Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31139
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 6400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-11-28
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2008-08-14
Aircraft Added
Lufttransport AS

Related Youtube videos

LN-OLO data-toggle=

Lufttransport Landing and departing at Kristiansund hospital

LN-OLO data-toggle=

LN-OLO Pick Up With Static Rope (picture)

LN-OLO data-toggle=

LN-OLO at Førde Sentralsjukehus

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-17 Internal Document     Lufttransport RW AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-06-13 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLO
2022-06-09 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Fjerning av helikopter fra AOC - LN-OLO
2022-04-08 LUFTTRANSPORT RW AS     bekreftet oppsigelse
2022-04-07 LUFTTRANSPORT RW AS     oppsigelse
2022-03-22 LUFTTRANSPORT RW AS     oppsigelse og spørsmål om faktura
2021-07-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2021-07-02 Hans Richard Nilssen     LN-OLO, LN-OLS og bekreftelse av adresse
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLS.
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2021-06-24 Lufttransport AS     LN-OLS og Søknad om forlengelse av leaseavtale
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLO
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2020-12-21 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Søknad om godkjenning av leaseavtaler for LN-OLO, LN-OLS og LN-OLU
2020-06-17 Internal Document     innleie og flåteutvidelse - sjekkliste - LTRW AS
2020-06-16 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av leaseavtale for LN-OLU
2020-06-02 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leaseavtale for AW139
2020-02-12 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     signert MoU fra SCAA og NCAA
2020-02-12 Lufttransport AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Utleie av LN-OLU til SMA i Sverige
2020-02-11 Internal Document     LTRW AS - Sjekkliste - Flåtereduksjon for LN-OLU
2020-02-06 Andrew Rognmo-Hodge     Removal of from OPS SPEC - flåtereduksjon
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Avslutting av leaseavtale mellom KAUH og LTRW gjeldende LN-OLU
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLU
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLF
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing og Knut Axel Ugland Holding AS - LN-OLO, LN-OLS og LN-OLO
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing AS og Knut Axel Ugland Holding for LN-OLF
2018-07-02 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2017-12-07 Lufttransport AS   2nd extension ARC
2016-12-16 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-04 Lufttransport Rotor Wing AS   Dokumentasjon på samtykke fra eier - SV: Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLU, LN-OLO, LN-OLS og LN-OLF
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale for LN-OLU
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLO
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLF
2015-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Søknad om godkjenning av leieavtale for AW139 flåte - LN-OLF
2015-12-16 Lufttransport Rotor Wing AS   Utstedelse av Airworthiness Review certificate OLO20151216a
2015-12-03 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for AW139 - (LT RW)
2015-10-30 Lufttransport RW AS   Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLO
2014-12-12 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2014-09-19 Lufttransport AS   svar på godkjennelse av Technical Agreement fra Agusta Westland
2014-09-12 Lufttransport AS   Søknad om godkjennelse av Technical Agreement fra Agusta Westland
2014-07-24 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-30 Post- og teletilsynet   LN-OLO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-19 Lufttransport AS   LN-OLF Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2014-05-15 Lufttransport AS   søknad om forlengelse av leieavtaler
2014-01-06 Lufttransport AS   ARC
2013-06-14 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for teste SX-5 søkelys i forbindelse med EASA STC søknad
2013-06-11 Lufttransport AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga at EASA støy data har blitt endret
2013-06-05 Lufttransport AS   Noise certificate
2013-06-03 Airlift AS   Søknad om Part-21 Permit to Fly
2013-02-19 Lufttransport AS   Extension av ARC - AW139
2012-02-27 Lufttransport AS   ARC
2011-03-08 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-03-04 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2010-09-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2009-08-19 Lufttransport AS   Utstedelse ac Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-18 Aviation Engeneering AS   Recommendation Report Agusta AW139 (31139) for utstedelse av ny ARC.
2009-08-14 Aviation Engineering AS   Recommendation Report for utstedelse av ny ARC
2009-01-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-01 Lufttransport AS   Registreringsbevis
2008-12-01 Lufttransport AS   LN-OLF , LN-OLU , LN-OLO , eiendomsoverdragelse
2008-12-01 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-28 Lufttransport AS   Godkjent innleie
2008-11-28 Lufttransport   odkjent innleie
2008-11-04 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2008-11-04 Lufttransport AS   flyskjøte
2008-10-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-15 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2008-09-09 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-09 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og AFM autorisasjonsside
2008-09-02 Lufttransport AS   søknad for ARC på AW139 helikopter S/N 31139
2008-08-23 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly - Milano - Tromsø i forbindelse med import av luftfartøyet
2008-08-21 Lufttransport AS   FORM 52 AW139 s/n 31139
2008-08-14 Lufttransport AS   registrering av luftfartøy
2008-08-13 Jon Arne Jørgensen   Certificate of no registration -
2008-08-11 Else Irene Cruse   Bill of sale - italiensk / norsk
2008-07-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-07-17 Lufttransport AS   Permit to fly
2008-06-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-16 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-kode
2008-05-02 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-28 Lufttransport AS   Lufttransport AS - flåteutvidelse - LN-OLI, LN-OLS, LN-OLO, LN-OLF
2008-04-28 Lufttransport AS   registrering av luftfartøy
2008-04-18 Svein Sandve   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, nye opplysninger om leveringstidspunkt
2007-11-13 Lufttransport AS   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no