Aircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1591
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Grenland Flyklubb
Adress: Flyplassveien 121
3728 SKIEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-05-01
Name
Grenland Flyklubb

Related Youtube videos

LN-ASY data-toggle=

ENSN LN-ASY

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-04 Kenneth Henry Espeland Jacobsen     10/00916-13 - ICAO 24 bit adresse
2019-11-01 Kenneth Henry Espeland Jacobsen     ICAO 24 bit adresse
2019-09-03 Lasse Andersen     ARC
2018-05-14 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-05-19 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-05-11 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-05-22 Norges Luftsportforbund   review report og ARC
2014-05-23 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-04-30 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-05-04 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-ASY og Anmodning om å undersøke luftfartshendelse ved Skien lufthavn 01.03.2011
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   Indirect approval AMP
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-03-17 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-ASY og tilbakemelding på innrapportert hendelse Skien lufthavn 01.03.2011
2010-05-26 Grenland Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-05-25 Flyteknisk Notodden   vedlikeholdsrapport
2009-12-17 Thomas Brekka   Ny loggbok nr 11
2009-09-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2008-12-11 Hovet & Co. AS   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-17 Grenland Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Grenland Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Grenland Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-27 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-23 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: