LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6301
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helicopters (Barbados) Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-01-19
Aircraft Deleted
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2006-09-20
Owner changed
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2006-09-20
Adress
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2001-07-12
Owner changed
Handelsbanken Finans AB
2001-02-01
Name
CHC Helikopter Service AS
2000-08-11
Owner changed
Helikopter Service AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-01-22 Wiersholm, Mellbye & Bech   Slettet fra Norges luftfartøyregister
2007-01-19 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   ordre fra rekvirent om å iverksette slettelse
2007-01-15 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse av utvidet innleie
2007-01-15 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse av utvidet innleie
2007-01-14 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse av utvidet innleie
2006-12-15 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-12-04 CHC Helikopter Service AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis msn 6301
2006-12-04 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-20 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-09-20 Wiersholm Mellbye & Bech Advokatfirma AS   Registerhjemmmel som eier overført til CHC Helicopters (Barbados) Limited m.v.
2006-09-19 Wiersholm   signerte Spesific Lease Agreements
2006-09-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte
2006-09-15 Viersholm mellbye & Bech   Eierskifte og beheftelse
2006-09-13 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om større vedldikehold - modifikasjon
2006-09-04 CHC Helikopter Service AS   korrigering - søknad om godkjenning av innleie etter eierskifte
2006-09-01 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no