LN-SEA

Cessna Aircraft Company
208

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208
MSN: 20800383
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Sjøflytjeneste AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-12-08
Aircraft Deleted
Norsk Sjøflytjeneste AS
2008-03-25
Aircraft Added
Norsk Sjøflytjeneste AS

More aircraft owned by Norsk Sjøflytjeneste AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-12-08 Fonnafly   Deregistration request
2010-12-07 Maritme Energy Heli Air Services Pvt Ltd   Request for De-Registration
2010-12-02 Rune Meyer Amundsen   avregistrering
2010-12-02 Fonnafly   Deregistration request
2010-11-26 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy - firmaattest - fullmakt
2010-11-24 Airwing AS   Utstedelse av Eksport Luftdyktighetsbevis for eksport av brukt Cessna 208, serienummer 20800383 luftfartøy ut av EASA området og til India
2010-11-23 Airwing AS   Besvart tilsynsrapport av 17.11.2010
2010-11-23 Airwing AS   Vedlikeholdsrapport datert 22.11.2010
2010-11-23 Airwing AS   AD/SB/MOD status liste og BAT snagliste
2010-11-17 Airwing AS   Tilsynsrapport i forbindelse med eksport CoA gransking 17.11.2010
2010-11-08 Airwing AS   Utstedelse av Permit to Fly i forbindelse med eksport til India - For overflyging med Eksportluftdyktighetsbevis
2010-11-05 Airwing AS   Utkast for EASA Form 37/18b and 21 i forbindelse med eksport til India
2010-11-05 Airwing AS   Søknad om Permit to Fly i forbindelse med eksport til India - Vedlagt Form 37/18b/21
2010-11-02 Airwing AS   EASA Form 18b NCAATL-0664 Iss 1 - Underskrevet av søker
2010-11-02 Airwing AS   Utstedelse av Permit to Fly for testflyginger i Bergen med kunde - Airworthiness Review Certificate utløpt
2010-11-02 Airwing AS   Utstedelse av Permit to Fly - Flesland til Gardermoen - Utarbeidelse av Vedlikeholdsrapport som forberedelse til eksport - Airworthiness Review Certificate utløpt
2010-11-01 Airwing AS   Søknad om Permit to Fly for testflyginger i Bergen med kunde
2010-11-01 Airwing AS   Søknad om Permit to Fly - Flesland til Gardermoen
2010-11-01 Airwing AS   Utkast til Form 37/18b og Form 21 - Form 18b mangler andre forhold brakt inn
2010-10-28 Airwing AS   Søknad om Exsport C&A
2010-10-26 Airwing AS   Retur av signerte Form 37/18b og Søknad om Permit to Fly på Form 21
2010-10-20 bernt wasler   Søknad om Permit to fly
2010-06-28 Airwing AS     Utstedelse av Permit to Fly - Gardermoen til Hay River, North Territories, Canada i forbindelse med eksport av brukt luftfarttøy
2010-06-28 Airwing AS   Utstedelse av Permit to Fly - Gardermoen til Hay River, North Territories, Canada i forbindelse med eksport av brukt luftfarttøy
2010-06-26 Airwing AS   Hva slags vedlikehold er planlagt/utestår foran fergeflyging?
2010-06-23 Airwing AS   Søknad om Permit to Fly - Gardermoen til Hay River, North Territories, Kanada
2010-04-14 Fonnafly AS   Opphør av leieforhold
2010-02-19 Airwing AS   Airwing AS - Begrenset godkjenning av vedlikeholdprogram for Cessna Aircraft Company 208 for luftfartøy LN-SEA med S/N 20800383
2010-02-18 Airwing AS   Tech Log LN-SEA
2010-02-05 Airwing AS   permit to fly
2009-12-15 Airwing AS   Airwing AS - søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram MP for LN-SEA
2009-11-17 Airwing AS   Airwing AS - Foreløpig svar om godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-SEA
2009-11-09 Airwing AS   leie- og driftsavtale mellom Norsk Sjøflytjeneste AS og Airwing AS
2009-09-21 Airwing AS   Airwing - søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-SEA
2009-05-05 Hans Jakob Listerud   AD status
2009-05-05 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-13 Fonnafly AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-03 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-05-09 Fonnafly AS   Godkjenning av inneleie
2008-05-06 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-06 Fonnafly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-02 Fonnafly AS   ARC Cessna 208 Caravan I - signert EASA Form 013 - 2008PS-111
2008-05-02 Hans Jakob Listerud   Export C of A
2008-05-02 Hans Jakob Listerud   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-05-02 Fonnafly AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-02 Bergen Air Transport A/S   Utstedelse av Permit to Fly
2008-04-29 Hans Jakob Listerud   Søknad om Permit to Fly
2008-04-02 Fonnafly v/Jostein Nerhus   Oppdatert søknad om LdB
2008-03-31 Fonnafly AS   Fonnafly - Søknad om innleie av luftfartøy - godkjenning av innleieavtale LN-SEA
2008-03-25 SG Finans AS   registrering av pantedokument
2008-03-25 Bergen Air Transport AS   registrering av luftfartøy
2008-03-10 Federal Aviation Administration   Eiendomsoverdragelse
2008-03-06 Bergen Air Transport   Bill of Sale - Apostille - Firmaattest
2008-03-05 Hans Jakob Listerud   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-03 Terje Hjortland   tildeling av 24 bits kode
2008-02-28 Fonnafly AS   Cessna 208 Caravan S/N 20800383 - ber om 24 bits kode
2007-12-20 SG Finans AS   panterett i luftfartøy - firmaattest
source: caa.no