LN-HAV

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18A-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18A-150
MSN: 18-7247
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1960
Max TO weight: 794 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Valdres Flyklubb
Adress: Postboks 120
2901 FAGERNES

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-01
Owner changed
Valdres Flyklubb
2010-01-28
Owner changed
Sameie Cub Klanten
2008-07-10
Aircraft Added
Andersen Dagfinn
2004-09-14
Aircraft Deleted
Andersen Dagfinn
2002-07-08
Owner changed
Andersen Dagfinn

Related Youtube videos

LN-HAV data-toggle=

FAGERNES 2021

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-12 Svein Orderdalen     Ny reisedagbok sent
2022-04-30 Svein Orderdalen     Ny reisedagbok
2021-10-19 Valdres Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-10-18 Valdres Flyklubb     VR 2021
2020-10-13 Valdres Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-10-12 Dagfinn Andersen     SV: Vedlikeholdsrapport datert 10.10.2020
2020-10-12 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport datert 10.10.2020
2020-10-10 Dagfinn Andersen     Vedlikeholdsrapport
2020-08-31 Svein Orderdalen     Reisedagbok
2020-08-25 Valdres Flyklubb     Reisedagbok
2020-02-05 Valdres Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-01-25 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2019-01-31 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-01-24 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2017-10-17 Aeromech AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-10-16 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2016-10-18 Aeromech AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis.
2016-10-14 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2016-09-14 Knut Håvard Berg   Ny reisejournal
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-04 Valdres Flyklubb   registrering av eierskifte
2016-06-28 Valdres Flyklubb   Flyskjøte
2015-10-13 Sameie Cub Klanten   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2015-10-06 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2014-10-14 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2014-10-13 Aeromech AS   Vedlikeholdrapport
2013-10-02 Sameie Cub Klanten   Luftdyktighetsbevis
2013-10-01 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2012-10-22 Sameie Cub Klanten   Vedlikeholdsrapport
2012-10-22 Sameie Cub Klanten   Luftdyktighetsbevis
2011-11-30 Post- og teletilsynet   kopi - permanent tillatelse - bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-27 Ole Gjengedal   LDB tilsendt ny adresse
2011-10-17 Ole Gjengedal   Luftdyktighetsbevis utstedt
2011-10-14 Ole Gjengedal   Luftdyktighetsbevis
2011-10-13 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2010-10-08 Sameie Cub Klanten   Luftdyktighetsbevis
2010-10-07 Aeromech As   vedlikeholdsrapport
2010-05-31 Aeromech AS   Tilsynsrapport
2010-03-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-06 Gjengedal Hans   Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2009-09-25 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-15 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406HAV-01 for Piper PA-18A
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revidert HC-406HAV-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-19 Lufttransport AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200107552 - 32 DEN 18112008 AV AJP: øknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-11-10 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-11-06 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-10-16 Aeromech A/S   Tilsynsrapport
2008-10-09 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406HAV-01 for Piper PA-18A
2008-10-06 Aeromech AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-07-15 Aeromech AS   Godkjennelse av installasjon av vortex generator STC SA00530SE på Piper PA-18 S/N 18-7247
2008-07-10 Aeromech A/S   registrert luftfartøy
2008-07-07 Aeromech A/S   registrering av luftfartøy - dokumentasjon på ID
2008-06-23 Aeromech AS   søknad om godkjennelse av STC SA 000530SE
2007-03-13 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information: