LN-BAT

Cessna Aircraft Company 421B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 421B
MSN: 421B0915
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Backe Otto Brinkman

source: caa

Aircraft event timeline

2011-10-19
Aircraft Deleted
Backe Otto Brinkman
Dyrdal Lars Geir
2007-11-07
Owner changed
Backe Otto Brinkman
Dyrdal Lars Geir

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-10-20 Lars Geir Dyrdal - Otto Brinkman Backe   Sletting av luftfartøy
2011-10-17 Otto Brinkman Backe   sletting fra Norsk luftfartøyregister
2010-04-23 Lars Geir Dyrdal   Utsettelse på AMP innvilget
2010-04-22 Lars Geir Dyrdal   Utsettelse AMP
2010-04-19 Magne Nesbakken   Utsatt AMP
2010-04-16 Magne Nesbakken   Utsettelse av AMP
2010-03-01 Lars Geir Dyrdal   AMP-program utsettelse
2010-03-01 Lars Geir Dyrdal   LN-BAT AMP-program utsettelse
2009-11-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-27 Otto Brinckman Backe   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-25 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-25 Otto Brinkman Backe   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-23 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-09-21 Otto Brinkman Backe   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Otto Brinkman Backe   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-09-02 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-BAT ny motorjornal
2008-08-28 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-08-12 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-23 Jan Hovet   tildeling av ICAO 24-bit Code
2008-03-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-03-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-19 Knut Even Rønning   LN-BAT/versendelse av kopi av skjøter
2007-11-09 Gjermund Pekeberg   Oversendelse av tinglyst skjøte etter overdragelse av luftfartøy
2007-11-06 Gjermund Pekeberg   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2007-07-13 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-11-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-09-27 Advokat Gjermund Pekeberg   Retur av pantedokument
2006-09-22 Advokat Gjermund Pekeberg   rekvirent ber om at pantedokumentet returneres uten registrering
2006-09-06 Advokat Gjermund Pekeberg   Tinglysning av pantobligasjon i luftfartøy
2006-06-26 Bergen Air Transport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-06-16 Bergen Air Transport AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-16 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-15 Ingvar Pilskog   Registrering av eierskifte
2006-06-14 Handelsbanken   Retur av slettet pantobligasjon i luftfartøy
2006-06-01 Ingvar Pilskog   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Selger Bergen Air Transport AS - kjøper Aker Container as
2006-06-01 Handelsbanken   Panterettsdokument for sletting
source: einnsyn.no

More information: