LN-BBU

The New Piper Aircraft, Inc PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-21094
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1965 (59 years old)
Max TO weight: 975 kg
ICAO Hex: 47861E
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Solberg, Frode
Adress: Bekkesvingen 2
5096 BERGEN

source: caa

Aircraft event timeline

1999-09-16
Owner changed
Solberg, Frode

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-09-22 SKATTEETATEN     Vedtak om nektet registrering
2023-09-07 SKATTEETATEN     Utleggsforretning
2022-09-12 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og review report
2019-09-26 NLF CAMO     ARC OG Reviev Report
2018-09-11 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-09-14 NLF CAMO   ARC og review report
2016-09-05 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2015-08-24 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-08-29 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2012-10-17 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-10-24 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-10-24 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-05-20 Martin Alexander Skaatun   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Flesland til Rakkestad for å utføre årlig vedlikehold pga. utløpt airworthiness review certificate
2011-05-10 Martin Alexander Skaatun   permit to fly
2011-05-09 Martin Alexander Skaatun   Oversendelse av endelig EASA Form 37/18b og EASA Form 21 - Permit to Fly søknad
2011-05-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Tilbakemelding om oppretting av åpne vedlikeholdsoppgaver før overflyging til Rakkestad
2011-03-22 Martin Alexander Skaatun   Informasjon om utfylling av Form 37 og 18b i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2011-03-21 Martin Alexander Skaatun   Informasjon om utfylling av Form 37 og 18b i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2011-03-20 Martin Alexander Skaatun   Retur av utfyllt Form 37 - 18b
2011-01-10 Martin Alexander Skaatun   Informasjon om utfylling av Form 37 og 18b i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2010-11-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-22 Martin Alexander Skaatun   Tilbakemelding om status for 406MHz ELT
2010-08-25 Martin Alexander Skaatun   Søknad om årlig ettersyn - avslag
2010-08-07 Martin Alexander Skaatun   Søknad om årlig ettersyn - Piper PA-28-140
2010-08-05 Martin Alexander Skaatun   Spørsmål om ferry permit
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-id 24 bit kode
2008-10-16 Frode Solberg   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-14 Solberg Frode   LN-BBU Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-08 Bergen Air Transport v/H.J. Listerud   LN-BBU Vedlikeholdsrapport
2008-09-05 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-09-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for bruk av radioutstyr
2007-08-17 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport
2006-05-10 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: einnsyn.no

More information: