LN-KHA

Boeing Commercial Airplane Group 737-31S

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-31S
MSN: 29100
ICAO Hex: 4784F0
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa

Aircraft event timeline

2017-04-05
Aircraft Deleted
Norwegian Air Shuttle ASA
2008-05-08
Aircraft Added
Norwegian Air Shuttle ASA

Related Youtube videos (11)

LN-KHA data-toggle=

Norwegian LN-KHA landing in the sunrise at Sola

LN-KHA data-toggle=

Norwegian - Boeing 737-300 Winglets - Taxiing at AMS (LN-KHA)

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737 taxi in Arlanda

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737-300 in-flight

LN-KHA data-toggle=

Norwegian. Boeing 737-31S, LN-KHA. Tallinn to Oslo. July 16, 2014, 18.36 Swedish time

LN-KHA data-toggle=

Boeing 737-31S Norwegian Air Shuttle (03-08-2014)

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737 engine start up

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737 landing in Helsinki

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737 descending for Helsinki

LN-KHA data-toggle=

Norwegian 737 takeoff from Arlanda

LN-KHA data-toggle=

Norwegian Boeing 737-300 Take-off Aalesund

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-05 Norwegian Air Shuttle ASA   sletting av luftfartøy
2017-04-05 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Søknad om endring av AOC/Op.Spec. - Avregistrering av LN-KHA (MSN 29100), LN-KHB (MSN 29264), LN-KHC (MSN 29265) og LN-KKX (MSN 29072)
2017-04-05 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-KHA, LN-KHB, LN-KHC og LN-KKX
2017-03-29 Norwegian Air Shuttle ASA   begjæring om avregistrering av luftfartøy
2017-03-20 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-KHA, LN-KHB, LN-KHC og attesterte registerutskrifter
2017-03-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-KHA, LN-KHB,LN-KHC og bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-03-01 Norwegian Air Norway AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Varna til Sofia i forbindelse med overlevering til ny eier/operatør
2017-02-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly application
2016-12-13 Norwegian Air Norway AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Budapest til Varna i forbindelse med overlevering til ny eier/operatør
2016-12-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly application Priority 1 of 4
2016-12-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly application
2016-12-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly application
2016-12-01 Norwegian Air Shuttle ASANorwegian Air Shuttle ASA   Søknader Permit to fly
2016-12-01 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknader Permit to fly
2016-11-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly application
2015-12-23 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-12-23 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-12-23 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-12-23 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-12-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av forlenget innleieforhold LN-KHA
2015-12-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av forlenget innleieforhold LN-KHB
2015-12-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjent forlenget innleieforhold LN-KHC
2015-12-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av forlenget innleieforhold LN-KKX
2015-09-30 Norwegian Air Norway AS   Godkjennelse av søknad om Variation for 5 CPCP tasks til og med 31. oktober 2015
2015-09-29 Norwegian Air Norway AS   Variation søknad
2015-06-25 Norwegian Air Norway AS   1st Extension ARC 15a
2014-12-31 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av wetlease fra NAN til NAS 31.12.14 - 31.12.15
2014-12-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av wetlease avtale LN-KHA (MSN 29100) SVW-SAKER.FID333662
2014-11-11 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2014-11-11 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2014-11-11 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2014-11-11 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2014-11-11 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2014-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om forlenget innleieforhold
2014-07-23 Norwegian Air Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate basert på Recommendation fra Subpart I CAMO
2014-07-17 Norwegian Air Shuttle ASA   sletting av heftelse
2014-07-16 DnB Bank ASA   sletting av pantesikkerhet
2014-07-09 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Recommendation
2014-06-13 Norwegian Air Shuttle ASA   One-off release authorisation LN-KHA
2014-05-19 Norwegian Air Norway AS   ARC Recommendation information
2013-12-12 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-11-19 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2013-11-19 Norwegian Air Norway AS   LM-KHB - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-11-19 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-11-19 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-11-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av We- lease fra NAN til NAS
2013-11-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications rev. 125 - LN-NOP og LN-NOQ
2013-11-07 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om Wet lease fra NAN til NAS
2013-10-29 Norwegian Air Norway AS   LN-KKHA - LM-KHB - LN-KKW og Søknad om innleie av luftfartøy
2013-10-24 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - søknad om innleie av fly - LN-KHA
2013-09-19 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ASSimonsen   LN-KKW og attestert registerutskrift
2013-09-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ASSimonsen   LN-KKW og LN-KKX attestert registerutskrift
2013-07-22 Norwegian Air Shuttle ASA   1st Extension-ARC 15B
2012-06-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Issuance ARC EASA FORM 15b
2011-07-25 Norwegian Air Shuttle ASA   2nd Extension ARC 15a
2010-08-04 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Extension
2010-06-30 Vogt & Wiig AS   registrering av pantobligasjon
2010-06-30 Vogt & Wiig AS     registrering av pantobligasjon
2010-06-28 Vogt & Wiig AS     Pantobligasjon i luftfartøy
2010-06-28 Vogt & Wiig AS   Pantobligasjon i luftfartøy
2009-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 09-0315
2009-08-19 Norwegian Air Shuttle AS   ARC-recommendation
2009-08-17 Norwegian Air Shuttle AS   LN-KHA - Oversendelse av originaldokumenter
2009-08-14 Norwegian Air Shuttle AS   LN-KHA - forespørsel om utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis
2008-12-06 Norwegian Air Shuttle ASA   LN-KKW , LN-KHA , LN-KKX , LN-KHC og slettet pant
2008-12-01 DnB NOR Bank ASA   sletting av pantesikkerhet
2008-09-17 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om utstedelse av ny ARC
2008-09-13 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om utstedelse av ny ARC
2008-06-26 Norwegian Air Shuttle AS   LN-KHA m.fl. - attesterte registerutskrifter
2008-06-12 DnB NOR Bank ASA   registrert pantedokument
2008-06-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-10 DnB NOR Bank ASA   pantobligasjon i luftfartøy
2008-05-08 Norwegian Air Shuttle AS   registrering av luftfartøy
2008-05-08 Norwegian Air Shuttle AS   oversendelse av kopi av luftdyktighetsbevis, miljødyktighetsbevis - støy, autorisasjonsside for flygehåndbok og følgebrev
2008-05-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Validering av ARC
2008-05-06 Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft   bill of sale
2008-04-28 George Papamichalis   Airworthiness Review Certificate
2008-04-22 Norwegian Air Shuttle AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis for Boeing 737-31S, S/N29100
2008-04-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-03 Norwegian Air Shuttle AS   innfasing av luftfartøy
2008-03-13 Norwegian Air Shuttle AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-28 Norwegian Air Shuttle AS   tildeling av ICAO 24 biters kode
2008-02-26 Norwegian Air Shuttle AS   Norwegian - Søknad om flåteutvidelse - LN-KHA
2008-02-26 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om registrering av luftfartøy
2008-02-26 Norwegian Air Shuttle AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-26 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om flåteutvidelse
2008-02-15 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om ICAO 24 bit kode
source: einnsyn.no