LN-OZC

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11520
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 5882
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skjolden Cruisekai AS
Adress: Egge Gård
3514 HØNEFOSS
Operator: Fonnafly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-02
Owner changed
Skjolden Cruisekai AS
2014-11-24
Owner changed
Luftig AS
2011-08-09
Owner changed
Kirkeng Tor Øivind
2008-12-08
Owner changed
Skylift Invest AS
2006-11-27
Aircraft Added

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-18 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OZC20180117a
2018-01-12 Sofia Pettersson     Rekommendation
2017-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-16 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZC
2017-05-15 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OZC
2017-05-12 Helitrans AS     Søknad om endring av OOC samt godkjenning av innleieavtale LN-OZC
2017-05-11 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - LN-OZC fases ut
2017-01-13 Nor Aviation AS     ARC extension
2016-04-12 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - OM rev 10 & NF-1091 - Flåteutvidelse LN-OZC
2016-03-08 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OZC, vedlagt Operations Specifications revisjon 3
2016-03-04 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - OM rev 10 & NF-1091 - Flåteutvidelse LN-OZC
2016-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-02 Skjolden Cruisekai AS     Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2016-02-29 Nor Aviation AS     Skjøte signert
2016-02-26 Luftig AS     Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2016-02-26 Nor Aviation AS     ARC extension
2016-02-26 Nor Aviation AS     Noraviations AS - Søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OZC
2015-09-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OZC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-11 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2015-02-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OZC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-05 Vestlandsfly AS     Vestlandsfly AS - Innleie av LN-OZC
2015-02-03 Vestlandsfly AS     Innleie - LN-OBE / LN-OZC
2014-11-24 Skytec AS     Registrering av eierskifte
2014-11-20 Skytec AS     Eierskifte
2014-08-22 Skytec AS     Godkjennelse av AMP Rev. 3
2014-08-21 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 3
2014-02-11 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2013-08-05 Skytec AS     godkjennelse av AMP Rev. 2
2013-08-02 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 2 - vedlikeholdsprogram R44
2013-08-02 SkyTec     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 2
2012-12-20 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2012-10-31 Skytec AS     AMP rev. 1 godkjent
2012-08-02 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP rev. 1
2012-04-17 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-02-13 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2012-02-10 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2011-08-10 European Helicopter Center AS     registrering av eierskifte
2011-08-10 Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg     slettelse av pantedokument
2011-08-08 Skytec AS     vedlikeholdsprogram godkjent
2011-08-08 Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg     sletting av pant
2011-08-02 Skytec     Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-08-01 European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS (EHC) - Oppdatert Operations Specifications rev 28 - utmeldelse av LN-OZC
2011-07-28 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-11 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget Airworthiness Review Certificates
2010-06-18 European Helicopter Center AS   Kopi av utstedt Airworthiness Review Certificate
2009-11-07 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - søknad om avtale Privatflyging av luftfartøy under EHC AOC/Lisens - Rolf Bakken
2009-06-29 European Helicopter Center AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2009-06-29 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-19 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2009-05-29 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av ARC - Vedlikeholdsrapport
2009-05-25 European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse
2009-05-19 European Helicopter Center AS   LN-OZC - søknad om flåteutvidelse - innleiepapirer
2008-12-11 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-12-08 Skylift Invest AS   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-12-08 Nøtterø SpareBank   Pantobligasjon
2008-12-02 Skylift Invest AS   flyskjøte - firmaattest
2008-11-17 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-12 Airtransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-11-05 Fonnafly AS   feilsendt utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-23 Fonnafly AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-21 Airtransport AS   slettet pantedokument
2008-10-15 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pantedokument
2008-10-01 SpareBank Nøtterøy Tønsberg   pantedokument på luftfartøy
2008-04-30 Skytec AS   skal ut av Fonnafly AS og over på privat drift - villighetserklæring fra Skytec AS
2008-01-09 Fonnafly AS   Fonnafly AS - søknad om særskilt tillatelse til landing på helidekk med helikopter klass 3 - LN-OZC
2007-12-17 Fonnafly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-14 Fonnafly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-13 Fonnafly AS   Utsendelse av Airworthiness Review Certificate
2007-12-12 Terje Hjortland   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-06 European Helicopter Center AS   Søknad om aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/Lisens
2007-08-09 Fonnafly AS   Godkjennelse av innleieavtale - LN-OZC
2007-07-30 European Helicopter Center AS   Signert innleieavtale mellom Fonnafly og AirTransport
2007-06-18 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - Godkjenning av avtale for privat bruk av LN-OZE
2007-01-04 European Helicopter Center AS   Godkjenning av avtale for privat bruk av helikopter LN-OZC.
2006-12-20 European Helicopter Center AS   godkjennelse av søknad om flåteutvidelse
2006-12-12 Post og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-11-30 European Helicopter Center AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og div. dokumentasjon
2006-11-30 DnB NOR Bank ASA   Retur av registrert pantedokument
2006-11-29 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon til søknad om flåteutvidelse
2006-11-28 European Helicopter Center AS   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-11-28 European Helicopter Center AS   ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om innleie
2006-11-22 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - søknad om aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/Lisens - LN-OZC og LN-OCT
2006-11-22 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2006-11-22 European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse - Robinson R-44 II
2006-11-03 DnBNOR   Pantedokument
2006-08-29 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information: