Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 407
Mode-S Hex: 4784DE
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AeroCentury Corp
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-24
Aircraft Deleted
AeroCentury Corp
2008-02-28
Aircraft Added
AeroCentury Corp

More aircraft owned by AeroCentury Corp

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til radioutstyr
2015-09-09 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - LN-WFD
2015-08-19 Widerøes Flyveselskap AS   retur av flyets dokumeter
2015-08-17 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - Refusjon av årsgebyr for LN-WFD
2015-07-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av heftelse og sletting av luftfartøy
2015-07-27 Kenya Civil Aviation Authority   Certificate of deletion
2015-07-24 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-WFD
2015-07-24 Widerøes Flyveselskap AS   VS: Oppdatering av AOC (LN-WFD tas ut),
2015-07-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   effektueringsmelding om sletting av pant og luftfartøyet
2015-07-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   anmodning om sletting av pant og luftfartøyet
2015-07-23 Arntzen de Besche Advokatfirma   Vedrørende sletting av luftfartøy
2015-07-23 Wiersholm AS   Sletting av pant
2015-07-17 Widerøes Flyveselskap AS   Application for de-registration
2015-07-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av korrigert eksportluftdyktighetsbevis pga feil dato for Date of this Revision
2015-07-02 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Bombardier Inc. DHC-8-311, SN 407 som skal eksporteres ut av EASA området til Kenya
2015-07-02 Widerøes Flyveselskap AS   Workorders completed
2015-06-26 Widerøes Flyveselskap AS   WF Maintplanning shared Structural Damages on03051309052015.pdf with you
2015-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   AD-Liste for motorer og propeller
2015-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   Kabinseter - Mange tagger på setebelter er uleselig/- En lykt i cockpit virker ikke
2015-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   Innrapportere hendelser
2015-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   AR 2015-03 - Findings No. 1, 2 og 3 - Hvordan ble de lukket
2015-06-22 Widerøes Flyveselskap AS   AD liste for propellere
2015-06-22 Widerøes Flyveselskap AS   AD liste for motorer
2015-06-22 Widerøes Flyveselskap AS   Liste over reparasjoner
2015-06-22 Widerøes Flyveselskap AS   Liste over modikasjoner med referanse til EASA godkjenning
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport på form NF-0350E må sendes inn
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport NF-0350E ifm Ex CoA
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   AR 2015-03 - Findings No. 1, 2 og 3 - Hvordan ble de lukket
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Kabinseter - Mange tagger på setebelter er uleselig/- En lykt i cockpit virker ikke
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Flyteknisk mappe - Avskjermet
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Eksportgranskning AD Dirty Fingerprints
2015-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFD Eksportgranskning - Brannflaske og batteri
2015-06-12 Widerøes Flyveselskap AS   Angående søknad om eksport luftdyktighetsbevis - Foreslått 19. juni som dato for gransking/besiktigelse
2015-06-04 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2015-05-20 Widerøes Flyveselskap AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2015-05-18 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjennelse av forlengelse av innleie
2015-05-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe - MSN 407 - Short-term Lease and Storage Agreements - LN-WFD
2015-04-14 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forelengelse av innleie
2015-04-14 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-03-11 Widerøes Flyveselskap AS   Statement concerning use of Grandfathers Right
2015-03-02 Widerøes Flyveselskap AS   Bruk av Grandfathers Right- kopi av MMOE
2015-02-26 Widerøes Flyveselskap AS   Forespørsel om bruk av Grandfathers right i forbindele med Modifikasjon
2015-01-23 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2015-01-06 Widerøes Flyveselskap AS   MEL Rectification Interval extention no. 4-2014
2014-12-09 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2014-12-03 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om forlengelse av innleie
2014-02-28 Widerøes Flyveselskap AS   ARC extension
2014-01-09 Widerøes Flyveselskap AS   MEL Rectification Interval Extention
2013-02-27 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon ARC Extension
2013-01-08 Widerøe`s Flygeselskap AS   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-01-08 Widerøes Flyveselskap AS   utløp av innleie - oppdatering av søknad signert innleieavtale
2013-01-07 Widerøes Flyveselskap AS   utløp av innleie søknad om forlengelse
2012-03-12 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter AR DHC-8
2011-03-04 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2011-02-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-07 Widerøes Flyveselskap AS   Forlengelse av innleie
2011-01-05 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjent forlengelse av innleie
2010-12-15 Widerøes Flyveselskap AS   Forlengelse av innleie
2010-04-30 Arntzen DeBesche Advokatfirma AS   slettet pantobligasjon og registrert pantobligasjon
2010-04-29 Arntzen DeBesche Advokatfirma   effektueringsmelding
2010-04-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting av panteobligasjon og registrering av ny panteobligasjon
2010-04-22 Arntzen de Besche advokatfirma AS   LN-WFC, LN-WFD, LN-WFH og forhåndsvurdering av dokumenter
2010-04-19 Atle Stensrud   LN-WFC, LN-WFD, LN-WFH og forhåndsvurdering av dokumenter
2010-03-08 Arntzen de Besche,v/ Nina Røise   LN-WIP, LN-WFD, LN-WFC og Attestert registerustrift
2010-03-05 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2009-11-14 Widerøes Flyveselskap AS   Utgave 2 av RD 8-51-416 angående skade på sideror 13. november
2009-11-14 Widerøes Flyveselskap AS   Utkast til EASA Form 18b - NCAATL-0441 før utstedelse av Permit to Fly
2009-11-14 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse Permit to Fly pga. skade på sideror pga. kontakt med propell på annet fly under tauing - Uten passasjerer eller frakt
2009-11-14 Widerøes Flyveselskap AS   Signert av søker EASA Form 18b - NCAATL-0441
2009-11-13 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly pga. skade på sideror pga. kontakt med propell på annet fly under tauing
2009-06-04 Widerøes Flyveselskap AS   findings regarding M.A. subpart G compliance status A/C S/N 407, ARC Appr ref 08-0044
2009-05-28 Widerøes Flyveselskap AS   verifisering/lukking av avvik ifm ARC Approval ref.: 08-0044
2009-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   verifikasjon av tiltak i besvarelse på rapport 2009AR-083
2009-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   utkvittert rapport ARC - 2009AR-083
2009-03-20 Widerøes Flyveselskap AS   Rapport 2009AR-083
2009-03-19 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthines Review Certificate
2009-03-03 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 serial number 407 - application for exemption - extension og approval
2008-10-11 sefik.karabeg@wideroe.no   EASA godkjenning P-EASA.IM.A.S.02752
2008-09-11 Se adresseliste e-post   SV: Notification of 10.3 Exemption beyond 60 days for DHC-8-311 S/N 407
2008-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFD Søknad om extension av Flexibility Provision 10.3
2008-08-26 Widerøes Flyveslskap   EASA godkjente STCer
2008-08-26 Widerøes Flyveslskap   EASA godkjente STCer
2008-08-26 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WFD EASA godkjente STC
2008-08-26 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WFD Søknad om extension av Flexibility Provision 10.3
2008-06-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-04 Se adresseliste e-post   Notification of 10.3 Exemption beyond 60 days for DHC-8-311 S/N 407 due to workload
2008-05-27 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - Findings Regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 407 - Widerøes Flyveselskap AS
2008-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 serial number 407 - Application for Exemption- extension of approval
2008-05-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-04 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 serial number 407 - Application for Exemption- extension of approval
2008-03-27 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - Widerøes Flyveselskap AS
2008-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 serial number 407 - Application for Exemption issuing of Airworthiness review Certificate with STC approved by FAA or Transport Canada but not by EASA
2008-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis EASA Form 25 og Støybevis EASA Form 45
2008-03-25 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 - 10.3 Exemption due to EASA lead time for foreign STC validations
2008-03-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-28 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjenning av innleie
2008-02-28 Widerøes Flyveselskap AS   Oversendelse av registreringsbevis
2008-02-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av luftfartøy
2008-02-19 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av luftfartøy MSN 407
2008-02-18 Donna M. Schmidt, Attorney at Law   Apostille
2008-02-15 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-14 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-02-13 Kavanagh Bateman & Baek LLP   legal opinion
2008-02-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-29 Arntzen de Beche   søknad om dispensasjon fra nasjonaliteskrav
2007-12-28 Widerøes Flyveselskap AS   vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret for utenlandsk eier
2007-12-21 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om innleie og registrering av Dash 8 Serie 300, SN 407
2007-12-19 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2007-12-19 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2007-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-14 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO koder
2007-12-13 Widerøes Flyveselskap AS   Anmoding om nye koder for ELT og ModeS Transponder
source: caa.no

More information: