LN-MAV

The New Piper Aircraft, Inc
J3C-65

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: J3C-65
MSN: 13157
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Johnsen Per Anders
Adress: Maiblomvegen 19
2052 JESSHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-12-02
Aircraft Added
20.12.2013
2013-12-02
Aircraft Added
Johnsen Per Anders
2007-01-16
Aircraft Deleted
Pedersen Eidar Johan
2000-06-21
Owner changed
Pedersen Eidar Johan

Related Youtube videos

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Dag Erik

LN-MAV data-toggle=

Flying L-4 LN-MAV with the kids

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Tour de Suede

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV What it feels like to fly

LN-MAV data-toggle=

LN MAV med Ingelin Sept 2015

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Husodden August 2016

LN-MAV data-toggle=

LN MAV wings

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV "Maverick" with wings mounted

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 2nd Startup

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV to Telemark Airshow 2017

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV "We fly so close"

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Flydagen Kjeller 2017

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Haga formation 1944

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Restoration Project

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Cloud Dance

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Linnéa 2017

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV med Arne

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV iPad test

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Autumn leaves

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Sommertoget

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Ingelin July 2017

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Drone takeoff

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Cloud Dance (editors cut)

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Winter ENSM

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV with Tomasz

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Grasshopper Formation 14 April 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV with Oscar

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV with Ingelin June 2018

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV with Trond

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Luftsportsuka 2018 med Ludvig

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Treetop Flyer

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 01MAY19 Kjeller Normandie packing test

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 23APR19 Simen på Maarud Flyboys

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Maarud Kjeller 23APR19

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV "Bazooka Maverick"

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Flydagen 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Greeting to Iza

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Linnéa 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Fritjof og Julie, Maarud Juni 2019

LN-MAV data-toggle=

Grasshopper Formation July 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV med Nina Maarud Juni 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV til Vettal SEP 2019

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 2019 Highlights

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Ludvig tar på sky

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV med Ludvig til Starmoen Juni 2020

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Husodden med Ludvig Juli 2020

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV - Fields of gold - September 2020

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Autumn leaves 2020 - Belly camera

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Autumn leaves 2020

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Last Flight 2020

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 6 ship formation - BREITLING STYLE

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Martha og Malin picnic, mai 2021

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV and SAI Randsfjorden Mai 2021

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Våghalsen Mai 2021 (Bazooka)

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV Husodden July 2021

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV and SAI Våghalsen July 2021

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV lead 6 ship to Nyholm 2021

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV landing Maarud 360

LN-MAV data-toggle=

LN-MAV 2021 Highlights

More aircraft owned by Johnsen Per Anders

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-28 Per Anders Johnsen     vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-05-24 Per Anders Johnsen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-05-27 Per Anders Johnsen     13/03349-33 - Gyldighetstid
2020-05-26 Per Anders Johnsen     Gyldighetstid
2020-05-26 Per Anders Johnsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-23 Per Anders Johnsen     vedlikeholdsrapport
2019-05-22 Per Anders Johnsen     Sv. permit to fly Belgium Airspace
2019-05-22 Per Anders Johnsen     permit to fly Belgium Airspace
2019-04-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-08-08 Per Anders Johnsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-08-03 Per Anders Johnsen     Vedlikeholdsrapport VR 2018
2017-06-21 Per Anders Johnsen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-20 Per Anders Johnsen   Vedlikeholdsrapport
2016-06-21 Per A. Johnsen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-12 Per A. Johnsen   vedlikeholdsrapport
2015-08-17 Aeromech AS   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-08-14 Aeromech AS   Søknad om Luftdyktighetsdokument
2015-08-13 Per Anders Johnsen   søknad om særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-08-12 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2015-07-10 Per Anders Johnsen   Johnsen Per Anders - Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring (STT) for prøveflyging LN-MAV
2015-06-25 Per Anders Johnsen   Særskilt flygetillatelse
2015-06-23 Per Anders Johnsen   Søknad - Permit to Fly
2015-06-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-MAV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-18 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2015-06-18 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2015-02-16 Per Anders Johnsen   Merking av luftfartøy
2015-02-03 Per Anders Johnsen   bildedokumentasjon ifbm reg bokstaver
2015-02-03 Per Anders Johnsen   Revidert søknad om dispensasjon for merking av luftfartøy
2015-02-02 Per Anders Johnsen   dokumentasjon registreringsbokstever
2015-01-29 Per Anders Johnsen   Søknad om dispensasjon for merking av luftfartøy
2014-08-05 Per Anders Johnsen   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT/Transponder
2014-08-04 Per Anders Johnsen   Hex kode for ELT/Transponder
2013-07-22 Per Anders Johnsen   Overtakelse av restaureringsprosjekt nr 252
2013-07-22 Eidar J. Pedersen   ny byggleder og kontrollør godkjent for prosjekt 252
2013-06-10 Bjørnar Vollstad   søknad om overtakelse av restaureringsprosjekt
2013-04-17 Per Anders Johnsen   ang. registrering
2013-04-12 Per Anders Johnsen   Flyskjøte
2013-03-06 Norwegian Special Mission AS   Restaurering
source: caa.no

More information: