LN-OTO

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1034
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1999
Max TO weight: 1715 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helisupport AS
Adress: Hamar Flyplass 1
2319 HAMAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-02-08
Owner changed
Helisupport AS
2013-07-12
Owner changed
Bjørnevik Ole Torberg
2008-08-06
Aircraft Added
SG Finans AS Norge, Sverige filial

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-25 Ole Torberg Bjørnevik     oppsigelse av tillatelse - ber om kreditnota
2019-02-20 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2019/02) om Luftfartsulykke på Skogn flyplass 25.05.2018 med Airbus Helicopters EC 120 B, LN-OTO
2019-02-20 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2019/02) om Luftfartsulykke på Skogn flyplass 250518 med Airbus Helicopters EC 120 B, LN-OTO
2019-02-11 HeliSupport AS     Registrering av eierskifte
2019-02-08 Ole Bjørnevik     Kopi av ID for selger
2019-01-21 Sparebank 1 SMN     Frafall av pant
2019-01-16 Sparebank 1 SMN     sletting av pant
2019-01-01 We Fly AS     Registrering av ny eier - Flyskjøte - Firmaattest
2018-07-03 Berit Marie Bjørnevik     Ole Torberg Bjørnevik - 801802001
2018-06-25 Berit Marie Bjørnevik     Ole Torberg Bjørnevik - 801802001
2018-05-28 Lasse Andersen     Helitrans AS - Spørsmål vedrørende 10/00974-25 - ARC
2018-05-28 Lasse Andersen     SV: 10/00974-25 - ARC - Ny due dato
2018-05-23 Lasse Andersen     ARC
2018-05-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-11-02 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OTO
2017-07-04 Helitrans AS   Helitrans AS - Manglende ARC - 2.nd extension
2017-07-04 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2017-06-14 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2016-06-07 Helitrans AS   Helitrans AS - ARC - 1.st extension registration
2016-06-06 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2015-12-09 Sparebank1 SMN   LN-OTO, LN-OCX og registrering av heftelse
2015-11-30 Eika Kredittbank AS   sletting av heftelse
2015-11-30 Eika Kredittbank AS   LN-OTO, LN-OCX, registrering av heftelse
2015-11-24 Eika Kredittbank AS   Pantedokument i luftfartøy
2015-11-23 Sparebank 1 SR-Bank ASA   pantedokument for tinglysning
2015-06-19 Helitrans AS   Utstedelse av ny ARC etter recommendation
2015-05-31 Sofia Pettersson   Rekommendationsrapport for ARC
2014-06-18 Helitrans AS   ARC 2.nd Extension
2014-04-03 Helitrans AS   Helitrans AS - Privat bruk av kommersielt registrert helikopter - LN-OTO
2014-04-03 Helitrans AS   Fornyelse avtale flyging
2014-03-13 Helitrans AS   ARC kopi
2013-07-15 Terra Finans og Kredittbank AS   registrering av pantedokument
2013-07-15 Ole Torberg Bjørnevik   registrering av eierskifte
2013-07-12 SG Finans AS   Retur av Bill of Sale
2013-07-09 SG Finans AS   oversendelse skjøte
2013-07-02 SG Finans   ill of Sale
2013-07-01 We Fly As   Flyskjøte
2013-05-07 Terra Finans og Kredittbank AS   Pantedokument
2012-10-12 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-10-11 Helitrans AS   Duplikat av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-10-08 Helitrans AS   tap av fartøydokumenter
2012-10-08 Helitrans AS   kopi av utstedt registreringsbevis
2012-07-03 Helitrans AS   godkjenning av innleieavtale
2012-05-30 Helitrans AS   søknad om godkjenning av innleieavtale - WE fly AS-Helitrans
2011-12-06 NorCopter AS   NorCopter AS - Utmelding av LN-OBE og LN-OTO
2011-12-06 NorCopter AS   NorCopter AS - Utmelding av LN-OTO
2011-11-30 NorCopter AS   opphør av innleieforhold
2011-11-07 NorCopter AS   Utmelding av LN-OBE og LN-OTO
2011-09-12 NorCopter AS   Går ut av NorCopter 31.10.2011
2011-08-18 NorCopter AS   NorCopter AS - godkjenning av MP EC 120B rev 1 - LN-OTO
2010-08-24 Thor G. Johansen   NorCopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-08-13 NorCopter AS   Vedrørende NorCopter AS - Fremsendelse av ny innleieavtale for LN-OTO, uten punkt 12
2010-07-22 Thor G. Johansen   NorCopter AS - brukes ikke privat - utsatt varsel om tilbakekall av vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-07-22 Thor G. Johansen   Vedr. NorCopter AS - utsatt frist for ny leieavtale til 15. august 2010 - varsel om tilbakekall av vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OTO
2010-07-21 Thor G. Johansen   NorCopter AS - vedrørende utsatt frist - varsel om tilbakekall av vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OTO
2010-07-05 Thor G. Johansen   NorCopter AS - vedr. vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-07-05 NorCopter AS   Application for approval of extended DI
2010-07-05 NorCopter AS   Extended DI
2010-07-05 Thor G. Johansen     NorCopter AS - vedr. vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-07-05 NorCopter AS     Extended DI
2010-06-10 Norcopter AS   Norcopter AS - Signert godkjent innleieavtale og oppdatert Operations Specifications
2010-06-08 NorCopter AS   NorCopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OTO
2010-06-02 NorCopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC
2010-04-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-08 NorCopter AS   søknad innleie av luftfartøy
2010-04-07 Walthers Flygservice AB   ARC-rekommendation
2010-04-06 Walthers Flygservice   ARC-rekommendation
2010-04-05 Walthers Flygservice AB   ARC-rekommendation
2010-03-30 Walters Flygservice AB   ARC - rekommendation
2009-08-13 WeFly AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-08-07 Helifly AS   Søknad om førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) - vedlikeholdsrapport
2008-11-10 Helifly Maintenance AS   utdrag fra luftfartøyets AFM section 2.2 Weight and Balance Limitation
2008-11-06 Helifly Maintenance AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-11-06 Helifly Maintenance AS   tilsynsrapport
2008-11-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-29 Helifly Maintenance AS   tilsynsrapport
2008-10-23 Helifly Maintenance AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-10 Helifly Maintenance AS   Tildeling av ICAO 24 bits code
2008-08-21 Helifly Maintenance AS   søknad om besiktning av Eurocopter EC120B s/n 1034 - søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-06 SG Finans AS   registrering av luftfartøy
2008-08-01 SG Finans AS   registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2008-05-27 torgeir@helifly.no   Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2008-05-26 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   VS: Tildeling av reg. bokstavene: LN-OTO
source: caa.no

More information: