LN-OZJ

Robinson Helicopter Company R44 II

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12229
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS

source: caa

Aircraft event timeline

2012-04-13
Aircraft Deleted
SG Finans AS
2011-09-22
Owner changed
SG Finans AS
2008-08-13
Owner changed
Fair Invest AS
2008-04-22
Aircraft Added
Skylift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-04-16 SG Equipment Finance   Sletting av pant
2012-04-16 SG Finans AS   Sletting av luftfartøy
2012-04-12 SG Equipment Finance   Avregistrering av luftfartøy
2012-04-11 SG Equipment Finance   Sletting av pant
2011-09-22 SG Equipment Finance   overføring av registerhjemmel
2011-09-20 SG Equipment Finance   forespørsel om overføring av luftfartøy
2011-08-23 Sandefjord tingrett   attestert registerutskrift
2010-09-08 Nord Helikopter AS   Nord Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale på LN-OZJ
2010-09-08 NORD Helikopter AS   Forlengelse av leieavtale
2010-05-10 Einar Lomahaug   Diverse dokumentasjon
2010-05-10 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-07 Scandinavian AirTech AB   CAMO Approval
2010-05-07 Nord Helikopter AS   Diverse dokumentasjon
2010-05-03 Nord Helikopter AS   søknad om utstedelse av ny ARC
2009-05-07 Nord Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-05 Nord Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport
2009-04-05 NORD Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-22 SG Finance AS   påtegning/panterett i luftfartøy
2009-01-19 SG Equipment Finance   påtegning/panterett i luftfartøy
2008-10-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-18 SG Finans AS   registrert pantobligasjon
2008-08-14 SG Equipment Finance AS   tinglysing av pant, helikopter Robinson R-44
2008-08-13 SpareBank 1 Nøtterøy   sletting av pant i luftfartøy
2008-08-13 NORD Helikopter AS   Godkjennig av søknad om innleie av luftfartøy
2008-08-13 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   signert sjekkliste fra OO, TV og TOPl
2008-08-13 European Helicopter Center AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-08-12 SpareBank 1 Nøtterøy   sletting av pant i luftfartøy
2008-08-11 EHC   kopi av dokumenter for overdragelse av LN-OZJ
2008-08-08 Einar Lomahaug   forsikringsavtale og presisering av kommersielt ansvar
2008-08-08 Einar Lomahaug   NORD Helikopter - søknad om innleie og endring av AOC
2008-08-07 post@nordhelikopter.no   vedr. søknad om godkjennelse av innleieavtale
2008-08-07 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy
2008-08-04 NORD Helikopter AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2008-07-10 NORD Helikopter AS   søknad om godkjennelse av dokumentasjon system
2008-05-23 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-22 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-21 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-05-19 European Helicopter Center AS   Vedlikeholsrapport
2008-05-16 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon for søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-28 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - innleiegodkjenning for operatører - LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 EHC European Helicopter Center   Søknader om innleiegodkjenning LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-22 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2008-04-22 Sparebank 1 Nøtterøy   tinglysing av pantedokument
2008-04-21 European Helicopter Center   registreringspapirer til NLR
2008-04-18 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2008-04-17 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-07 Sparebank 1 Nøtterøy   tinglysing av pantedokument
2008-04-01 European Helicopter Center AS   Eksportdyktighetsbevis
2008-03-14 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Søknad om flåteutvidelse og innleieavtale - LN-OZJ
2008-03-03 Thijs Kroondijk   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft
2008-02-13 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R22
2007-10-19 European Helicopter Center AS   Tildeling av registreringsbokstaver
2007-10-19 European Helicopter Center AS   Bekreftelse på reservering av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information: