Airlift AS   Godkjenning av forlengelse av overhalingstid på Module 05
2010-09-29 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalingstid på Module 05
2010-08-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse - Mannsåker Odda 18.06.2010
2010-05-28 Airlift AS   extended ARC
2009-11-26 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-10-06 Airlift AS   AFM front sheet not iaw latest EASA approval
2009-09-27 Airlift AS   Søknad om revidert Authorization Page
2009-08-25 Helicopter Transportation Group AS   nye eiere på registreringsbevis
2009-08-25 Helicopter Transportation Group AS   Oversendelse av nytt registreringsbevis
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-06-25 Airlift AS   ARC
2009-06-03 Simonsen   Registrert pantedokument
2009-06-02 Airlift   utsettelse av T-inspeksjon
2009-06-02 Simonsen Advokatfirma DA   Pantedokument - firmaattest
2009-05-04 Airlift   søknad om utsettelse av T-inspeksjon
2008-09-01 Arild Ryland   SV: Retur av signerte EASA form 13
2008-08-27 Airlift AS   Retur av signerte EASA Form 13 - 2008AR-168
2008-06-30 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Airlift AS   unntak iht Artikkel 10.3 1592/2002 ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-168
2008-04-17 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-07-06 Airlift AS   søknad om godkjenning av dry lease avtale
2006-11-06 SpareBank1 Nord-Norge   Retur av slettet pantedokument
2006-11-06 Sparebanken Vest   Retur av slettet pantedokument
2006-10-31 Sparebanken Nord-Norge   Ordre fra Sparebanken Nord-Norge om å iverksette sletting av pant
2006-10-31 Sparebanken Vest   ordre fra Sparebanken Vest om å iverksette sletting av pant
2006-10-26 Sparebanken Vest   Sletting av pant på luftfartøy
2006-05-11 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og AD-note liste
2005-12-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 43/2005) om luftfartsulykke ved Håvardsvann i Hordaland 21.07.2005 med Eurocopter AS 350 B2, LN-OPV
2002-04-30 Sparebanken Vest   eiendomsoverdragelse. Oversender dagbokført slettelse av pantobligasjon, dagbokført skjøte og ny pantobligasjon. Gebyr erkjennes mottatt
source: caa.no

More information: