LN-AWA

Hawker Beechcraft Corporation
A100

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: A100
MSN: B-213
Mode-S Hex: 4783C5
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airwing AS
Adress: Postboks 46
1471 LØRENSKOG
Operator: Airwing AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-06-01
Adress
Airwing AS
2005-06-24
Aircraft Added
Airwing AS

Related Youtube videos

LN-AWA data-toggle=

Beech A100 King Air ► Takeoff ✈ Groningen Airport Eelde

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-03-30 Airwing AS     Flyskjøte - eierskifte
2020-03-18 Airwing AS     LN-AWA, LN-AWD og sektoravgift fly - fly er solgt i 2019
2020-03-05 Airwing AS     sektoravgift fly - fly er solgt i 2019
2020-02-19 Bromma Air Rental AB     Flyskjøte
2020-01-09 Airwing AS     Airwing AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-AWA
2020-01-07 Internal Document     Airwing AS - Sjekklister - flåtereduksjon for LN-AWD, LN-FIX og LN-AWA
2020-01-02 DnB Bank ASA     sletting av heftelser
2019-12-20 DnB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-07-01 Airwing AS     Attestert registerutskrift - LN-AWA/AWD/BAA/FIX/AWB
2019-06-28 Airwing AS     Bestilling av attestert registerutskrift - LN-AWA/AWD/BAA/FIX/AWB
2019-06-16 Bromma Air Maintenance AB     Bromma Air Rental AB - Declaration regarding ownership
2018-08-14 Airwing AS     1 st Extension of ARC
2018-02-02 Airwing AS     Airwing AS - Oversendelse av MEL Approval Page LN-AWA
2017-12-13 DnB Bank ASA   Registrering av heftelse
2017-12-07 DnB Bank ASA   pantefrafall av pantedokument
2017-08-30 Airwing AS   Airwing AS- godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 7 til Beech King Air 100
2017-08-14 Airwing AS   AMP Rev. 7
2017-08-10 Sundt Air AS   Sundt Air as- innsendt ARC Review LN-AWA
2017-08-10 Airwing AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate AWA20170810a
2017-08-04 Airwing ASAirwing AS   Tilbakemelding på AMP rev. 7
2017-06-28 Airwing AS   AMP Rev.7
2017-01-11 Airwing AS   Airwing AS - godkjenning av revisjon 6 vedlikeholdsprogram (AMP) Beech King Air 100, LN-AWA
2017-01-10 Airwing AS   Airwing AS- Rev 6 komplett vedlikeholdsprogram (AMP) - LN AWA
2017-01-09 Airwing AS   Airwing AS- tilbakemelding på innsendt revisjon 6 til Beech King Air 100
2016-10-25 Airwing AS   LN AWA - AMP REV 6
2016-08-16 Airwing AS   ARC 2nd extension
2016-04-13 DnB Bank ASA   registrering av heftelser
2016-04-08 DnB Bank ASA   1.gangs tinglysing av pantedokument
2016-04-05 DnB Bank ASA   Pantedokument
2016-01-25 Airwing AS   LN AWA - AMP Rev 5
2015-12-23 SG Finans AS (1)   sletting av pantobligasjoner
2015-12-17 SG Equipment Finance   2 stk panteretter for sletting
2015-12-08 DnB Bank ASA   Registrering av heftelse
2015-12-04 DnB Bank ASA   Pantedokument
2015-10-08 Airwing AS   Airwing AS -godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 4, LN-AWA Beech King Air 100
2015-09-14 Airwing AS   LN AWA - More STC Enrollment
2015-08-21 Airwing AS   ARC 1.st.Extension
2015-02-16 Airwing AS   Airwing AS - Vedrørende grandfathers right på MORE STC no.SE000EN
2015-02-06 Airwing AS   Airwing AS - tilbakemelding på søknad om godkjenning av AMP rev. 4
2015-02-02 Airwing AS   Airwing AS - MORE STC Norsk oversættelse..
2014-12-15 Airwing AS   SV: Airwing AS- LN-AWA tilbakemelding i forbindelse med vedlikeholdsprogram rev.4
2014-12-05 Airwing AS   Airwing AS- LN-AWA tilbakemelding i forbindelse med vedlikeholdsprogram rev.4
2014-10-24 Airwing AS   LN AWA - AMP rev 4 for godkjennelse
2014-08-21 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate AWA20140821a
2014-08-05 Scandinavian Helicopters   Airwing AS- Re: LN-AWA- tilbakemelding i forbindelse med ferdigstillelse av King Aiir A100, B-213
2014-08-01 Airwing AS   LN-AWA- tilbakemelding i forbindelse med ferdigstillelse av King Aiir A100, B-213
2014-07-31 Scan Tech   vedrørende ferdiggjørelse
2014-07-22 Scandinavian Helicopters   Airworthiness Review Report
2014-06-20 Airwing AS   Airwing AS- Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3- LN-AWA Hawker Beechcraft
2014-05-26 Airwing AS   AMP Rev 3
2014-02-11 Airwing AS   Utstedelse av Permit to Fly - Gardermoen - Sindal - For å utføre airworthiness review og vedlikehold
