LN-ALT

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 28-7990435
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ravndal Ola
Adress: Ullandhauggaten 12
4307 SANDNES

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-24
Owner changed
Ravndal Ola
2014-12-02
Owner changed
Strøm Geir Kramviken
2010-06-17
Owner changed
Lillestrand Jørn Vidar
2004-05-10
Owner changed
Borg Flyklubb
2003-10-01
Adress
Fredriksen Per
Lyng Odd Ragnvald
2002-07-01
Adress
Fredriksen Per
Lyng Odd Martin Ragnvald

Related Youtube videos

LN-ALT data-toggle=

Landing ENOV.wmv

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-06 Ola Ravndal     reisejournal
2017-11-06 Ola Ravndal     10/00824-15 - utstedelse av reisejournal Nr. 8
2017-10-20 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-10-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-24 Ola Ravndal     registrering av eierskifte
2016-05-16 Ola Ravndal     registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2015-11-23 NLF CAMO     ARC og review report
2015-10-29 Geir Kramviken Strøm     oversendelse av duplikat
2014-12-17 Post- og teletilsynet     LN-ALT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-03 Geir Kramviken Strøm     registrering av eierskifte
2014-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2014-11-06 Trond K. Strøm     eierskifte - flyskjøte
2012-11-19 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-01-23 Rakkestad flyklubb     Rakkestad flyklubb - Leieavtale LN-PAL
2011-12-14 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-07-05 Jørn Vidar Lillestrand   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-30 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2010-06-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2010-06-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - flyskjøte - egenerklæring, registerutskrift og protokoll fra årsmøte i Borg flyklubb
2009-06-10 Borg Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-06-05 Norrønafly-Rakkestad AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   ønske om å forandre utløpsdato for ARC til mai måned
2009-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-13 jan@hovet.no   ICAO- Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-11-14 Borg Flyklubb   LN-ALT Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-17 Borg Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Borg Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Borg Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-09-03 Norrønafly Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-15 Norrønafly Rakkestad AS   journal - godkjennelse av opprettelse av propell
2008-03-07 Norrønafly Rakkestad AS   journal - søknad om godkjennelse av opprettelse av propell
2007-11-13 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-05 Borg Flyklubb   Vedlikeholsrapport (VR)
2006-07-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Torsnes flyplass nær Fredrikstad 05072006
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: