LN-OYY

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1562
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordea Finans Sverige AB
Adress: Regeringsgatan 42
SE-103 82
Sverige

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-08-28
Aircraft Added
Nordea Finans Sverige AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-19 Sofia Pettersson     ARC
2019-06-12 Sofia Pettersson     Kopi ARC - sjekkliste
2018-06-22 Torulf Andersson     ARC - 2018
2017-05-27 Sofia Pettersson   ARC
2017-04-04 Jim Heldal   Vedtak om godkjennelse av Rev. 6 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-03-29 Airtechnic AS   Rev 6 AMP
2016-06-06 Flight Safety   ARC
2016-03-01 Rallaren AS   Vedtak om godkjennelse av revisjon 5 til vedlikeholdsprogram
2016-02-29 Jim Helldal   Vedlikeholdsprogram LN-OYY
2016-02-16 Airtechnic a/s   AMP
2016-01-22 Airtechnic a/s   Reisedagbok
2016-01-20 Airtechnic a/s   Reisedagbok
2016-01-12 Svein Hjortland   Bestilling av reisedagbok
2015-05-23 Sofia Pettersson   ARC
2015-03-09 Airtechnic a/s   AMP Revisjon 4 godkjent
2015-03-01 Airtechnic a/s   Rev 4 amp
2014-06-12 Sofia Pettersson   ARC
2014-02-25 Svein Hjortland   AMP rev 3 godkjent
2014-02-13 Svein Hjortland   Rev 3 AMP
2013-06-21 Helitrans AS   ARC
2013-03-04 Airtechnic a/s   AMP rev 2 godkjent
2013-02-26 Airtechnic a/s   AMP rev 2
2012-06-21 Helitrans AS   ARC
2012-02-21 Airtechnic a/s   AMP revisjon 2 godkjent
2012-02-18 Svein Hjortland   AMP revisjon 2
2011-06-16 Walthers Flygservice AB   ARC utstedt
2011-06-10 Walthers Flygservice AB   ARC-rekommendation
2011-03-24 Marianne Fredriksen   LN-OYY Søknad AMP korrigert
2011-03-24 Rallaren AS   AMP godkjent
2011-03-20 Airtechnic AS   søknad AMP - for godkjenning
2010-12-01 Svein Hjortland   New EC Agreement
2010-11-08 Eurocopter   Main Rotor Head - Rotor Mast and Hub Fretting corrosion
2010-08-24 Jim HeIdal   Rettet adresse N-ARC
2010-08-15 Jim Helldal   LN-OYY - Søknad om å få bruke vår hangard til 500timer/24 måneder ettersyn
2010-08-05 Helifly AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-07-26 Helifly AS   2 nd. Extension of N-ARC
2009-09-09 Jim Heldal   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-02 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-21 Svein Hjortland   LN-OYY Underkjent vedlikeholdsrapport
2009-08-11 Mourud, Andreas   LN-OYY VR rapport Sender e-post: Mail0018 LN-OYY
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-28 Svein Hjortland   teknisk ansvar
2008-10-31 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-09-12 Kjell Gunnar Vigsø   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-12 Ringerike Helikopter   revidert Vedlikeholds Rapport
2008-09-04 Kjell Gunnar Vigsø   LN-OYY Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-04 Kjell Gunnar Vigsø   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-02 Eurocopter v/Guerin, Yannick   Form 52, W&B, AFM
2008-09-01 Jim Heldal   registreringsbevis
2008-08-28 Kjell Vigsø   Søknad om Permit to Fly
2008-08-28 Kjell Vigsø   teknisk dokumentasjon
2008-08-28 Kjell Vigsø   Vekt og balanse
2008-08-28 jens.andersson@nordea.com   anvisning på hvor originaldokumentene skal sendes registreringsbevis
2008-08-28 Nordea Finans Sverige AB   registrert luftfartøy
2008-08-28 Jim Heldal   registreringsbevis
2008-08-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-25 Nordea Finans Sverige AB   Declaration regarding ownership of the company
2008-08-25 Nordea Finans   Bill of Sale - Apostille
2008-08-22 jens.andersson@nordea.com   nærmere presiseringer vedrørende registrering
2008-08-21 Kjell Vigsø   Certificate of Non Registration, samt kopi av BoS
2008-08-21 Kjell Vigsø   firmaattest for Nordea Finans Sverige AB
2008-08-21 kjell@helldal.no   vedrørende registrering
2008-08-12 Kjell Gunnar Vigsjø   tildeling av ICAO-kode
2008-08-11 Kjell Gunnar Vogsø   søknad om tildeling av ICAO - kode
2008-04-21 kjell@helldal.no   Registreringsmerke/reservasjon
source: caa.no