LN-BEM

Cessna Aircraft Company
U206E

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206E
MSN: U206-01530
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jon Gunnar Skogstad
Adress: Stangeland Torleik Narve
Jarmyrveien 9
1358 JAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-13
Aircraft Deleted
Ness Knut Jakob
Heskje Leidulf
Skogstad Jon Gunnar
Stangeland Torleik Narve
2018-01-01
Adress
Skogstad Jon Gunnar
2014-09-05
Owner changed
Jon Gunnar Skogstad
2008-06-04
Aircraft Added
Ness Knut Jakob
Dørheim Inge Nikolay
Heskje Leidulf
2005-09-30
Aircraft Deleted
Kristiansen Bjørn

Related Youtube videos

LN-BEM data-toggle=

LN-BEM | take-off

LN-BEM data-toggle=

Seaplane LN-BEM external cam 28.06.15

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse
2017-01-09 Knut Ness   Ny reisedagbok
2017-01-09 Knut Ness   Ny reisejornal
2016-06-28 Sofia Pettersson   ARC
2015-06-27 Sofia Pettersson   ARC
2014-09-05 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2014-09-01 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2014-06-30 Sofia Pettersson   ARC
2014-05-26 Knut Jakob Ness   godkjenning av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram
2014-05-06 Knut Jakob Ness   Oversendelse av AMP, Rev.2
2013-08-15 Sofia Pettersson   ARC
2013-06-22 Sofia Pettersson   ARC
2013-05-03 Knut Jakob Ness   AMP - Revisjon 1 godkjent
2013-04-24 Knut Jakob Ness   Oversendelse av AMP - Rev.1 for Cessna 206
2012-07-04 Sofia Pettersson   ARC
2012-05-04 Knut Jakob Ness   MP godkjent
2012-05-04 Knut Jakob   korrigert AMP
2012-04-27 Knut Jakob Ness   kommentarer til AMP forslag
2012-04-17 Knut Jakob Ness   AMP
2012-04-13 Knut Jakob Ness   Aircraft Maintenance Program
2012-04-13 Knut J. Ness   Aircraft Maintenance Program - Korrigert Appendix I
2011-05-20 Knut Jakob Ness   fornyelse av ARC
2011-05-18 Air Alpha   fornyelse av ARC
2010-10-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Kopi av work spec/arbeidsbeskrivelser for arbeid utført unnder oppbygging
2010-09-22 Knut Jakob Ness   Flyskjøte - Overdragelse av luftfartøy
2010-09-14 Knut Jakob Ness   Flyskjøte - Overdragelse av luftfartøy
2010-08-16 Knut Ness   Søknad om tillatelse til utføring av årlig ettersyn hos flytekniker Kåre Hagelin, Sola
2010-07-12 Knut Ness   Formell tilbakemelding (ref. 201001109-1/306/TFH)
2010-06-16 Knut Jakob Ness   Etterlyser tilbakemelding etter handlingsjekk i forbindelse med Permit to Fly utstedt i 2009
2009-09-09 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-06 Knut Jakob Ness   Utstedelse av Permit to Fly for General Handling Check og overflyging til flyverksted i Bergen
2009-07-03 Knut Ness   RE: Handling Test og "pass" kriteria
2009-07-03 Knut Ness   RE: Handling Test og "pass" kriteria
2009-07-03 Knut Ness   Utkast til EASA FOrm 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-07-03 Knut Ness   SV: Utkast til EASA FOrm 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-07-03 Knut Jakob Ness   RE: Utkast til EASA FOrm 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-06-29 Knut.Ness@sas.no   RE: Ønsker bakgrunnsinformasjon angående søknad om Permit to FLy
2009-06-26 Knut Jakob Ness   Permit to fly
2009-02-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-28 European Aviation Safety Agency   EASA - EASA Minor change Approval EASA.A.C.09867
2008-10-27 Luftfartstilsynet   Technical Visa P-EASA.A.C.09867
2008-09-12 Knut.Ness@sas.no   Minor Modification - Rev.1 vedrørende EASA Project P-EASA.A.C. 09867 for Cessna U-206
2008-06-04 Knut Jakob Ness   flyskjøte
2008-06-04 EASA/Beig Stefanie   Allocation of Minor Change
2008-06-03 Knut Jakob Ness, Inge Nikolay Dørum, Leidulf Heskje   flyskjøte
2008-03-10 Knut Jakob Ness   tildeling av ICAO ID 24 bit address
2008-03-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit
source: caa.no

More information: