LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L1
MSN: 9009
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Cayman ABL Borrower Ltd
Adress: c/o Centralis Cayman Limited, One Capital Place,
3rd Floor, Shedden Road, Grand Cayman
PO Box 1564
KY1-1110, Cayman Islands
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-10-28
Owner changed
CHC Cayman ABL Borrower Ltd
2015-06-01
Name
CHC Helicopter Holding (Cayman) Limited
2015-01-05
Owner changed
FR Horizon Swapco Limited
2007-08-02
Aircraft Added
Sparebank 1 SR-Finans AS
2007-08-02
Name
Sparebank 1 SR-Finans AS
2007-08-01
Name
Sparebank 1 SR-Finans AS

More aircraft owned by CHC Cayman ABL Borrower Ltd

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJM

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJO

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Tilsynsrapport 0002-3959 - LN-OPX ACAM Ramp Inspeksjon - Tilbakemelding på skisserte tiltak
2017-12-20 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Tilsynsrapport 0002-3959 - LN-OPX ACAM Ramp Inspeksjon - Tilbakemelding på skisserte tiltak
2017-12-18 CHC Helikopter Service AS     ARC 2017 - EASA Form 15b
2017-12-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsynene 0002-3959 (LN-OPX Ramp Inspeksjon i Florø) og 0002-4037 (LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon på Sola)
2017-12-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsynene 0002-3959 (LN-OPX Ramp Inspeksjon i Florø) og 0002-4037 (LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon på Sola)
2017-12-05 CHC Helikopter Service AS     AS332L Tail rotor blades. Maintenance postponement task
2017-11-16 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Services AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OPX innleieavtale
2017-11-16 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsynene 0002-3959 - LN-OPX Ramp Inspeksjon i Florø
2017-11-16 Wiersholm AS     Utvidelse av innleieavtale
2017-11-01 CHC Helikopter Service AS     CHC Avviksskjema ACAM korrigert versjon
2017-10-27 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - rapport etter ACAM Ramp - LN-OPX (0002-3959)
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-29 Heli-One (Norway) AS     Utstedelse av Permit to Fly for test av 2 modifikasjoner
2017-06-28 Heli-One (Norway) AS     Application for Permit to Fly
2017-03-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av påtegning på pantobligasjon
2017-03-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     effektueringsmelding
2017-03-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse av samme rettssubjekt - pantobligasjon og allonge
2017-03-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     pantobligasjon
2017-02-24 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     attestert registerutskrift
2016-10-14 Wiersholm AS     LN-OPX, LN-OJO, attesterte registerutskrifter
2016-03-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Services AS - MEL RIE report form 2016-02 - LN-OPX
2016-03-14 CHC Helikopter Service AS     MEL RIE report form 2016-02
2015-12-14 CHC Helikopter Service AS     ARC 2014-OPX-1 EASA Form 15b with expiry date 16.12.2016
2015-11-04 CHC Cayman ABL Borrower Ltd.     Registration Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation (IDERA)
2015-10-28 CHC Helikopter Service AS     IDERA
2015-10-28 Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av eierskifte
2015-10-28 Wiersholm AS     Godkjenning av innleieavtalene
2015-10-28 Lars Sollesnes     effektueringsmelding for registrering av eierskifte og pant
2015-10-28 Wiersholm AS     Registrering av eierskifte og Aircraft Mortgage Deed
2015-10-27 Wiersholm AS     Godkjenning av innleieavtalene
2015-10-26 Wiersholm AS     Application to register title of ownership
2015-10-26 Wiersholm AS     LN-OPX MSN 9009 - søknad om godkjenning av innleieavtaler - rettelser
2015-10-26 Wiersholm AS     søknad om godkjenning av innleieavtaler
2015-10-23 Wiersholm AS     søknad om godkjenning av innleieavtaler
2015-10-23 Wiersholm AS     søknad om godkjenning av innleieavtaler
2015-10-23 Wiersholm AS     Bill of sale - Aircraft Mortgage Deed
2015-10-09 Wiersholm AS     søknad om godkjenning av innleieavtaler
2015-10-09 Wiersholm AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2015-10-09 Advokatfirmaet Wiersholm AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-10-05 Advokatfirmaet Wiersholm AS     attestert registerutskrift
