LN-OKJ

Airbus Helicopters SA 316 B

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SA 316 B
MSN: 68
Airworthiness Category: Experimental
Production year: 1976 (47 years old)
Max TO weight: 1990 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Johansen, Kåre Jan
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD

source: caa

Aircraft event timeline

2023-01-26
Aircraft Deleted
Johansen, Kåre Jan
2022-08-05
Owner changed
Johansen, Kåre Jan
2022-08-05
Aircraft Added
Johansen, Kåre Jan
2015-03-19
Aircraft Deleted
Johansen Kåre Jan
2008-01-18
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-03-29 KÅRE JAN JOHANSEN     bekreftet oppsigelse
2023-03-28 KÅRE JAN JOHANSEN     oppsigelse
2023-03-10 Kåre-Jan Johansen     Etterlysning av manglende godkjenningsbrev av AFM
2023-03-10 Kåre-Jan Johansen     Godkjenning av flight manualer
2023-03-09 Kåre-Jan Johansen     Re: 22/08086-23 - Søknad om rettighet til eget vedlikehold - Alouette III IAR316B
2023-03-09 Kåre-Jan Johansen     22/08086-23 - Søknad om rettighet til eget vedlikehold - Alouette III IAR316B
2023-02-07 Kåre-Jan Johansen     Etterlyser svar - Manglende godkjenningsbrev på AFM
2023-01-26 Kåre Jan Johansen     sletting av luftfartøy
2023-01-26 Kåre-Jan Johansen     kopi av ID
2023-01-18 Kåre Jan Johansen     Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2023-01-17 Kåre-Jan Johansen     Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2023-01-16 Kåre-Jan Johansen     Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2022-12-14 Kåre-Jan Johansen     Manglende godkjenningsbrev på AFM
2022-11-07 TECHNOMEK AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-10-30 Kåre-Jan Johansen     Dokumentasjon for gjennomført testflyging
2022-10-11 Kåre-Jan Johansen     Forsikringspolise
2022-10-07 Kåre Jan Johansen     Johansen Kåre Jan - Godkjenning av særskilt tillatelse til tjenestegjøring (STT) NR. 5163 for prøveflyging av LN-OKJ
2022-09-26 Kåre Jan Johansen     Utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2022-09-20 ALF JOHAN BALTO SØRENSEN     Innsendelse av Tilsynsrapport
2022-09-14 Kåre Jan Johansen     feil i serienr. på registreringsbevis
2022-09-14 Kåre Jan Johansen     registreringsbevis
2022-09-13 Kåre-Jan Johansen     Ettersendt dokumentasjon - vedlikeholdslogg
2022-09-13 Internal Document     Tilsynsrapport
2022-09-07 KÅRE JAN JOHANSEN     Epost med permanent tillatelse
2022-09-07 KÅRE JAN JOHANSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2022-09-07 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-09-06 Kåre-Jan Johansen     Søknad om rettighet til eget vedlikehold
2022-09-06 Kåre-Jan Johansen     Oppdatert vekt og balanse rapport
2022-09-06 KÅRE JAN JOHANSEN     midlertidig tillatelse utløper
2022-09-05 EXPERIMENTAL AIRCRAFT ASSOCIATION CHAPTER 573 NORWAY     Prosjekt 349 og 355 ferdige
2022-09-05 Kåre-Jan Johansen     Byggejournal
2022-08-26 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport - Vedørende
2022-08-26 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport
2022-08-24 Kåre-Jan Johansen     Søknad om luftdyktighetsbevis (Experimental)
2022-08-24 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre Jan - signert søknad om luftdyktighetsbevis LN-OKJ
2022-08-19 Kåre-Jan Johansen     Søknad om prøveflyging (Experimental)
2022-08-12 Kåre Jan Johansen     Registrering av luftfartøy
2022-08-05 Kåre-Jan Johansen     kopi av ID
2022-06-28 TECHNOMEK AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2022-06-28 Kåre-Jan Johansen     Info vedr. re-registrering
2022-06-15 KÅRE JAN JOHANSEN     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-06-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av brev om midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-06-12 KÅRE JAN JOHANSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-06-12 Kåre Jan Johansen     dokumenter til registrering av luftfartøy
2022-06-03 TECHNOMEK AS     Korrigering av vedtak 20/09690-2 - Prosjekt 349
2022-05-30 Kåre-Jan Johansen     IAR 316B snr. 68
2022-05-24 Kåre-Jan Johansen     Feil serienummer på luftfartøy
2022-03-25 Kåre-Jan Johansen     Ber om reisedagbok etc.
2022-03-24 Kåre-Jan Johansen     22/08086-1 - Ber om 24 Bit ICAO kode
2022-03-14 Kåre-Jan Johansen     Ber om 24 Bit ICAO kode
2022-03-14 Kåre-Jan Johansen     Ber om reisedagbok etc.
2015-03-03 Kåre-Jan Johansen   ang. sletting av luftfartøy
2010-03-25 Kåre Jan Johansen   Varsel om sletting av luftfartøy
2008-01-21 Technomek   LN-OKJ og Registrering av luftfartøy
2008-01-07 Technomek   LN-OKJ og mottatt returnerte dokumenter for registrering
2008-01-07 Kåre-Jan Johansen   LN-OKJ og KJO - retur av skøter
2008-01-07 Technomek   Retur av flyskjøte
2007-12-27 Kåre-Jan Johansen   LN-OKJ og KJO - Retur av skjøter
2007-12-21 Technomek   Retur Bill of Sale
2007-12-19 kjj@technomek.no   ekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-12-19 Technomek   Flyskjøte - Apostille - Bill of Sale
source: einnsyn.no

More information: