LN-OLS

Agusta SpA
AW139

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31136
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 6400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-24
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2008-11-28
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2008-07-31
Aircraft Added
Lufttransport AS

Related Youtube videos

LN-OLS data-toggle=

AW139 Lufttransport Medevac Helicopter LN-OLS landig and take-off

LN-OLS data-toggle=

Start Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Norwegii - Agusta AW139 LN-OLS Geiranger 2016

LN-OLS data-toggle=

AW139 HEMS LN-OLS take-off from the hospital 21 jun 09

LN-OLS data-toggle=

Start Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Norwegii - Agusta AW139 LN-OLS Geiranger 2016

LN-OLS data-toggle=

AW139 Medevac Helicopter approach and landing (Lufttransort AS)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-23 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak     sletting av luftfartøy
2022-05-19 Internal Document     Lufttransport RW AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-05-18 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLS
2022-05-13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak     Begjæring om avregistrering og sletting av fartøy fra norsk register
2022-05-11 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Endring av antall luftfartøy - LN-OLS
2022-05-04 LUFTTRANSPORT RW AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for eksport ut av EASA området til Storbritannia
2022-02-18 Fredrik E Ottosson     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2021-08-10 Lufttransport Rotor Wing AS     ARC 2nd extension
2021-07-02 Hans Richard Nilssen     LN-OLO, LN-OLS og bekreftelse av adresse
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLS.
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2021-06-24 Lufttransport AS     LN-OLS og Søknad om forlengelse av leaseavtale
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLO
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2020-12-21 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Søknad om godkjenning av leaseavtaler for LN-OLO, LN-OLS og LN-OLU
2020-06-17 Internal Document     innleie og flåteutvidelse - sjekkliste - LTRW AS
2020-06-16 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av leaseavtale for LN-OLU
2020-06-02 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leaseavtale for AW139
2020-04-30 Lufttransport Rotor Wing AS     Issue of 14.4 Exemption for operation with Temporary Separation Barrier installed
2020-04-29 Lufttransport AS     Article 14.4 Exemption for installasjon av "separation barrier" mellom kabin og cockpit i LTRW AW139.
2020-02-12 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     signert MoU fra SCAA og NCAA
2020-02-12 Lufttransport AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Utleie av LN-OLU til SMA i Sverige
2020-02-11 Internal Document     LTRW AS - Sjekkliste - Flåtereduksjon for LN-OLU
2020-02-06 Andrew Rognmo-Hodge     Removal of from OPS SPEC - flåtereduksjon
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Avslutting av leaseavtale mellom KAUH og LTRW gjeldende LN-OLU
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLU
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-06-27 Lufttransport Rotor Wing AS     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på anbefaling fra Subpart I organisasjon Aviation Engineering AS
2019-06-24 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for AW139 - tilhørende Lufttransport Rotor Wing AS (LT RW)
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLF
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing og Knut Axel Ugland Holding AS - LN-OLO, LN-OLS og LN-OLO
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing AS og Knut Axel Ugland Holding for LN-OLF
2018-07-02 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2018-06-28 Lufttransport Rotor Wing AS     ARC 2nd extension
2018-01-19 Lufttransport AS   Bekreftelse lukking av avvik etter ACAM 0002-4039
2017-11-29 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Tilbakemelding på plan for lukking av avvik - ACAM 0002-4039
2017-11-29 Lufttransport Rotor Wing AS   SV: Lufttransport Rotor Wing AS - Tilbakemelding på plan for lukking av avvik - ACAM 0002-4039
2017-11-29 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Aksept av plan for lukking av avvik - ACAM 0002-4039
2017-11-23 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Handlingsplan etter avvik ACAM insp. - 0002-4039
2017-11-13 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Rapport etter ACAM in depth - LN-OLS (0002-4039)
2017-10-20 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Varsel om ACAM In Depth - LN-OLS
2017-08-11 Lufttransport Rotor Wing AS   Info om utsettelse av Tasker
2017-07-04 Lufttransport Rotor Wing AS   1st extension of ARC
2017-06-29 Lufttransport AS   Informasjon om utsettelse av maintenance tasks på LN-OLS
2017-04-28 Lufttransport AS   Informasjon om utsettelse av maintenance tasks
2016-07-05 Lufttransport Rotor Wing AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLS20160705a
2016-06-30 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for AW139
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-04 Lufttransport Rotor Wing AS   Dokumentasjon på samtykke fra eier - SV: Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLU, LN-OLO, LN-OLS og LN-OLF
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale for LN-OLU
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLO
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLF
2015-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Søknad om godkjenning av leieavtale for AW139 flåte - LN-OLF
2015-10-30 Lufttransport RW AS   Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLS
2015-06-22 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-07-24 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-23 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2014-05-30 Post- og teletilsynet   LN-OLS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-19 Lufttransport AS   LN-OLF Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2014-05-15 Lufttransport AS   søknad om forlengelse av leieavtaler
2013-06-28 Lufttransport AS   ARC
2013-06-11 Lufttransport AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga at EASA støy data har blitt endret
2013-06-05 Lufttransport AS   Noise certificate
2013-01-22 Airlift AS   Utstedelse av EASA Part 21 Permit to Fly
2013-01-20 Airlift AS   Søknad om EASA Part 21 Permit to Fly
2012-06-25 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-06-15 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-11-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Kansellering av søknad om exemption
2010-11-24 Airlift AS   Søknad om excemption
2010-11-18 Lufttransport AS   søknad om unntak artikkel 10.3 - GPS antenne
2010-11-09 Lufttransport AS   Retur av oppdaterte og signerte Form 18b og Form 21
2010-11-09 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for å kunne utføre prøveflyginger etter vedlikehold i påvente av EASA godkjennelse av oppdatert EASA STC R S 01479
2010-11-08 Lufttransport AS   søknad om Permit to Fly for helikopter AW139
2010-11-08 Lufttransport AS   Utkast til oppdatert Form 18b og Form 21
2010-10-27 Lufttransport AS   Flightplan
2010-05-25 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Aguste AW139
2009-10-15 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-OQF og tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Brønnøysund 23. september 2009 mellom SA-92A og AW139
2009-07-15 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-07-08 Aviation Engineering AS   Recommendation Report for AW139 - ifbm med ny utstedelse av ARC
2009-07-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-27 Lufttransport AS   EASA Form 18b - Signert av LT
2009-04-27 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to fly for overføring fra Ålesund til Tromsø for å reparere skader etter taueuhell
2009-04-21 Lufttransport AS   Søknad permit to fly for LN-OLS
2009-04-20 Lufttransport AS   søknad om Permit to fly
2009-04-20 Lufttransport AS   Søknad permit to fly
2009-03-23 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-01-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-01 Lufttransport AS   Registreringsbevis
2008-12-01 Lufttransport AS   LN-OLF , LN-OLU , LN-OLO , eiendomsoverdragelse
2008-12-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-28 Lufttransport AS   Godkjent innleie
2008-11-28 Lufttransport   odkjent innleie
2008-11-04 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2008-11-04 Lufttransport AS   Flyskjøte
2008-10-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-15 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2008-08-12 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis luftdyktighetsbevis
2008-08-11 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-05 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-08-05 Lufttransport AS   Form 52 ifm Permit to fly
2008-08-05 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly - Milano - Tromsø i forbindelse med import av luftfartøyet
2008-08-05 Lufttransport AS   vfedlikeholdsrapport
2008-07-31 Lufttransport AS   registrert luftfartøy
2008-07-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-07-23 Elise Irene Cruse   apostille - oversettelse fra italiensk
2008-07-23 Enac   bill of sale
2008-07-17 Lufttransport AS   Permit to fly
2008-07-17 European Aviation Safety Agency   Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to fly
2008-06-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-16 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-kode
2008-05-02 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-28 Lufttransport AS   Lufttransport AS - flåteutvidelse - LN-OLI, LN-OLS, LN-OLO, LN-OLF
2008-04-28 Lufttransport AS   registrering av luftfartøy
2008-04-18 Svein Sandve   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, nye opplysninger om leveringstidspunkt
2007-11-13 Lufttransport AS   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no