LN-AVA

Cessna Aircraft Company
525A

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 525A
MSN: 525A-0199
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: FAV Gruppen AS
Operator: Bergen Air Transport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-12-29
Aircraft Deleted
FAV Gruppen AS
2007-05-10
Aircraft Added
FAV Gruppen AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-12-30 FAA   fax som bekrefter slettelse av fartøyet
2009-12-22 FAv Gruppen AS   Sletting av luftfartøy
2009-12-10 AAS Maria Oliveira   LN-AVA AR recommandations report dokumentation
2009-12-10 FAV Gruppen AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-12-09 moliveira@atlas-air-service.de   LN-AVA SV: vedrørende AR Recommendation report
2009-12-08 Atlas Air Service   Permit to flight
2009-12-08 Atlas Air Service   ARC Recommendation and Maintenance Copies
2009-12-01 Strasbourg Aviation   Certificate of ownership an encumbrances
2009-12-01 Strasbourg Aviation   Certificate of ownership and encumbrances
2009-11-30 Strasbourg Aviation   Forespørsel om attestert registerutskrift
2009-10-26 Bergen Air Transport AS   Avtale teknisk ansvarshavende
2009-07-10 Bergen Air Transport AS   Utkast til EASA Form 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-07-10 Bergen Air Transport AS   SV: Utkast til EASA Form 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-07-10 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringsflyging fra Bergen til Bremen, Tyskland for utførelse av årlig ettersyn
2009-07-08 Bergen Air Transport AS   Permit to fly
2009-06-22 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - Opphør av innleie LN-AVA
2009-06-12 Bergen Air Transport AS   Permit to fly
2009-06-10 Bergen Air Transport AS   Permit to fly
2009-06-08 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - Innleie LN-AVA
2008-06-30 Hans Jakob Listerud   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) .
2008-06-30 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-12 Hans Jakob Listerud   Vedlikeholdsrapport for ARC
2007-09-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-09-05 Bergen Air Transport   Bergen Air Transport - søknad utvidelse av AOC - LN-BAA, LN-TWL, LN-AVA
2007-08-16 Bergen Air Transport   Bergen Air Transport - søknad utvidelse av AOC - LN-BAA, LN-TWL, LN-AVA
2007-08-13 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 12.09.2007
2007-06-21 Bergen Air Transport AS   innvilget søknad om ervervsmessig luftdyktighetsbevis
2007-06-19 Simonsen Advokatfirma Da   Registrert pantedokument
2007-06-18 Simonsen Advokatfirma Da   Registrering av pantobligasjon i luftfartøy - Aircraft Mortgage Deed - firmaattest
2007-06-14 Bergen Air Transport AS   søknad om ervervsmessig luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2007-06-12 Bergen Air Transport AS   godkjent innleie
2007-06-12 FAV Gruppen AS   Utstedelse av nytt registreringsbevis etter typeendring
2007-06-01 Bergen Air Transport   innvilget søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-24 Bergen Air Transport   søknad om luftdyktighetsbevis (privat) vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-16 Bergen Air Transport AS   søknad om RVSM og BRNAV godkjennelse
2007-05-15 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport - krav i JAR-OPS subpart K og L for LN-AVA
2007-05-11 Bergen Air Transport AS   søknad om RVSM og BRNAV godkjennelse
2007-05-11 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport - opplisting av krav i JAR-OPS subpart K og L for LN-AVA
2007-05-11 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport - søknad om endring av fartøyflåte med umiddelbar virkning - LN-AVA tilføres selskapets AOC
2007-05-10 FAV Gruppen AS   firmaattest for FAV Gruppen AS
2007-05-10 ENAC - Ente Nazionale per Lavizone Civile   slettelsesattest fra italiensk register
2007-05-10 FAV Gruppen AS   Registrering av luftfartøy
2007-05-08 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - godkjenning av vedlikeholdskontrakt (Maintenance contract) med Atlas Air Service GMBH - LN-AVA
2007-04-26 Sirio Spa   Bill of Sale
2007-04-20 Bergen Air Transport AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2007-04-16 Bergen Air Transport AS   søknad om Permit to Fly
2007-04-13 Sirio Aero   Export Certificate - ENAC
2007-03-21 Bergen Air Transport AS   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-03-20 Bergen Air Transport AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: