LN-FWA

Twin Commander Aircraft Corporation
690C

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Twin Commander Aircraft Corporation
Model: 690C
MSN: 11681
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS Norge, Sverige filial
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-06-26
Aircraft Deleted
SG Finans AS Norge, Sverige filial
2006-10-05
Owner changed
SG Finans AS Norge, Sverige filial
2004-01-27
Owner changed
Helitrans AS
2001-11-01
Adress
Fjellanger Widerøe Aviation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-06-25 Wermlandsflyg AB   ordre fra rekvirent om å iverksette sletting
2007-06-15 SG Equipment Finance   Slettelse av luftfartøy
2007-01-26 SG Finans AS   LN-ACE, LN-FAH, LN-FWA og Behandling av begjæring om slettelse av luftfartøy avsluttet uten dagbokføring.
2007-01-26 SG Finans AS   Behandling av begjæring om slettelse av luftfartøy avsluttet uten dagbokføring
2006-12-27 SG Finans AS   sletting av panterett
2006-11-28 Helitrans AS   Helitrans AS - Endring av fartøypark - LN-FWB slettes fra AOC fra og med 12.12.2006
2006-11-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende oversendelse av innrapportert driftsforstyrrelse med Helitrans AS - LN-FWA
2006-10-12 Helitrans AS   Godkjent innleie
2006-10-05 SG Finans AS Norge, Sverige filial   LN-FWA/LN-FWB/Registrering av eierskifte
2006-10-05 Fokus Bank ASA   LN-FAH/LN-FWA/Sletting av pant
2006-09-28 Fokus Bank   Sletting av pant
2006-09-20 SG Equipment Finance   avtale om innleie av luftfartøy mellom Wermlandsflyg AB og Helitrans AS
2006-09-11 SG Equipment Finance   eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2006-09-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Oversendelse av innrapportert driftsforstyrrelse med luftfartøy operert av Helitrans - AC690C LN-FWA
2006-09-01 Helitrans AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200600331 - 85 DEN 06092006 AV AKN: Driftforstyrrelsesrapport - AC690C
2006-08-30 Helitrans as   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200600331 - 84 DEN 06092006 AV AKN: AD - driftsforstyrrelsesrapport LN-FWA AC690C
2006-08-09 Helitrans AS   kopi av rapporter om driftsforstyrrelser
2006-07-06 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport og oppdaterte lister over myndighetspåbud
2006-07-06 Helitrans AS   retur av tilsynsrapport datert 22.06.2006
2006-06-22 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-05-09 Fokus Bank ASA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-09 Sparebanken Midt-Norge   LN-FAH, LN-FWA, LN-FWB, LN-OLG, LN-OPE og Retur av slettede pantobligasjoner
2006-05-03 Sparebanken Midt-Norge   melding om effektuering av sletting
2006-04-20 Sparebanken Midt-Norge   Bekreftelse på sletting av pant
source: caa.no