LN-OMA

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3677
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SEB Finans AB (publ)
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2007-04-04
Aircraft Deleted
SEB Finans AB (publ)
2006-12-19
Aircraft Added
2005-06-30
Aircraft Deleted
SEB Finans AB (publ)
2003-06-24
Aircraft Added
SEB Finans AB
2003-04-03
Aircraft Added
SEB Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-04-04 CAA Spania   Bekreftelse på sletting av fartøy
2007-04-04 SEB Finans AB (Publ)   Sletting av luftfartøy
2007-03-30 SEB Finans   sletting av luftfartøy etter begjæring fra eier
2007-03-14 Helicopter Transportation Group A.S   Avregistrering av luftfartøy etter begjæring fra eier - firmaattest
2007-03-13 Airlift AS   endring av leieavtaler / AOC
2007-02-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-12-07 Airlift AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-12-06 SEB Finans   Søknad om registrering av helikopter
2006-12-06 SEB Finans   SEB Finans AB (publ) - erklæring om selskapsstatus
2006-11-23 Airlift AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-10-31 Airlift AS   godkjent innleie
2006-10-30 Airlift AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-10-27 Airlift AS   Export Statement
2006-10-10 Airlift AS   innleiekontrakt av 28.09.2006
2006-10-10 Airlift AS   innleieavtale og forsikringsbevis
2006-09-26 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-09-25 Airlift AS   søknad om registrering av AS350 B3, S/N 3677
2006-09-25 Airlift AS   søknad om innleie av AS 350 B3, S/N 3677
2006-09-25 Airlift AS   søknad om utvidelse av fartøyflåten
2006-09-25 Airlift AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og div. annen dokumentasjon
source: einnsyn.no