LN-AAB

SAAB-Scania AB
91B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91B
MSN: 91-262
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sørgård Trond
Operator: Airwing AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-06-29
Aircraft Deleted
Sørgård Trond
2002-10-09
Aircraft Added
Torp Helge

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-07-17 Transportstyrelsen   Avregistrering
2009-07-17 Blosse Groth Karoline   De-registration certificate
2009-06-29 Trond Sørgård   sletting av registrering
2009-06-29 Trond Sørgård   slettelse av luftfartøy
2009-05-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406AAB-01 Rev. A for SAAB-Scania 91B
2009-05-15 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24 bit Aircraft Code
2009-05-13 Jan Hovet   dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2008-10-30 Hans Jakob Listerud   Godkjenning av utvidet gangtid på propellergovernor
2008-10-22 Hans Jakob Listerud   Gangtider - flyging
2008-10-03 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-10 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse tor radioutstyr i luftfartøy
2006-12-21 Samferdselsdepartementet   Sluttbehandling av tilrådinger fremmet i rapport (SL RAP 1/2006) om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P21OM LN-TFM og SAAB-Scania 91B LN-AAB
2006-07-17 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-24 Trond Sørgård   Overført registerhjemmel
2006-05-23 Trond Sørgård   kopi av kjøpers id-bevis
2006-04-24 Helge Torp   Eiendomsoverdragelse
2006-02-16 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAP 1/2006) 0m lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P21OM LN-TFM og SAAB-Scania 91B LN-AAB
2006-02-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 1/2006 om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P210M LN-TFM og Saab-Scania 91B LN-AAB
2006-02-03 Helge Torp   innvilget søknad om klassifisering som veteranfly
2005-12-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til raport om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 med Cessna P210N LN-TFM og Saab-Scania 91B LN-AAB
2005-12-09 Helge Torp   tilleggsopplysninger til søknad om å få klassifisere flyet som veteranfly
source: caa.no

More information: