LN-OGK

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12236
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 1134 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-06
Owner changed
Heliscan Invest AS
2018-01-09
Owner changed
Melby Thomas
2015-06-11
Owner changed
2011-06-06
Owner changed
Boa Eiendom AS
2008-04-21
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-11-14 HeliScan AS     24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2021-11-12 HeliScan AS     VS: HSc R44 LN-OGK- behov for ELT 24-bit adress (hexadecimal format).
2021-11-12 Asgeir Hogstad     behov for ELT 24-bit adress hexadecimal format
2021-11-11 Asgeir Hogstad     behov for ELT 24-bit adress hexadecimal format
2021-10-26 HeliScan AS     Fornyelse av ARC Robinson R-44 II
2020-10-26 HeliScan AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a OGK20201026a
2020-10-26 HeliScan AS     Vedlagt anmodning om ARC og Registreringsbevis
2020-10-23 HeliScan AS     ARC Recommendation Report Robinson R44
2020-01-28 Internal Document     Heliscan - sjekkliste vedr. innleie og flåteutvidelse av LN-OGK
2020-01-28 HeliScan AS     Heliscan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OGK
2020-01-08 Sparebank 1 SMN     Registrering av heftelse
2019-12-18 Heliscan Invest AS     Epost med permanent tillatelse
2019-12-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-12-18 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2019-12-09 Heliscan Invest AS     ierskifte
2019-12-06 Thomas Melby     kopi av ID for selger
2019-12-06 HeliScan AS     Søknad om innleie
2019-12-06 Heliscan Invest AS     Registrering av eierskifte
2019-12-02 Heliscan Invest AS     Registrering av eierskifte - flyskjøte
2019-12-02 HeliScan AS     Bekreftelse av engasjement
2018-05-08 Thomas Melby     Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2018-04-29 Sofia Pettersson     ARC
2018-04-29 Sofia Pettersson     AMP rev 1
2018-01-10 Thomas Melby   Registrering av eierskifte
2018-01-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-19 Sofia Pettersson   ARC
2016-08-29 No 1 Flight Engineering AB   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-07-27 No 1 Flightengineering AB   AMP
2016-06-07 Sofia Pettersson   ARC
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-12 Thormod Haugen   Registrering av eierskifte
2015-06-12 Siemens Financial Services AB   Sletting av pantobligasjoner
2015-05-26 Siemens Financial Services AB   Sletting av pantobligasjoner
2015-05-21 Helitrans AS   LN-OGK ut av AOC
2015-05-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av flyskjøte
2015-05-20 Helitrans AS   Helitrans AS - LN-OGK ut av AOC
2015-05-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OGK- kopi av midlertidig tillatelse
2015-05-07 Helitrans AS   ARC 2.nd extension
2014-10-14 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av fornyelse av innleieavtale
2014-10-14 Helitrans AS   Fornyelse innleieavtale
2014-04-09 Helitrans AS   ARC 1st Extension
2013-05-08 Helitrans AS   ARC
2011-10-06 Simonsen Advokatfirma DA   LN-OGN og attesterte registerutskrifter
2011-09-30 ONS Konsulenttjenester AS   registrering av pantedokument
2011-09-29 ONS Konsulenttjenester AS   Registrering av pantedokument
2011-06-29 Helitrans AS   Vedrørende eierskifte/innleie av luftfartøy
2011-06-07 BOA Eiendom AS   Eierskifte
2011-06-01 Helitrans AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-01 Sparebanken Narvik   Effektueringsmelding
2011-05-31 Sparebanken Narvik   Eierskifte - flyskjøte
2011-05-25 Helitrans AS   ARC
2010-05-20 Helitrans AS   Recommendation
2010-05-20 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 10-0148
2009-09-16 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om endring av AOC - LN-OGK og LN-OGN
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-06-18 Ketil Jansen   Rettet innleieavtale på LN-OGK, LN-OGN og LN-OTR
2009-05-30 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-27 HelikopterDrift AS   vedlikeholdsrapport - fornyelse av ARC
2008-06-13 Helikopter Drift AS   LN-OGK Helikopter Drift AS - Godkjenning av innleie
2008-06-03 HelikopterDrift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-29 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-19 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon for søknad om Luftdyktighetsbevis
2008-05-07 Ringerike Helikopter AS   K & L Lister
2008-05-05 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-28 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - innleiegodkjenning for operatører - LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 EHC European Helicopter Center   Søknader om innleiegodkjenning LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-21 European Helicopter Center   registrering av luftfartøy
2008-04-21 European Helicopter Center   registreringspapirer til NLR
2008-04-01 European Helicopter Center AS   eksportdyktighetsbevis
2008-03-12 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Søknad om flåteutvidelse og innleiegodkjenning - LN-OGK
2008-03-11 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-03 Thijs Kroondijk   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft
2007-10-25 Thijs Kroondijk   Søknad om og bekreftelse av reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: