LN-AAO

Dornier Luftfahrt GmbH
DO 228-201

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dornier Luftfahrt GmbH
Model: DO 228-201
MSN: 8108
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Regourd Aviation
Operator: Kato Airline AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-01-28
Aircraft Deleted
Regourd Aviation
2010-10-08
Owner changed
Regourd Aviation
2004-12-15
Aircraft Added
Kato Airline AS
2003-10-01
Aircraft Deleted
Largus Aviation AB
2002-09-03
Owner changed
Largus Aviation AB
2000-03-16
Aircraft Added
ABB Credit Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-01-28 Regourd Aviation   Apostille
2011-01-25 Regourd Aviation   Apostille
2011-01-21 KASAS Limited   Form 37 regarding application for Permit to Fly to Kenya
2011-01-21 KASAS Limited   Approval of flight conditions for a permit to fly on NCAATL-0704 EASA Form 18b
2011-01-21 KASAS Limited   Issue of Permit to Fly from Roskilde to Nairobi including maintenance test flight(s) due to export from Norway to Kenya
2011-01-21 Regourd Aviation   Issue of Export Certificate of Airworthiness for export of used Dornier 228-201 aircraft S/N 8108 from Norway to Kenya
2011-01-12 KASAS Limited   Application for a Permit to Fly from Roskilde to Nairobi on EASA Form 21
2011-01-12 DAO Aviation A/S   Dokumentasjon ref. Tilsynsrapport av 07.01.2011
2011-01-10 Regourd Aviation   Inspection report regarding export CoA investigation
2011-01-06 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-12-21 DAO Aviation A/S   Ansøgnar eksportluftdyktighedbevis for eksport til Kenya
2010-12-15 Kim B. Andersen   Dokumentasjon
2010-10-08 Keith Tomlin   Re. Sale and change of ownership
2010-10-08 Regourd Aviation   Registration of change of ownership
2010-10-07 Regourd Aviation   Certificate of ownership and encumberences
2010-10-07 Emmanuel DUPUY   Sale and change of ownership - request for certificate
2010-10-07 Kato Air   effektueringsmelding
2010-10-05 keith_tomlin@btconnect.com   manglende dokument
2010-10-05 Regourd Aviation   Declaration regarding ownership of an aircraft - Apostille
2010-10-05 Keith Tomlin   Sale and change of ownership
2010-10-04 KATO Airline AS   Flyskjøte - Bill of Sale
2010-09-27 DAO Aviation A/S   Utstedelse av Permit to Fly for flyging fra Evenes til flyverksted på Roskilde Lufthavn
2010-09-27 Regourd Aviation   Declaration regarding ownership of an aircraft - Apostille
2010-09-26 DAO Aviation A/S   Komplett Form 37/18b og Søknad om Permit to Fly på Form 21
2010-09-23 DAO Aviation A/S   Updated draft of Form 37/18b
2010-09-22 DAO A/S   Korreksjon av AC Total Time and Cycles
2010-09-22 DAO Aviaiton A/S   Return of Form 37/18b
2010-09-22 Connection Aviation   DAO A/S Work pack 710131 - Return to Service check prior to ferry flight
2010-09-22 DAO A/S   Informasjon at fly skal eksporteres til Kenya
2010-09-21 DAO Aviation A/S   Utkast til EASA Form 37 og 18b - Forberedelse til Permit to Fly
2010-09-16 DAO Aviation A/S   Vedrørende Ferry Flight
2010-09-13 Connection Aviation   Fullmakt fra eier om å søke permit to fly
2008-10-16 Kato Airline AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-04-21 Kato Airline AS   søknad om tillatelse til å fly uten DFDR i et begrenset tidsrom
2008-04-08 KATO Airline as   besvarelse av avvik - rapport 2007 AR-54 og 2008AR-075
2008-02-19 KATO Airline AS   kommentar til besvarelse på rapport 2007AR-054 - åpent avvik
2008-01-29 KATO Airline AS   utstedelse av ARC og besvarelse EASA Form 13
2007-12-20 Kato Airline AS   utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-20 Svein-Harald Johannessen   tilbakemelding på avvik 5 ifm utstedelse av ARC
2007-12-18 KATO Airline AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - KATO Airline AS
2007-10-16 Kato Airline AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-10-16 Kato Airline AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-04 Lufttransport AS   melding om avsluttet dry lease pr. 03.04.2007 ca. kl. 16.00
2007-03-16 Lufttransport AS   forlenget dry lease
2007-01-30 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av innleie - dry lease - fra Kato Air for tidsrommet 10.02. - 24.03.2007
2006-10-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-10-03 Kato Airline AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-03 Kato Airline AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-16 Post- og teletilsynet   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.12.2006
2005-09-08 Flyvedlikehold AS   søknad om godkjenning av TO FVA 05-01, samt implementering av TO FVA 05-01 på Dornier 228-201 - installasjon av KANNAD 406 AF ELT
2004-12-15 Kato Airline AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.12.2005
source: caa.no

More information: