LN-OZK

Robinson Helicopter Company
R22 BETA II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA II
MSN: 4368
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Adress: Sandefjord Lufthavn
Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-07-29
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-24 Per Norling     Extended ARC LN-OZK
2019-04-08 Skytec AS     Brev til RHC må være signert
2019-04-03 Peter Hallqvist     R22 - Need for new Identification Plates as per MM 23-83
2019-04-02 Skytec AS     Skytec AS - Missing dataplates on lifelimited Components installed on Robinson R22 eith registration
2019-04-01 Skytec AS     Forespørsel om utstedelse av brev for savnede dataplater
2019-01-25 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - vedtak etter vurdering av plan for lukking av avvik - ACAM rapport 0002-7723, LN-OZK
2019-01-24 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - Plan nr. 2 for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2019-01-17 EHC European Helicopter Center AS     Vedr.: European Helicopter Center EHC - Redegjørelse for Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2019-01-10 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Redegjørelse for Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2019-01-08 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Redegjørelse for Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2019-01-07 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Tilbakemelding på selskapets Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2019-01-07 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Tilbakemelding på selskapets Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2018-12-14 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Plan for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM på LN-OZK
2018-12-13 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - ACAM rapport 0002-7723 - LN-OZK
2018-12-06 EHC European Helicopter Center AS     ACAM insp
2018-11-15 EHC European Helicopter Center AS     ACAM in depth, LN-OZK
2018-11-08 EHC European Helicopter Center AS     ACAM - LN-OAY og LN-OZK
2017-05-19 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2016-08-16 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2015-07-21 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2014-08-19 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-02-18 DnB Bank ASA   Retur av pantedokumenter uten tinglysning
2014-02-17 DnB Bank ASA   Tinglysing av pantedokument - European Helicopter Center AS - EHC
2013-07-30 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2012-06-01 DnB Bank ASA   LN-OZK, LN-OBI registrering av pantobligasjon
2012-05-16 DnB Bank ASA   registrering av panteobligasjon
2011-08-26 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2010-08-25 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2009-11-13 European Helicopter Center AS   retur av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-09 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-10 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-05 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC
2008-09-02 European Helicopter Center AS   typeendring og nytt registreringsbevis
2008-09-02 European Helicopter Center AS   Godkjent flåteutvidelse
2008-08-28 European Helicopter Center AS   Utstedelse av ARC
2008-08-28 European Helicopter Center AS   Svar: Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-15 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-08-08 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-07-29 European Helicopter Center AS   registering av luftfartøy
2008-07-25 European Helicopter Center AS   registering av luftfartøy
2008-07-25 European Helicopter Center AS   flåteutvidelse
2008-03-04 Thijs Kroondijk   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no