LN-BDA

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7816512
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ringerikes Motorflyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-20
Owner changed
Air Service Nordic ApS
2017-03-20
Aircraft Deleted
Air Service Nordic ApS

More aircraft owned by Ringerikes Motorflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-02 Sarah Letheren   Vedrørende salg
2017-12-27 Freedom Aviation Limited   Vedrørende salg
2017-03-20 Air Service Nordic ApS   registrering av eierskifte
2017-03-20 Air Service Nordic ApS   sletting av luftfartøy
2017-03-10 Air Service Nordic ApS   Flyskjøte
2017-03-06 Air Service Eggemoen   Eierskifte - Flyskjøte - Bill of Sale - Egenerklæring
2017-03-06 Air Service Vamdrup ApS   retur av Certificate of Airworthiness og Noise certificate
2015-12-01 Flysyn.DK   ARC
2015-11-26 Flysyn.DK   ARC
2015-11-25 Flysyn.DK   ARC
2014-12-11 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-12-09 Flysyn.DK   AMP godkjent
2014-12-04 Flysyn.DK   AMP
2013-12-11 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-04-10 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-03-08 Norges Luftsportforbund   utstedelse av revidert Permit to Fly
2013-03-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Informasjon om revidert Permit to Fly
2013-02-25 Norges Luftsportforbund   utstedelse av Permit to Fly
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   søknad om Permit to Fly
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   Application for Part 21 Permit to Fly
2012-12-10 Norges Luftsportforbund   Kansellering av søknad
2012-12-06 Norges Luftsportforbund   søknad om overflygingstillatelse
2011-12-01 Norges Luftsportforbund   kopi - Airworthiness Review Certificate - ARC
2011-09-09 SpareBank1 Ringerike Hadeland   Sletting av pantedokument
2011-09-08 SpareBank1 Ringerike Hadeland   Pantedokument
2010-12-01 Norges Luftsportforbund   Inderect approval of AMP
2010-12-01 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-02-11 Romerike Motorflyklubb   Ny loggbok nr 18
2010-02-11 Ringerike Motorflyklubb   Ny loggbok nr 18 tilsendt
2009-10-06 Ringerike Motorflyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-27 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-10-29 Ringerikes Motorflyklubb   Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-17 Ringerikes Motorflyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 Aeromech AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200107865 - 26 DEN 07102008 AV TJB: Vedlikeholdsrapport
2008-10-03 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-09-21 Ringerikes Motorflyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ringerikes Motorflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-30 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2006-11-30 Ringerike Helikopter AS   kopi av vedlikeholdsrapport (VR) datert 05.09.2006
2006-03-24 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   Ringerikes Motorflyklubb - Bekreftelse på riktig navn
2006-03-16 Ringerikets Sparebank   Pantedokument nektet registrert
2006-02-28 Ringerikes Sparebank   Vedtak om nektelse av dagbokføring
2006-02-20 Ringerikes Sparebank   Registrering av frivillig heftelse - Tinglysing av panteobligasjon
source: caa.no