LN-ASD

Cessna Aircraft Company 182P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182P
MSN: 182-63104
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1974 (50 years old)
Max TO weight: 1338 kg
ICAO Hex: 47861B
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Stavanger Fallskjermklubb
Adress: Postboks 712
4003 STAVANGER

source: caa

Aircraft event timeline

2018-10-23
Owner changed
Stavanger Fallskjermklubb
2018-07-05
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2007-04-24
Owner changed
Flyreklame AS
2001-12-03
Owner changed
Ringerike Motorflyklubb
1994-01-28
Owner changed
Bjørn Røgeberg

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-03-12 Hans Jakob Listerud     Kopi av ARC
2023-01-13 Norrønafly-Rakkestad AS     ACAM 0003-5405
2023-01-13 Rune Hansen     ACAM rapport 0003-5405 lukket
2022-12-15 Rune Hansen     ARC utstedelse og avvik etter ACAM
2022-12-15 Rune Hansen     Korrigert e-post der frist for lukking av avvike i rapport 0003-5404 er korrigert til 2023.
2022-12-08 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2022-11-11 Stavanger Fallskjermklubb     LN-ASD – Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) Rapport 0003-5405
2022-10-03 Hans Jakob Listerud     ACAM
2022-09-27 Hans Jakob Listerud     ACAM
2022-09-07 Hans Jakob Listerud     Re: Etterspurt dokumentasjon ifm. planlegging av ACAM inspeksjon
2022-09-02 Rune Hansen     Planlegging av ACAM inspeksjon
2022-06-15 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert Form 45 støybevis pga. endret propeller
2022-06-13 STAVANGER FALLSKJERMKLUBB     falsk alarm fra ELT - Stavanger fallskjermklubb
2022-06-13 STAVANGER FALLSKJERMKLUBB     falsk alarm fra ELT - Stavanger Fallskjermklubb
2022-06-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Søknad om nytt støysertifikat
2022-04-11 Rune Hansen     LN-ASD – Forhåndsvarsel om planlagt gjennomføring av ACAM i 2022
2022-04-08 Rune Hansen     LN-ASD – Forhåndsvarsel om gjennomføring av ACAM i 2022
2022-04-08 SFSK v/leder     VS: LN-ASD – Forhåndsvarsel om gjennomføring av ACAM i 2022
2021-11-01 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-11-01 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-10-02 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-09-11 Stavanger Fallskjermklubb     Epost med permanent tillatelse
2019-09-11 Stavanger Fallskjermklubb     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-08-30 Stavanger Fallskjermklubb     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2018-12-04 Norrønafly-Rakkestad AS     diverse bilder
2018-11-23 Kyrre Andersen     Ny revisjon av SOP for LN-ASD
2018-11-13 Stavanger Fallskjermklubb     SV: SOP for fallskjermhopping, LN-ASD
2018-10-24 Stavanger Fallskjermklubb     registrering av eierskifte
2018-10-21 Stavanger Fallskjermklubb     SOP for fallskjermhopping, LN-ASD
2018-10-17 Norrønafly-Rakkestad AS     Eiendomsoverdragelse
2018-09-28 Bjørn Ødegård     15/00961-130 - Reisedagbok
2018-09-25 Norrønafly-Rakkestad AS     Reisedagbok
2018-09-17 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-08-14 Thor Egil Larsen     annullering av søknad om PtF
2018-07-13 Fred Pettersen     dokumentasjon på mangler i søknad om PtF - dokumentasjon
2018-07-06 Fred Pettersen     Permit to fly - Form 21
2018-07-02 Norrønafly-Rakkestad AS     Permit to fly - mangler i søknad - 10/00862-8
2018-06-30 Kyrre Andersen     SOP utarbeidet for drift
2018-06-28 Bjørn Horne     Flyskjøte - dokumentasjon på ID og firmaattest
2018-06-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Permit to fly
2017-02-28 Sparebanken DIN   registrering av heftelse
2017-02-24 Sparebanken DIN   Pantedokument
2014-06-12 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2012-05-11 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og Review papirer for Cessna 182P
2012-03-21 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2012-03-20 Flyteknisk Notodden AS   søknad om godkjenning av AMP
2010-06-29 Flyreklame AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-22 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-06-19 Flyreklame AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-id 24 bit kode
2008-10-22 Flyreklame AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Flyreklame AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Flyreklame AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-13 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-28 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-10 Flyreklame AS   LN-ASD manglende retur av tilsynsrapport
2007-05-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholderapport
2007-04-14 Ringerikes Motorflyklubb   Overdragelse av luftfartøy
2007-03-31 Ringerikes Motorflyklubb   flyskjøte - eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-03-28 Bø Sparebank   Flyskjøte - pantedokument
2007-03-05 Ringerikes Sparebank   Retur av slettet pantedokument
2006-12-08 Ringerike Motorflyklubb   begjæring om attestert registerutskrift
2006-12-08 Ringerike Motorflyklubb   Attestert registerutskrift
2006-11-09 Ringerike Motorflyklubb v/ Torstein Riksheim   innvilget søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2006-08-30 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering luftfartshendelse - Eggmoen flyplass 21.08.2006 - Cessna 182P
source: einnsyn.no