LN-GMT

ICA-Brasov
IS-28M2/80HP

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: ICA-Brasov
Model: IS-28M2/80HP
MSN: 43
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rustenberg Kjetil
Adress: Odderheitunet 29
4639 KRISTIANSAND S

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-11-16
Owner changed
Rustenberg Kjetil

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-11-16 Olav Edvin Harefallet     Kopi av førerkort
2018-11-16 Kjetil Rustenberg     Registrering av eierskifte
2015-10-07 Olav E. Harefallet   Overdragelse av luftfartøy
2013-05-13 Kjetil Rustenberg   Svar på forslag til AMP
2013-05-10 Kjetil Rustenberg   AMP søkes godkjent
2011-06-01 Olav Edvin Harefallet   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-05-22 Kjetil Rustenberg   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-22 Kjetil Rustenberg   vedlikeholdsrapport
2010-04-15 Olav Edvin Harefallet   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-14 Ole Baartvedt   utstedelse av duplikat eller oppdatert vedlikeholdsrapport
2010-04-14 Hans Borge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-25 Hans Magnus Borge   vedlikeholdsrapport
2009-02-27 Post- og teletilsynet   returnert tillatelse for radioutstyr
2008-11-12 Olav Harefallet   tstedelse av ARC
2008-11-12 Olav Harefallet   Utstedelse av ARC
2008-10-27 Hans m Borge BLS 76   vedlikeholdsrapport
2007-05-30 Tore Lund Flytekniker   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: