LN-OWA

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name:
Adress: Tronåsveien 4 B
1408 KRÅKSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-28
Aircraft Deleted
Sameiet LN-OWA
2015-06-26
Owner changed
2013-09-20
Owner changed
Helt Propell AS
2013-08-01
Adress
Nord Helikopter AS
2010-07-01
Adress
Nord Helikopter AS
2008-05-22
Aircraft Added
Nord Helikopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-28 Sameiet LN-OWA     Sletting av luftfartøy
2019-05-24 Sameiet LN-OWA     Begjæring om sletting av luftfartøy
2018-06-21 Sameiet LN-OWA     Vedtak om godkjennelse av rev. 1 til vedlikeholdsprogram
2018-05-03 Norwegian Camo Support AS     Kopi av fornyet ARC
2017-04-10 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2016-04-30 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2015-08-04 Skytec AS   Godkjennelse av AMP
2015-08-03 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP
2015-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-26 Sameiet LN-OWA   registrering av eierskrifte
2015-06-26 SG Finans AS   sletting av heftelse
2015-06-25 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OWA
2015-06-24 Nor Aviation AS   i opphør
2015-06-23 Sameiet LN-OWA   Flyskjøte
2015-06-23 Sameiet LN-OWA   Flyskjøte
2015-06-23 Sameiet LN-OWA   eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2015-06-23 SG Finans AS   Sletting av panterett
2015-04-21 Nor Aviation AS   ARC Extension
2014-05-19 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OWA20140519a
2014-05-13 Fonnafly AS   Airworthiness Review Report No. 09-14 - Oppklarende informasjon til søknad
2014-05-07 Fonnafly AS   Airworthiness Review Report No. 09-14
2014-05-06 Nor Aviation AS   For Audit av NoA i Juni, R44 AD list eng - airframe
2013-12-09 Aircraft Registration   VH-URY - registrering av luftfartøy
2013-10-14 NORD Helikopter as   NORD Helikopter AS - ATL logger for LN-OWA
2013-09-23 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-20 Helt Propell AS   registrering av eierskifte
2013-09-20 SG Finance AS   registrering av panterett i luftfartøy
2013-09-19 NORD Helikopter AS   Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon med LN-OWA
2013-09-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OWA
2013-09-19 DNB   sletting av panterett
2013-09-17 DNB   Panterett i luftfartøy
2013-09-17 SG Finance AS   Panterett i luftfartøy
2013-09-16 NORD Helikopter AS   Flyskjøte til deponering
2013-09-14 NORD Helikopter as   ut av Ops Spec
2013-09-13 NORD Helikopter as   NORD Helikopter AS - Sletting Robinson R44 Clipper II
2013-09-11 Nor Aviation   Nor Aviation - Søknad om innfasing av Clipper ll
2013-06-13 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-06-05 Roald Askheim   ARR
2012-05-16 NORD Helikopter as   ARC Extension
2011-05-31 Nord Helikopter AS   Extension of ARC
2010-05-10 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-07 Scandinavian AirTechAB   CAMO Approval
2010-05-03 Nord Helikopter AS   søknad om utstedelse av ARC
2009-05-06 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-05 NORD Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport
2008-06-16 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-06-10 NORD Helikopter AS   Tilleggsdokumentasjon for C of A - Data fra Robinson Helicopter Company
2008-06-10 Nordhelikopter AS   Ustedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og Form 45 støybevis
2008-06-10 Nordhelikopter AS   SV: LN-OWA C
2008-06-10 NORD Helikopter AS   Tilleggsinformasjon utstedt av Robinson Helicopter Company
2008-06-10 NORD Helikopter AS   VR NF 0350E LN-OWA datert 10. juni 2008
2008-06-09 Nordhelikopter AS   LN-OWA C of A Søknad
2008-06-05 NORD Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-05 Nord Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-03 NORD Helikopter AS   NORD Helikopter AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-OWA
2008-05-26 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-23 DnB NOR Finans AS   registrering av pantedokument
2008-05-23 European Helicopter Center AS   Eksportluftdyktighetsbevis
2008-05-21 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2008-05-19 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2008-05-13 DnBNOR Finans   pantobligasjon i luftfartøy
2008-05-10 NORD Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-22 Nord Helikopter AS   VS: Innregistering LN-OWA
2008-04-21 Nord Helikopter AS   Innfasing - spørsmål
2008-03-13 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktinghetsbevis
2008-03-03 Thijs Kroondijk   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft
2007-10-19 European Helicopter Center AS   Tildeling av registreringsbokstaver
2007-10-19 European Helicopter Center AS   Bekreftelse på reservering av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: