Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920070
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2007
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress:
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2012-08-27
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2012-08-01
Adress
BriLog Leasing Ltd.
2009-12-23
Owner changed
Bristow (UK) LLP
2009-04-14
Owner changed
BriLog Leasing Limited
2009-04-01
Adress
BriLog Leasing Limited
2008-02-26
Aircraft Added
Air Logistics L.L.C.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-02 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn.920070
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-04 Bristow Helicopters Ltd     ARC Extension. S92A, msn.920070
2021-03-02 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A - msn.920070
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-02-27 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - ONT20200227a
2020-02-03 Bristow Group Inc.     ARC - Sikorsky S92A SN 920070 - 02-2020
2019-02-27 Bristow Norway AS     ARC Extension - S92A, msn. 920070
2018-04-04 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONT
2018-04-03 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om forlengelse av innleieavtale for LN-ONT
2018-03-09 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Skjema for oppsummering av innleieavtalen
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-03-06 Bristow Norway AS   LN-ONT Sikorsky S92A S/N 920070 - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - ONT20170306a
2017-02-10 Bristow Helicopters Ltd   LN-ONT Sikorsky S92A S/N 920070 - ARC
2016-02-18 Bristow Norway AS   ARC Extension S92A
2015-06-29 Furat Gebory   12/08851-37 - Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) LN-ONT
2015-05-29 Bristow Norway AS   Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-05-29 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) LN-ONT
2015-02-18 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report - LN-ONT
2015-02-17 Bristow Norway AS   ARC Extension. S-92A
2014-09-05 Bristow Norway AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2014-09-04 Bristow Norway AS   vedtak om godkjenning av eierskifte og forlengelse av innleie
2014-09-04 Bristow Norway AS   RE: Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920043, LN-ONS
2014-09-04 Bristow Norway AS   Søknad om DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033,
2014-09-04 Bristow Norway AS   Søknad om DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033,
2014-09-03 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om endring av Dry Lease innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033, LN-ONR
2014-09-03 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033, LN-ONR
2014-09-03 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920043
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease, S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease - S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   LN-ONN og Vedtak om godkjenning av forlengelse av dry lease
2014-03-10 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airwortiness Review Certificate ARC
2014-02-28 Post- og teletilsynet   LN-ONT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-02-27 Bristow Helicopters Ltd   ARC Submission Documents
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Signerte innleieavtaler
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte Subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-14 Bristow Norway AS   ARC
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   SV: Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONU, LN-ONV, LN-ONX) [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV, Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-02-08 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-01-29 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av leaseavtale S-92, S/N 920012
2012-12-10 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - RIE rapport No.35 på MEL extension på fartøy S-92A, LN-ONT
2012-08-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte
2012-08-27 Thommessen   Bekreftelse på adresseVS VS: BriLog Leasing Limited [THOMMESSEN-LIVE.FID250923]
2012-08-06 Advokatfirmaet Thommessen AS   ispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-02-27 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension
2011-12-20 Tormod Veiby   Flåteendring LN-ONS tas inn igjen -
2011-12-07 Bristow Norway AS   Tilbakeføring av S-92A, S/N 920043, LN-ONS fra Annex 6 utleie i Canada
2011-07-06 Bristow Norway AS   Godkjenning av ICAO Annex 6 Dry Lease
2011-07-04 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043
2011-06-29 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043 (LN-OSN).
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-07 Bristow Norway AS   Søknad om ICAO Annex 6 Dry Lease
2011-04-14 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av utleie helikopter
2011-04-14 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av utleie helikopter - godkjent av T og O
2011-04-14 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av wet-lease
2011-04-14 Bristow Norway AS   Extension of Wet Lease request
2011-04-08 Bristow Norway AS   Wet-Lease av LN-ONT fra Bristow Norway AS til European Business Unit
2011-04-08 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse - Utleie av helikopter
2011-04-07 Bristow Norway AS   Wet lease out
2011-04-07 Bristow Norway AS   Midlertidig vedlikeholdsbase på Scatsta - Shetland
2011-04-01 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-02-22 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-02-18 Bristow Norway AS   ARC Renewal Sikorsky S92A
2010-12-23 Bristow Norway AS   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av leaseavtale S-92A
2010-12-10 Bristow (UK) LLP   Re. expiry of lease agreement
2010-10-11 Bristow Norway AS   Søknad om intervallutsettelse
2010-10-11 Bristow Norway AS   Godkjenning engangsutvidelse av 1500H vedlikeholdsintervall
2010-03-02 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-03-01 Bristow Norway AS   ARC Recommandation
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONTog LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONT- LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A - LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONU
2009-11-23 Bristow Norway AS   Endring i bakenforliggende leieavtaler ifm eierskifter på S-92A
2009-11-18 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale
2009-11-17 Bristow Norway AS   registrering av eierskifte
2009-05-18 Bristow Norway AS   besvarelse på survey 2009AR-066
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-21 Bristow Norway AS   innleiegodkjennelsesbrev for S-92A
2009-04-20 Bristow Norway AS   søknad om endring av dry lease innleieavtaler for S-92A
2009-04-15 Norsk Helikopter AS   Godkjent innleie - LN-ONO
2009-04-15 Norsk Helikopter As   Godkjent innleie - LN-ONR
2009-04-15 Norsk Helikopter AS   Godkjent innleie LN-ONT
2009-04-14 Bristow Norway AS   eierskifte av luftfartøy
2009-04-06 Bristow Norway AS   Apostille
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   Godkjenning av inneleie
2009-03-24 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-11 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-03-07 Norsk Helikopter AS   Søknad om fornyelse av ARC - komplett dokumentpakke
2009-03-04 Norsk Helikopter AS   Søknad om fornyelse av ARC på S-92A
2009-02-02 Norsk Helikopter AS   LN-ONT- Korrigert Støybevis
2009-01-30 UK Civil Aviation Authority   Dry lease of Sikorrsky S 92A, registration LN-ONT s/n 920070 - from Norsk Helikopter AS to Bristow Helicopters Limeted
2009-01-20 Norsk Helikopter AS   Søknad om Annex 6 Dry Lease av S-92A S/N 9200070 til Bristow Helikopters Ltd 31.01 - 08.02.2009
2009-01-15 Norsk Helikopter AS   Søknad om Annex 6 Dry Lease av S-92A, S/N 920070 - til Bristow Helikopters Ltd 31.01 - 08.02.2009
2009-01-14 Norsk Helikopter AS   LN-ONT Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2009-01-12 Tormod Veiby   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2009-01-12 Norsk Helikopter AS   e-post med kopi av dokumenter i tilknytning til eierskifte
2009-01-07 Norsk Helikopter AS   søknad om endring av Dry lease innleieavtale for S-92A
2008-11-13 Norsk Helikopter AS   eierskifte av luftfartøy
2008-06-27 Norsk Helikopter AS   utsignert EASA Form 13 ref. 2008AR-053
2008-06-04 Norsk Helikopter AS   lukking av avvik beskrevet på EASA Form 13
2008-06-02 Norsk Helikopter AS   forsinkelse av designarbeid
2008-04-02 Norsk Helikopter AS   unntak fra Artikkel 10.3 1592/2002 i fm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-053
2008-04-02 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-28 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2008-03-27 Norsk Helikopter AS   Kompleterende date til søknad om ARC for S-p2A S/N 920070
2008-03-26 Norsk Helikopter AS   etterspør dokumentasjon til oppdatert søknad om import/luftdyktighetsbevis (ARC) for S-92A, S/N 920070
2008-03-26 Norsk Helikopter AS   noe dokumentasjon til oppdatert søknad om import/luftdyktighetsbevis (ARC) for S-92A, S/N 920070
2008-03-26 Norsk Helikopter AS   Oppdatert søknad om import - ARC
2008-03-25 Norsk Helikopter AS   Oppdatert søknad om import/luftdyktighetsbevis (ARC) for S-92A, S/N 920070
2008-02-27 Norsk Helikopter AS   Registrering av luftfartøy
2008-02-26 Norsk Helikopter AS   Godkjenning av inneleie
2008-02-25 Norsk Helikopter AS   LN-ONTPermit to Fly, Sikorsky S-92A, S/N 920070
2008-02-20 Norsk Helikopter AS   Permit to Fly - ytterligere dokumentasjon
2008-02-18 Tormod Veiby   RE: Registrering av S-92A, S/N 920070, slettelsesattest
2008-02-15 Norsk Helikopter AS   avregistreringsbekreftelse
2008-02-14 Norsk Helikopter AS   permit to Fly
2008-02-12 Norsk Helikopter AS   LN-ONT- Søknad om Permit to Fly for fergeflyging av S-92A
2008-01-28 Norsk Helikopter AS   søknad om godkjennelse av dry lease innleieavtale av S-92A
2008-01-14 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-30 Norsk Helikopter AS   Dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2007-10-29 Norsk Helikopter AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av S-92A S/N 920070
2007-10-29 Norsk Helikopter AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet ved registrering
2007-10-29 Norsk Helikopter AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200703715 - 4 DEN 30102007 AV AKN: Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet ved registrering
2007-10-19 Norsk Helikopter AS   registrering av luftfartøy S-92A S/N 920070
2007-10-18 Norsk Helikopter AS   ICAO koder for Sikorsky S-92A S/N 920070
2007-10-11 Norsk Helikopter AS   søknad om ICAO 24 bits kode
source: caa.no