2014-02-03 Airwing AS   Søknad om Permit to Fly - Gardermoen - Sindal - For å utføre airworthiness review og vedlikehold
2014-01-15 Airwing AS   Permit to Fly søknad - Vurderinger av søknad / avklaringer
2014-01-15 Airwing AS   Permit to Fly søknad - Vurderinger av søknad / avklaringer
2014-01-06 Airwing AS   Permit to Fly - Fremdriftsplan
2013-12-09 Airwing AS   Anbefaling fra Part 145 verksted angående tilstand i forbindelse med Permit to Fly
2013-12-02 Airwing AS   Etterlysning av Due List i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2013-11-15 Airwing AS   Permit to fly
2013-04-08 Airwing AS   Airwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjons nr. 2 - LN-AWA, Beech King Air 100
2013-03-19 Airwing AS   foreløpige kommentarer - AMP Beechcraft King Air 100
2013-02-20 Airwing AS   Airwing AS - foreløpig svar på vedlikeholdsprogram LN-AWA
2013-02-04 Airwing AS   AMP
2013-01-25 Airwing AS   endring av Operations Spesifications
2012-11-09 Airwing AS   kopi av 24 bits koder
2012-10-31 Airwing AS   ber om å få oversendt en kopi av de rette 24 bits koder
2012-08-09 Bernt Wasler   søknad om Permit to fly
2012-01-13 Airwing AS   ARC extension
2012-01-05 Airwing AS   Retur av Airworthiness Review Certificate
2011-01-02 Airwing AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-12-21 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Recommendation for utstedelse fornyelse av ARC
2010-11-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse innrapportering Bergen lufthavn Flesland 16.11.2010
2009-12-04 Scandinavian Aircraft Technoligies AS   Recommendation for ARC
2009-04-15 Airwing AS   Søknad om godkjenning av "On Conditions" for oppfølging og utførelse av Hot Section Inspection
2008-12-16 Airwing AS   Utstedelse av Airworhiness Review Certificate(ARC)
2008-12-03 Airwing AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-10-25 Airwing AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Airwing AS   søknad On Conditions for motorer
2008-03-26 SG Finans AS   registrering av påtegning på pantedokument
2008-03-26 DnB NOR Bank ASA   registrert pantedokument m.v.
2008-03-04 DnB Nor Bank ASA   retur av pantedokument
2008-02-29 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2008-01-07 Airwing AS   M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2007AR-074
2007-12-28 DnB Nor Bank ASA   Retur av pantedokument
2007-12-21 Airwing AS   Airwing AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-21 Airwing AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-20 DnB Nor Bank ASA   pantedokument kr 1.000.000,-
2007-12-12 Airwing AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-12 Airwing AS   vedlikeholdsrapport
2006-10-17 Airwing AS   Kopi av e-post til CAA, Finland - LN-AWA Incident - case 2006/273
2006-09-29 Civil Aviation Administration Finland   Airwings AS incident, case 2006/273
2006-05-31 Airwing AS   Permit to Fly fra Oslo, Gardermoen til Bromma, Stockholm
2006-05-30 Airwing AS   søknad om Permit to Fly fra Oslo, Gardermoen til Bromma, Stockholm
2006-04-27 Airwing AS   Airwing - innvilget søknad om tillatelse til bruk av 2 stk. Hartzell propeller på LN-AWA inntil 15 dager ut over gangtid - til 30.07.2006
2006-02-16 DnBNOR   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-02-16 SG Finans AS   påtegning på heftelse
2006-02-16 SG Finans AS   påtegning - ranterett
2006-02-10 Post- og teletilsynet   kopi av tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-02-09 Airwing AS   Tilsynsrapport
2006-02-06 SG Finans AS   Registrering av frivillig heftelse - Panterett
2006-01-11 DnBNOR   Registrering av frivillig heftelse - pantedokument
2005-12-21 SG Finans AS   Påtegning på heftelse samt registrert panterett
2005-12-16 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence
2005-12-16 Airwing AS   Ln-AWA - rapport om lufttrafikkhendelse Oppdal Flyplass (ENOP) 03.12.2005
2005-12-15 SG Finans   panterett - firmaattest
2005-12-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Oppdal flyplass Fagerhaug (ENOP) 03.12.2005 mellom GROB G 103A, LN-GLX og Raython Aircraft Company A100, LN-AWA
2005-12-08 Elcon Finans AS   panterett - firmaattest
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: