LN-GMT

ICA-Brasov
IS-28M2/80HP

ACTIVE GLIDER

Aircraft Details

Manufacturer: ICA-Brasov
Model: IS-28M2/80HP
MSN: 43
Airworthiness Category: Powered Sailplane
Production year: 1981
Max TO weight: 760 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Voss Flyutleie AS
Adress: Lydvabaret 11
5704 Voss

source: caa.no

Aircraft event timeline

2023-01-23
Owner changed
Voss Flyutleie AS
2022-01-13
Adress
Rustenberg, Kjetil
2018-11-16
Owner changed
Rustenberg Kjetil

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-18 Kjetil Rustenberg     svar vedr. eierskifte
2023-01-17 Kjetil Rustenberg     kopi av ID - Eierskifte LN-GMT
2023-01-17 Kjetil Rustenberg     Eierskifte
2022-04-20 Kjetil Rustenberg     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 og 45
2022-04-20 Kjetil Rustenberg     Rapport 0003-5886 - lukket
2022-04-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Status for SB listet i TCDS EASA.A.453
2022-04-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Status for SB listet i TCDS EASA.A.453
2022-04-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Status - Placard - AD status
2022-03-24 Norrønafly-Rakkestad AS     spørsmål fra besiktigelse
2022-03-10 Norrønafly-Rakkestad AS     22/05683-4 - Søknad om 24-bits kode
2022-03-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Søknad om 24-bits kode
2022-03-07 Kjetil Rustenberg     AMP
2022-02-25 Kjetil Rustenberg     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-02-21 NORGES LUFTSPORTFORBUND     Recommendation ARC
2018-11-16 Olav Edvin Harefallet     Kopi av førerkort
2018-11-16 Kjetil Rustenberg     Registrering av eierskifte
2015-10-07 Olav E. Harefallet   Overdragelse av luftfartøy
2013-05-13 Kjetil Rustenberg   Svar på forslag til AMP
2013-05-10 Kjetil Rustenberg   AMP søkes godkjent
2011-06-01 Olav Edvin Harefallet   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-05-22 Kjetil Rustenberg   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-22 Kjetil Rustenberg   vedlikeholdsrapport
2010-04-15 Olav Edvin Harefallet   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-14 Ole Baartvedt   utstedelse av duplikat eller oppdatert vedlikeholdsrapport
2010-04-14 Hans Borge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-25 Hans Magnus Borge   vedlikeholdsrapport
2009-02-27 Post- og teletilsynet   returnert tillatelse for radioutstyr
2008-11-12 Olav Harefallet   tstedelse av ARC
2008-11-12 Olav Harefallet   Utstedelse av ARC
2008-10-27 Hans m Borge BLS 76   vedlikeholdsrapport
2007-05-30 Tore Lund Flytekniker   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: