LN-OPE

Airbus Helicopters
AS 350 B1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B1
MSN: 2183
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-10-03
Aircraft Deleted
Helitrans AS
2002-10-09
Owner changed
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-07-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilrådning 38/2005 i rapport - SL RAP 39/2005 om luftfartshendelse ved Svartisen Nordland 28.09.2003 - LN-OPE
2008-05-26 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilråding 38/2005 i rapport (SL RAP 39/2005) om luftfartshendelse ved Svartisen Nordland 280903 med AS 350B1
2008-05-14 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilråding 38/2005 i rapport (SL RAP 39/2005) om luftfartshendelse ved Svartisen Nordland 280903 med AS 350B1
2007-10-03 Helitrans AS   slettelsesattest
2007-10-03 Helitrans AS   sletting av luftfartøy
2007-10-03 Helitrans AS   Oversendelse av attestert registerutskrift
2007-10-02 Helitrans AS   Nektet registrering
2007-10-02 Fokus Bank ASA   Sletting av pantedokument
2007-10-02 Helitrans AS   begjæring om sletting
2007-09-27 Fokus Bank ASA   Sletting av luftfartøy Helitrans AS
2007-09-19 Helitrans AS   sletting av luftfartøy
2007-06-28 Helitrans AS   kopi av utkvittert tilsynsrapport fra 25.05.2004
2007-03-30 Helitrans AS   Redegjørelse for operasjon på Grønland
2007-03-08 Helitrans AS   Redegjørelse for operasjon på Grønland
2007-02-16 Helitrans AS   Utleie av LN-OPE til operasjoner på Grønnland
2006-05-09 Fokus Bank ASA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-09 Sparebanken Midt-Norge   LN-FAH, LN-FWA, LN-FWB, LN-OLG, LN-OPE og Retur av slettede pantobligasjoner
2006-05-03 Sparebanken Midt-Norge   melding om effektuering av sletting
2006-04-20 Sparebanken Midt-Norge   Bekreftelse på sletting av pant
2006-04-18 Helitrans AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-04-18 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport
2005-12-07 Helitrans AS   søknad om godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall for AS 350 B1
source: caa.no

More information: