LN-ORM

Bell Helicopter Textron Inc.
214B-1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 214B-1
MSN: 28054
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-05
Aircraft Deleted
Nordenfjeldske luftfart AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2005-02-21
Owner changed
Helitrans AS
2001-10-26
Owner changed
Helitrans Heavylift II AS
2001-08-20
Aircraft Added
Helitrans AS

Related Youtube videos

LN-ORM data-toggle=

Bell 214B-1 Biglifter, ENBR/BGO

LN-ORM data-toggle=

LN-ORM helikopterslukking av skogbrann i Vågå 2016

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-10-11 Helitrans AS     retur av luftdyktighetsbevis
2017-10-09 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ORM og LN-OTR
2017-10-05 Helitrans AS     sletting av luftfartøy - effektueringsmelding
2017-10-05 Nordenfjeldske Luftfart AS     sletting av luftfartøy
2017-10-03 Helitrans AS     Siste CRS 03102017
2017-10-03 Helitrans AS     Utstedelse av eksport CoA for brukt helikopter 214B-1 SN 28054 som skal eksporteres ut av EASA området og til Papua New Guinea
2017-10-03 Nordenfjeldske Luftfart AS     Sletting av luftfartøy
2017-10-02 Helitrans AS     Manglende merking Tachometer NG1 - Rød trekant
2017-10-02 Helitrans AS     Reparasjon på høyre horisontal stabiliser er ikke dokumentert i liste
2017-10-02 Helitrans AS     Mangler i AFM
2017-10-02 Helitrans AS     Oppdatert VR datert 01.10.2017
2017-10-02 Helitrans AS     LN-ORM TO 214-53-008
2017-10-02 Helitrans AS     LN-ORM 214-53-007
2017-10-02 Helitrans AS     LN-ORM WO-ORM-61
2017-10-02 Helitrans AS     SV: Manglende merking Tachometer NG1 - Rød trekant
2017-10-02 Helitrans AS     SV: Mangler i AFM
2017-10-02 Helitrans AS     SV: Reparasjon på høyre horisontal stabiliser er ikke dokumentert i liste
2017-09-21 Helitrans AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2017-08-30 Helitrans AS     Søknad om eksportlyftdyktighetsbevis
2017-08-28 Sparebank 1 SMN     LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC og sletting av heftelser
2017-04-03 Helitrans AS     ARC - 1.st extension
2016-07-05 Helitrans AS     ARC Recomendation
2016-06-29 Flight Engineering     ARC Recomendation
2016-06-06 Sparebank 1 SMN     LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC, LN-OPO og registrering av heftelse
2016-06-01 Sparebank 1 SMN     Tinglysing av pantedokument
2015-06-29 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2014-06-26 Helitrans AS     ARC 1.st Extension
2013-07-25 Helitrans AS     ARC
2012-05-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-ORM
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS     registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank     Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1     LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-ORM
2012-03-30 Fokus Bank     Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS     registrering av eierskifte
2011-07-11 Helitrans AS   Godkjenning av søknad om forlengelse av gangtid
2011-07-08 Helitrans AS   Søknad om forlengelse av gangtid
2010-08-02 Helitrans AS   ARC
2009-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-05 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-12-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-18 Helitrans AS   Utstedelse av ARC
2008-12-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-28 Helitrans AS   Avslag på søknad om Airwortiness Review Certificate (ARC)
2008-08-04 Helitrans AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-07-04 Helitrans AS   Helitrans AS - CRS dokumentasjon LN-ORM/ LN-OPA
2007-08-27 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-08-22 Helitrans AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-22 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-08-28 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2007
2006-07-24 Helitrans AS   Søknad om fornyelse av Luftdyktighetsbevis for BELL 214B-1 - S/N 28054
2006-07-24 Helitrans Teknisk AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-08 Helitrans AS   søknad om engangsgodkjennelse til å utføre 300 timers inspeksjon på Bell 214 B, S/N 28054 progressivt
2006-05-08 Helitrans AS   tillegg til søknad om engangsgodkjennelse til å utføre 300 timers inspeksjon på Bell 214 B, S/N 28054 progressivt
2006-05-08 Helitrans AS   "non-objection statement" fra Bell Helicopter Textron
source: caa.no