LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2692
Max TO weight: 11000 kg
Mode-S Hex: 4784FE
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.
Adress: Warendorfer Str. 190
59227 Ahlen
Germany
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-11
Aircraft Deleted
Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.
2018-06-21
Owner changed
Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.
2017-01-20
Owner changed
Sparebank 1 SR-Bank
2012-07-27
Owner changed
Sparebank 1 SR-Finans AS
2011-12-22
Owner changed
Heliworld Leasing Limited
2008-06-25
Aircraft Added
BTMU Capital Corporation

More aircraft owned by Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-12 Agrarflug Helilift GmbH Co. KG     deletion of aircraft
2019-11-22 Hans Kraskes     LN-OJA Super Puma S/N: 2692 / Applciation for De-Registration ? - Reminder
2019-11-19 Agrarflug Helilift GmbH Co. KG     Deregistration
2019-11-18 Hans Krasknes     LN-OJA - Super Puma S/N: 2692 / Applciation for De-Registration
2019-10-30 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av heftelse
2019-10-28 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av panterett
2018-07-04 Haver Advokatfirma AS     LN-OJA/Retur av fullmakt
2018-07-03 CHC Helikopter Service AS     retur av tillatelse
2017-05-10 Sparebank 1 SR-Bank ASA   LN-OJA/OJE/OHJ - Attestert registerutskrift
2017-05-09 Sparebank 1 SR-Bank ASA   LN-OJA/OJE/OHJ - Bestilling av attestert registerutskrift
2017-02-02 NHV Danmark   Status pr.02.02.2017
2017-01-23 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2017-01-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Melding om fusjon
2016-11-18 DanCopter AS   DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2016-10-28 Blueway Helicopter AS   Novation
2016-10-07 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OHE, LN-OHK, LN-OHW, LN-OJA, LN-OJD, LN-OJE, LN-OJF, ON-OJG og LN-OJK
2016-05-11 Sparebank 1 SR-Finans AS   LN-OHJ, LN-OJE og LN-OJA
2015-07-01 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b for Airbus Helicopters EC 225LP
2015-05-24 CHC Helikopter Service AS   Etablert system for komponent mottakskontroll - SQID
2014-12-11 Post- og teletilsynet   LN-OJA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-17 CHC Helikopter Service AS   S/N 2692 Tail Gearbox Overhaul Extension - Bekreftelse på at informasjon er mottatt og registrert
2014-07-11 CHC Helikopter Service AS   S/N 2692 Tail Gearbox Overhaul Extension
2014-07-04 CHC Helikopter Service AS   ARC 2012-2 - extension av EASA Form 15b
2014-06-23 Wiersholm AS   Vedtak om godkejnning av forlenget subleaseavtale
2014-06-21 Wiersholm AS   Forlengelse av innleie
2014-06-13 Wiersholm AS   LN- OJA - Forlengelse av innleieavtale
2013-06-17 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15 b
2012-07-27 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2012-07-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av eierskifte
2012-07-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Innleieavtaler - LN-OJA MSN 2692 - WIERSHOLM-MATTERS.FID428105
2012-07-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   angående registrering
2012-07-25 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Bill of Sale - Power of Attorney
2012-07-24 The Legalisation Offise   Power of Attorney - Apostille
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-07-11 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-07-11 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-02 CHC Helikopter Service AS   ARC
2012-01-05 Wiersholm   oversendelse av original Bill of Sale
2011-12-22 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2011-12-22 Wiersholm   Effektueringsmelding - LN-OJA MSN 2692
2011-12-22 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2011-12-22 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av eierskifte
2011-12-16 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av luftfartøy
2011-12-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-12-14 CHC Helikopter Service AS   power of attorney
2011-12-13 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   MSN 2692 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2011-12-13 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søkand om godkjennelse av innleieavtaler
2011-12-13 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-12-08 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-09-01 CHC Helikopter Service AS   ETA for repair of crack in tailboom under tube support bracket
2011-08-19 CHC Helikopter Service AS   godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjons og TBO intervall
2011-08-18 CHC Helikopter Service AS   EC225 Søknad om uvidelse av inspeksjons og TBO interval
2011-06-24 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2010-07-08 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate for EC 225 LP
2010-02-15 SRetland@chc.ca   Re: De-ice TRB EC225
2010-02-09 KOlsen@chc.ca   Info EC agreement EC225 Tail Rotor blades
2009-07-16 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate for EC 225LP
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjent innleie
2009-03-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.02.2009 med Eurocopter EC 225 LP
2009-01-21 CHC Helikopter Service AS   søknad om bruk av stabilizer tilhørende EC225 - LN-OHX
2009-01-15 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse 13.01.2009 Kverneberget
2008-11-18 Wiersholm, Melby & Bech Advokatfirma AS   Retur av dokumenter i følge avtale
2008-11-17 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Forholdsuttalelse om godkjenning av leieavtaler
2008-09-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-20 CHC Helikopter Service AS   besvarelse av tilsynsrapport på EC225 LP S/N 2692
2008-08-04 CHC Helikopter Service AS   Veierapport
2008-07-24 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Godkjent innleie
2008-07-18 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC )
2008-07-11 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence
2008-07-09 CHC Helikopter Service AS   Flight Manual EC225LP
2008-07-08 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-08 Ellen teresa Heyerdahl   attestert registerutskrift
2008-07-08 eth@wiersholm.no   attestert registerutskrift
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS   ARC dokumenter
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport
2008-07-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrert luftfartøy
2008-06-25 Wiersholm   effektueringsmelding så langt det gjelder registrering av fartøyet
2008-06-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrering av luftfartøy - Bill of Sale - Apostille
2008-06-22 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   leieavtale og videre leieavtale
2008-06-12 Wiersholm   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-06-06 Ellen Teresa Heyerdahl   RE: slettingsattest fra det franske luftfartøysregisteret
2008-06-05 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate for Eurocopter EC225 LP S/N 2692
2008-06-05 Wiersholm, Melbye & Bech Advokatfirma AS   transaksjonsoversikt
2008-06-05 Wiersholm, Melbye & Bech Advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret jf. luftfartsloven § 3-2 annet ledd
2008-06-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Summary Sublease Agreement - CHC Helicopters Barbados - transaksjonsoversikt
2008-06-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   kvittering for innbetaling av saksbehandlingsgebyr
2008-05-30 CHC Helikopter Service AS   EC 225 Introduction i CHC HS
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-03-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2007-09-20 CHC Helikopter Service AS   forhåndsreservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no