LN-OML

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4494
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-07-08
Aircraft Deleted
Helitrans AS
2008-06-17
Aircraft Added
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-07-08 Helitrans AS   slettelse av luftfartøy
2010-07-06 Helitrans AS   sletting av luftfartøy
2010-07-05 Fokus Bank   sletting av panterett
2010-07-01 Fokus Bank   sletting av panterett
2010-03-24 Post- og teletilsynet   kopi av brev om tillatelse for radioutstyr
2010-03-04 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Bugøynes i Finnmark 26.11.2009 med Eurocopter AS 350 B3
2009-11-26 Avinor AS   Luftfartsulykke - Brannsletta Kirkenes - 26.11.2009-AVSKJERMET
2009-09-09 Helitrans AS   ARC
2008-08-12 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-07-17 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis, støybevis og AFM autorisasjonsforside
2008-07-14 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-27 Helitrans AS   retur av orginale export airworthiness certificate
2008-06-26 Helitrans AS   utstede ARC/C of A
2008-06-25 Fokus Bank ASA   registrert pantedokument
2008-06-19 Helitrans AS   Svar: Permit to fly
2008-06-19 Fokus Bank ASA   tinglysing av pant
2008-06-17 Frode Østnes   effektueringsmelding
2008-06-17 Helitrans AS   registrering av luftfartøy
2008-06-16 Helitrans AS   Permit to fly
2008-06-11 Kjell A. Østnes AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte - firmaattest
2008-06-10 Helitrans AS   søknad om utstedelse av ARC og luftdyktinghetsbevis
2008-06-10 Helitrans AS   Helitrans as - endring av fartøyflåten for LN-OML
2008-05-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-15 Helitrans AS   søknad om Permit to fly
2008-04-24 Helitrans AS   tildeling av ICAO koder
2008-04-23 Helitrans AS   bekreftelse på bestilling ab registreringsmerke
2008-04-23 Helitrans AS   søknad om ICAO-ID 24 Bit kode - Eurocopter AS350B3
source: caa.no

More information: