LN-OSN

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4380
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2008 (16 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 4784EC
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Q-free International AS
Adress: Org. nr: 990340838
7441 TRONDHEIM
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2021-01-14
Owner changed
Q-free International AS
2013-06-21
Owner changed
Heliscan Invest AS
2011-03-01
Owner changed
Helt Propell AS
2008-02-29
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-03-04 Airlift AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a basert på Recommendation
2024-02-23 Airlift AS     ARC recommendation report
2023-04-24 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2023-04-24 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse for radioutstyr
2023-04-18 AIRLIFT AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-04-11 Internal Document     Airlift - Innleie og flåteutvidelse for LN-OSN
2023-04-11 HELISCAN AS     Endring i fartøypark - HeliScan AS
2023-04-11 HELISCAN AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSN
2023-04-11 AIRLIFT AS     Airlift AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OSN
2023-03-28 AIRLIFT AS     Airlift AS - Søknad om innleie og flåteutvidelse for LN-OSN
2023-03-07 HELISCAN AS     Fornyelse av ARC
2022-03-12 HELISCAN AS     SV: HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3 med vedlegg!
2022-03-11 HELISCAN AS     HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3
2022-03-03 HELISCAN AS     HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3
2021-03-22 HeliScan AS     Utstedelse av ARC - AS350B3
2021-01-15 Q-free International AS     registrering av eierskifte
2021-01-14 HeliScan AS     HeliScan AS - vedtak om endring av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OSN
2021-01-12 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale LN-OSN
2021-01-11 Heliscan Invest AS     flyskjøte
2021-01-08 HeliScan AS     Søknad om registrering av eierskifte
2021-01-06 Nordea Finance Equipment AS     sletting av heftelse
2020-12-22 Nordea Finance Equipment AS     sletting av panterett
2020-01-17 HeliScan AS     AS350B3 - Fornyelse av ARC
2019-01-03 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2018-01-15 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B3
2017-12-28 HeliScan AS   Heliscan as- akseptering av plan for lukking av avvik etter ACAM in depth 0002-4240
2017-12-20 HeliScan AS   HeliScan AS - ACAM inspeksjon LN-OSN
2017-12-08 HeliScan AS   Tilbakemelding på plan for lukking av avvik 0002-4240
2017-12-05 HeliScan AS   HeliScan AS - Tilbakemelding etter ACAM Inspeksjon 0002-4240
2017-11-24 HeliScan AS   HeliScan AS - avviksformular 0002-4240 etter ACAM in Depth LN-OSN
2017-11-15 HeliScan AS   ACAM-AD 2013-0170R1 - Oppdatering
2017-11-06 HeliScan AS   HeliScan AS - ACAM-LN-OSN
2017-11-03 HeliScan AS   HeliScan AS - Funnskjema
2017-11-01 HeliScan AS   HeliScan AS - AD liste LN-OSN
2017-11-01 HeliScan AS   HeliScan AS - Worksheet 42
2017-10-26 HeliScan AS   Heliscan AS- SV: ACAM oversikt over SB/AD
2017-10-24 HeliScan AS   HeliScan AS- Kommunikasjon rundt- og varsel om ACAM in depth
2017-02-01 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - Rapport (SL RAP 2017/02) om luftfartsulykke i Lavangen, Troms 20.07.2016 med Airbus Helicopters AS350 B3, LN-OSN
2017-01-02 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2015-01-12 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B3
2014-01-03 HeliScan AS   Fornyelse av ARC
2013-09-18 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - LN-OSN ut av flåen - EASA Form 2
2013-09-17 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Utfasing av LN-OSN fra 14.06.2013
2013-08-23 Nor Aviation AS   godkjenning av AMP AS350 B3
2013-08-22 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av wet-lease mellom Heliscan AS og Airlift AS fra 22.08.13 ig inntil videre
2013-08-22 Airlift AS   Rettet wet-lease LN-OYB, LN-OSN og LN-OYH
2013-08-21 Nor Aviation AS   Søknad om godkjenning av AMP AS350 B3 - utfasing
2013-08-14 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-06-28 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-25 HeliScan AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2013-06-21 Heliscan AS   Registrering av eierskifte
2013-06-21 SG Equipment Finance   sletting av panterett og nyregistrering av panterett
2013-06-20 SG Finans   s/n 4380 - Deponerte dokumenter, eierskifte og pant
2013-06-19 SG Equipment Finance   eierskifte
2013-06-19 SG Equipment Finance   sletting av panterett og nyregistrering av panterett
2013-06-18 SG Equipment Finance   Eierskifte
2013-06-18 SG Equipment Finance   sletting av panterett og nyregistrering av panterett
2013-06-17 Nor Aviation AS   Søknad om godkjenning av AMP AS350 B3
2013-06-14 Kjell A. Østnes AS   Flyskjøte - Firmaattester
2013-06-13 HeliScan AS   HeliScan AS - Søknad om utvidelse av fartøypark - AS350B3 LN-OSN
2013-06-13 HeliScan AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2013-01-16 Fonnafly AS   Fonnafly AS - AS350B3 AMP - Godkjenning av Utgave 2, Revisjon 4, datert 05.01.2013 som følge av oppdateringer fra TC holder og LN-OSN tatt ut av flåten
2013-01-08 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Oppdatert operations Specifications etter flåtereduction med LN-OSN
2013-01-08 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-04 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av søknad om innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OSN
2013-01-03 Fonnafly AS   Innsendelse av 1St. Exstension av ARC for Eurocopter AS350B3 SN 438
2012-12-27 Fonnafly AS   Fonnafly AS - AOC - endring - utmelding av LN-OSN
2012-12-11 Nor Aviation AS   Søknad om godkjennelse av MP AS 350 B3
2012-12-04 Ole Petter Berger   Nor Aviation AS - Flåteutvidelse og søknad om godkjenning av innleieavtale på LN-OSN
2012-01-09 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-12-16 Walthers Flygservice AB   Søknad ARC
2011-07-04 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043
2011-06-29 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043 (LN-OSN).
2011-06-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-23 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2011-05-16 Fonnafly AS   flytting fra Oslo til Torp
2011-05-16 Fonnafly AS   Søknad om Permit to fly
2011-05-13 Fonnafly AS   Fonnafly AS - søknad om innleie av luftfartøy - godkjenning av innleieavtale - LN-OSN
2011-04-29 CHC Helikopter Service AS   Fonnafly AS - søknad om innleie av luftfartøy - godkjenning av innleieavtale - LN-OSN
2011-04-11 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Kopi av dokumentasjon i forbindelse med innleieavtale LN-OSN
2011-04-10 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Innleie dokumenter LN-OSN
2011-03-10 Nor Aviation AS   Søknad om Permit to Fly for overføring av luftfartøy med midlertidig ugyldig ARC
2011-03-10 Nor Aviation AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføring av luftfartøy fra Råde i Østfold til Torp med midlertidig ugyldig ARC pga. overførsel fra en AOC til en annen AOC
2011-03-10 Pegasus Helicopter AS   ARC extension no.1
2011-03-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-01 SEB Finans   sletting av panterett
2011-03-01 Helt Propell AS   Registrering av eierskifte
2011-03-01 SG Finans   Registrering av panterett
2011-03-01 Nor Aviation AS   NorAviations AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OSN
2011-02-21 SEB Finans   Eierskifte - sletting av panterett - registrering av panterett
2010-08-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse ved Nannestad 02.06.2010
2010-02-19 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2010-02-17 Pegasus Helicopter AS   Recommendation for Airworthiness Review Certificate
2009-02-22 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-09 Pegasus Helicopter AS   Vedlikeholdsrapport
2008-03-12 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-03-06 Pegasus Helikopter AS   Oversendelse av støybevis
2008-03-05 Pegasus Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-05 Pegasus Helicopter AS   LN-OSN Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-05 Pegasus Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-29 Pegasus Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2008-02-29 SEB Finans   panterett i luftfartøy
2008-02-20 Kjell A Østnes AS   registrering av luftfartøy - Apostille - Flyskjøte - Pegasus Helikopter AS
2008-02-18 Pegasus helicopter   Bekreftelse på at Permit to Fly ikke er nødvendig
2008-02-12 SEB Finans   panterett i luftfartøy - firmaattest
2008-02-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-28 Pegasus Helicopter AS   LN-OSN JAR-OPS 3 subpart Sub K & L status
2008-01-25 Pegasus Helicopter AS   LN-OSN Søknad om luftdyktighetsbevis NF349 LN-OSN 4380
2008-01-24 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter AS - Air Operator Certificate (AOC) LN-OSN
2008-01-22 Pegasus Helicopter AS   søknad om registrering av luftfartøy
2008-01-22 Pegasus Helicopter AS   tildeling av 24 bit code
2007-04-20 Pegasus Helicopter AS   LN-OSN og Bekreftet reservasjon av registreringsmerker) e-post)
source: einnsyn.no