2015-10-05 Lars Sollesnes     Forespørsel om registerutskrift av MSN 9009
2015-06-15 Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av endret innleieavtale.
2015-06-15 Wiersholm AS     Ny sub-lessor - søknad om godkjenning av nye innleieavtaler
2015-06-10 Wiersholm AS     endring av navn på registrert eier
2015-06-04 Wiersholm AS     ny sub-lessor - søknad om godkjenning av nye innleieavtaler
2015-01-05 Wiersholm AS     Eierskifte MSN 9009 - søknad om godkjennelse av innleieavtale
2015-01-05 Wiersholm AS     LNOPX - Eierskifte MSN 9009 - søknad om godkjennelse av innleieavtale
2015-01-05 Wiersholm AS     Effektueringsmelding 1
2015-01-05 Kluge Advokatfirma AS     effektueringsmelding 2
2015-01-05 Wiersholm AS     vedtak om godkjening av eierskifte og endring av innleieavtale
2015-01-05 Wiersholm AS     registrering av eierskifte
2014-12-19 Wiersholm AS     søknad om godkjennelse av innleieavtale
2014-12-18 Wiersholm AS     Bill of Sale
2014-12-15 Wiersholm AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2014-12-14 Wiersholm AS     søknad om godkjennelse av innleieavtale
2014-12-14 Wiersholm AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2014-12-03 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b for AS332L1, S/N 9009
2014-11-21 Wiersholm AS     Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2014-11-20 Wiersholm AS     Forlengelse av innleieavtale
2014-07-09 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-02-28 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2014-02-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv     sønkad om forlengelse av godkjennelse av innleieavtaler
2013-11-27 CHC Helikopter Service AS     ARC 2011-OPX-2 EASA Form 15b
2013-04-24 CHC Helikopter Service AS     ETA mottatt fra Eurocopter
2012-11-28 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L1
2012-07-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2012-07-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv     søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtaler
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2011-12-09 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-11-25 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 b, for Eurocopter AS 332 L1 med registering
2011-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-07 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate ARC for Eurocopter AS 332 L1
2010-08-05 CHC Norway AS   Airworthinrss Review Certificate AS 332 L1
2009-08-20 CHC Norway AS   Airworthiness review Certificate AS 332 L
2009-04-29 CHC Helikopter Service AS   Godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2008-08-27 CHC Helikopter Service AS   Svar: søknad om fornyelse av luftdyktighet / utstedelse av ARC
2008-08-26 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-21 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av luftdyktighet / utstedelse av ARC
2008-05-02 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (rap. 09/2000) om luftfartsulykke ved Tyin 24.04.1998 med Eurocopter AS 350B2 Ecureuil - LN-OPX
2008-04-17 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (rap. 09/2000) om luftfartsulykke ved Tyin 24.04.1998 med Eurocopter AS 350B2 Ecureuil - LN-OPX
2007-11-26 CHC Helikopter Service AS   Veierapport
2007-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-18 CHC Helikopter Service AS   Godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2007-09-10 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-16 CHC Helikopter Service AS   korreksjon til ASLA, Appendix 1 med påført spesifisert registreringsmerke
2007-08-08 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-03 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2007-08-03 CHC Helikopter Service AS   kopi av forsikringsbevis samt påførelse av registreringsnummer, Appendix 1 til ASLA
2007-08-02 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-08-02 Eurocopter   melding om iverksettelse av registrering
2007-07-31 Kjell A Ostnes AS   eurocopter - Bill of sale
2007-07-16 CHC Helikopter Service AS   LN-OPX - søknad om permit to fly
2007-07-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-08 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (rap. 09/2000) om luftfartsulykke ved Tyin 240498 med Eurocopter AS 350B2 Ecureuil, LN-OPX.
2007-04-20 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
2006-07-18 CHC Helikopter Service AS   Bekreftet reservert registreringsmerke
source: caa.no