LN-OSB

Eurocopter Deutschland GmbH
BO 105S

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: BO 105S
MSN: S-606
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Adress: Postboks 39
1441 DRØBAK
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa.no

Aircraft event timeline

2004-12-22
Owner changed
Norsk Luftambulanse AS
2003-05-01
Adress
GE Capital Equipment Finance AB
2000-10-01
Adress
GE Capital Equipment Finance AB
1994-01-18
Owner changed
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-29 Kenneth Nordli     ARC
2018-06-18 Nordlandsfly AS     ARC 1st extension
2017-09-19 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - statuslister Mod and repair LN-OSB
2017-06-27 Sofia Pettersson   Rekommendation
2017-06-27 Sofia PetterssonLT Tech AS   Rekommendation
2016-10-07 Adresseliste   Nordlandsfly AS - tilbakemelding på vedlikeholdsavtale med Kallax Flyg AB - LN-OSB
2016-09-20 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - vedlikeholdsavtale med Kallax Flyg AB - LN-OSB
2016-06-20 Nordlandsfly AS   ARC extension
2015-06-22 Nordlandsfly AS   ARC extension
2014-10-21 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - flight logs LN-OSB og LN-OSK
2014-07-01 Nordlandsfly AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate OSB20140701a
2014-06-15 Nordlandsfly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2014-04-25 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-07 Post- og teletilsynet   LN-OSB- kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2014-01-03 Post- og teletilsynet   LN-OSB- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norsk registrert luftfartøy
2013-11-29 DnB Bank ASA   1. gangs tinglysing av pantedokument
2013-08-29 Heli-Invest AS   registrering av eierskifte
2013-08-29 Nordlandsfly AS   - Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra EASA medlem Italia
2013-08-29 Nordlandsfly AS   Validering av ARC 15b 2013-0025-0704-IIBLA for brukt luftfartøy fra EASA medlem Italia
2013-08-28 Nordlandsfly AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-08-23 Nordlandsfly AS   Retur av original Certificate of Airworthiness
2013-08-19 Eurotech SRL   Bill of Sale
2013-08-07 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2013-08-06 Scan Support AS   Registrering av helikopter - Bill of Sale
2013-08-02 Nordlandsfly AS   registrering av luftfartøy
2013-07-30 Nordlandsfly AS   søknad om validering av italiensk ARC
2013-07-08 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-06-28 Nordlandsfly   Registreting av luftfartøy
2013-06-28 Nordlandsfly   Registreting av luftfartøy
2006-05-09 Swiss Aircraft Registry   Telefax om sletting av luftfartøy
2006-05-09 Norsk Luftambulanse   Slettelsesattest
2006-05-08 Norsk Luftambulanse AS   De-registrering
2006-05-05 Norsk Luftambulanse   Sletting av fartøy fra norsk luftfartøyregister
2006-04-25 Norsk Luftambulanse AS   Eindomsoverdragelse - Kjøper SkyMedia - Selger Norsk Luftambulanse - vedlagt Flyskjøte og firmaattest
2006-04-23 Norsk Luftambulanse AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-04-03 Norsk Luftambulanse AS   innvilget søknad om Permit to Fly - gyldig til 03.05.2006
2006-03-31 Norsk Luftambulanse AS   søknad om Permit to Fly i 30 dager fra 03.04.2006
2006-02-28 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-26 Norsk Luftambulanse AS   LN-OSB - Vedlikeholdsrapport
source: caa.no