LN-BDM

DeHavilland Aircraft Co. LTD
DH 82A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: DeHavilland Aircraft Co. LTD
Model: DH 82A
MSN: DE-248
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1941
Max TO weight: 828 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-15
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa

Related Youtube videos

LN-BDM data-toggle=

Tiger Moth LN-BDM in formation with Birddog LN-WNO 05.09.10

LN-BDM data-toggle=

Tiger Moth - Husebydagene 2000

LN-BDM data-toggle=

værnes 2014 1287

LN-BDM data-toggle=

Tiger Moth- Flug über ENSM

LN-BDM data-toggle=

LN-BDM Tiger Moth taxing at Kjeller Airport in Norway

LN-BDM data-toggle=

Tiger moth LN-BDM landing on ENKJ Kjeller Airport in July 2022.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-27 Norrønafly-Rakkestad AS     Oppdatert Vedlikeholdsrapport
2022-06-27 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-06-21 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport NF-0350B
2022-05-24 Norrønafly-Rakkestad AS     N-CAO og vedlikeholdsprogram LN-BIF
2022-05-24 Norrønafly-Rakkestad AS     Norrønafly-Rakkestad AS - N-CAO og vedlikeholdsprogram LN-BIF
2022-02-08 Nedre Romerike Flyklubb     Vedlikeholdsprogram
2021-12-09 Christian Fredrik Falck     Veiledning ifm etablering av vedlikeholdsordning - Utkast Tiger Moth vedlikeholdsmanual
2021-12-05 Christian Fredrik Falck     Utkast Tiger Moth vedlikeholdsmanual
2021-04-15 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-04-13 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2020-04-20 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2019-05-27 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-05-19 Aeromech AS     Dokumentasjon rep. etter skade
2019-05-13 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2019-05-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-10-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2016/10) om luftfartsulykke Kjeller flyplass 31.05.2016 med DeHavilland DH-82A LN-BDM
2016-10-17 Lillestrømbanken   sletting av heftelse
2016-10-14 Lillestrømbanken   Sletting av pantedokument
2015-08-10 Christian Falck   reisedagbok
2015-08-10 Christian Falck   reisedagbok
2015-07-01 Nedre Romerike Flyklubb   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-30 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2015-05-28 Nedre Romerike Flyklubb   Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-25 Nedre Romerike Flyklubb   Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2014-07-07 Nedre Romerike Flyklubb   særskilt luftdyktighetsbevis
2014-07-02 Nedre Romerike Flyklubb   vedlikeholdsrapport
2014-01-17 Nedre Romerike Flyklubb   Registrering av eierskifte
2014-01-15 Nedre Romerike Flyklubb   fullmakt / bekreftelse
2014-01-02 Nedre Romerike Flyklubb   fullmakt / bekreftelse
2013-12-18 Lillestrøm Sparebank   registrering av påtegning på heftelser
2013-12-12 Nedre Romerike Flyklubb   eierskifte - Flyskjøte
2013-08-08 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-28 Nedre Romerike Flyklubb   Permit to Fly
2013-06-25 Norrønafly AS   Permit to Fly
2013-06-24 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-05-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Permit to Fly
2012-04-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2012-03-12 Veteranflygruppa Nedre Romerike Flyklubb   Mindre registreringsbokstaver
2012-02-27 Veteranflygruppa Nedre Romerike Flyklubb   Søknad om dispensasjon fra forskriften om nasjonalitets og registreringsmerking av luftfartøy - BSL A 1-8
2011-05-27 Norrønafly   Permit to Fly
2011-05-26 Norrønafly   vedlikeholdsrapport
2011-05-24 Jan Hovet   Søknad om installasjon av Transponder
2011-05-24 Hovet & Co   Søknad om modifikasjon
2010-05-31 Nedre Romerike Flyklubb   Luftdyktighetsbevis
2010-05-26 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-19 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av modifikasjon HC-406BDM-01 Rev. B for De Havilland DH 82A
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revidert HC-406BDM-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-10-21 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Permit to Fly
2008-10-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-10 Post- og teletilsynet   Tilatelse for radioutstyr
2007-09-07 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-07-24 Norrønafly Rakkestad   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-09 Lillestrøm Sparebank   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-06-09 Nedre Romerike Flyklubb   LN-BDM. Registrering av eierskifte
2006-05-23 Lillestrøm Banken   Retur av pantedokument uten dagbokføring
2006-05-19 Lillestrøm Banken   Panterett - pantedokument - flyskjøte
2006-05-15 Lillestrøm Sparebank   pantedokument
source: caa.no