LN-AKA

Cessna Aircraft Company 560 ENCORE+

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 560 ENCORE+
MSN: 560-0764
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Aker Encore AS
Operator: Sundt Air Management AS

source: caa

Aircraft event timeline

2012-02-15
Aircraft Deleted
Aker Encore AS
2008-04-29
Aircraft Added
Aker Encore AS
2008-04-25
Aircraft Added
Aker Encore AS

Related Youtube videos (1)

LN-AKA data-toggle=

LN-AKA At Sola doing a very nice take off - thanks Peter and Mads

More aircraft operated by Sundt Air Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-12-20 Sundt Air AS   Refusjon årsavgift
2012-12-11 Sundt Air AS   Refusjon årsavgift
2012-02-15 Advokatfirmaet Arktis AS   sletting av luftfartøy
2012-02-15 Gian Luca Congeddu   effektueringsmelding
2012-02-13 Advokatfirmaet Arktis AS   LN- AKA - attestert registerutskrift
2012-02-13 Advokatfirmaet Arktis AS     attestert registerutskrift
2012-02-03 Advokatfirmaet Arktis AS   sletting av luftfartøy
2012-01-18 Sundt Air AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis for Citation 560 Encore
2011-04-19 Sundt Air AS   ARC Extension
2010-04-28 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate-ARC
2010-04-27 Sundt Air AS   Reccomandation report
2010-04-26 Sundt Air AS   anmodning om ARC review
2009-10-31 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse Norway UTA 03.11.2009 Cessna 560 Encore
2009-05-04 Sundt Air AS   STATUS 1 AKA
2009-05-04 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate -EASA Form 15a
2009-04-03 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport
2009-01-27 Sundt Air Management AS   Sundt Air Management AS - Minimum Equipment List - MEL - LN-AKA
2008-06-23 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-20 Roar Holmenes   tilbakemelding av rapport 2008TG-035
2008-05-06 Sundt Air AS   Sundt Air Management - Utstedelse av ARC
2008-05-06 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 Luftdykitghetsbevis, EASA Form 45 Støybevis og AFM Forside
2008-04-30 Gram, Hambro & Garman   søknad om registrering av luftfartøy
2008-04-27 Gram, Hambro & Garman   søknad om registrering av luftfartøy
2008-04-25 Roar Holmenes   vedlikeholdsrapport
2008-04-25 Sundt Air AS   godkjenning av initial issue av vedlikeholdsprogram
2008-04-24 Sundt Air AS   Utstedelse av Permit to Fly fra Wichita, Kansas, USA til Gardemoen, Norge
2008-04-24 Sundt Air AS   LN-AKA Export C of A fra FAA
2008-04-17 Willy Jensen   signed and approved Form 18b - P-EASA.PTF.A.08.00239
2008-04-17 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpif registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i Huston Texas
2008-04-16 Sundt Air AS   Tildeling av ICAO kode
2008-04-14 Roar Holmenes   Søknad Permit to Fly
2008-04-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-08 Sundt Air AS   vedrørende vedlikehold
2008-04-08 Roar Holmenes   AFM Forside - veierapport og støydata
2008-04-07 Utenriksdepartementet   nmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Houston, Texas, USA
2008-04-04 Gram, Hambro & Garman   søknad om foreløpig registrering
2008-03-27 Sundt Air AS   Endring til søknad om innførsel og registrering av luftfartøy
2008-02-15 Sundt Air AS   søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2007-12-11 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-28 Sundt Air AS   søknad om innførsel og registrering av luftfartøy
2007-05-23 Aker ASA   bekrefter reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information: