LN-ODV

Robinson Helicopter Company R44 II

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12228
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2008 (15 years old)
Max TO weight: 1134 kg
ICAO Hex: 47853F
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Larsen, Morten
Adress: Sandmyrveien 6
8516 NARVIK

source: caa

Aircraft event timeline

2023-11-07
Owner changed
Larsen, Morten
2021-11-04
Owner changed
Underbakke Helikopter AS
2017-12-07
Owner changed
Helifly AS
2012-11-02
Owner changed
Sand Heli AS
2008-10-08
Aircraft Added
Sandnes Heli DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-11-09 Morten Larsen     Registrering av eierskifte
2023-11-07 FONNAFLY HELIFLY AS     Dokumentasjon ID kjøper
2023-11-06 Morten Larsen     ICAO 24 bits kode
2023-11-01 UNDERBAKKE HELIKOPTER AS     Flyskjøte
2023-11-01 Morten Larsen     Søknad om icao 34 bits kode
2023-10-20 UNDERBAKKE HELIKOPTER AS     Epost med permanent tillatelse
2023-10-20 Pål Pettersen     Kopi av fornyet ARC
2023-10-20 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     LN-ODV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-12-06 Underbakke Helikopter AS     Vedtak om utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis - Feil støydata brukt i 2008-342
2022-09-29 Norwegian CAMO Support AS     Kopi av fornyet ARC
2022-09-22 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-09-22 UNDERBAKKE HELIKOPTER AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-09-21 UNDERBAKKE HELIKOPTER AS     Eierskifte - ber om midlertidig tillatelse
2022-09-19 UNDERBAKKE HELIKOPTER AS     melding om eierskifte - ny tillatelse
2021-11-04 Underbakke Helikopter AS     Registrering av eierskifte
2021-11-01 Underbakke Helikopter AS     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2021-09-06 Norwegian Camo Support AS     Kopi av fornyet ARC
2021-08-05 HELIFLY AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-08-05 HELIFLY AS     Epost med permanent tillatelse
2021-08-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-07-22 SKYTEC AS     oversender kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-07-22 HELIFLY AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-07-22 HELIFLY AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-07-19 HELIFLY AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-14 SKYTEC AS     vedr. eierskifte - søknadsskjema må sendes inn
2021-07-12 SKYTEC AS     melding om eierskifte
2020-03-31 Underbakke Hangar AS     LN-ODV og ikke i drift
2020-03-22 Underbakke Hangar AS     oppsigelse
2019-08-07 Flyteknisk Notodden AS     ARC og Review papirer
2019-03-11 Flyteknisk Notodden AS     CAMO avtale datert 16.januar 2019
2019-02-28 Flyteknisk Notodden AS     AMP - Korrigering
2019-02-15 Flyteknisk Notodden AS     Søknad AMP for Robinson R44
2018-09-24 Norwegian Camo Support AS     ARC
2018-09-19 Helifly AS     søknad om duplikat
2018-09-19 Helifly AS     registreringsbevis
2018-09-19 Helifly AS     duplikat av registreringsbevis - utstedelse
2018-02-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-01-24 Norwegian Camo Support AS   vedrørende godkjenning av AMP (R44) - tilbakemelding #2
2018-01-04 Norwegian Camo Support AS   Norwegian Camo Support AS (NCS) - vedrørende godkjenning av AMP for LN-ODV (R44)
2017-12-14 Daniel Gelber   Godkjenning av R44
2017-12-13 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Endring av AOC - Utmelding av LN-ODV
2017-12-12 Fonnafly AS   Endring i AOC
2017-12-08 Helifly AS   Registrering av eierskifte
2017-12-07 Underbakke AS   Flyskjøte
2017-09-12 Fonnafly AS   1st ARC extension
2016-09-05 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ODV20160905a
2016-08-23 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 14-2016
2015-09-03 Fonnafly AS   10/01462-29 - ARC 2nd Extension
2015-09-01 Fonnafly AS   ARC 2nd Extension
2014-12-16 Fonnafly AS   Søknad om aksept på privat bruk av ervervsmessig helikopter
2014-12-12 Fonnafly AS   Søknad om aksept på privat bruk av ervervsmessig helikopter
2014-09-03 Fonnafly AS   1st Extension av ARC for Robinson Helicopter R 44 II
2014-01-07 Fonnafly AS   Søknad om privat bruk av ervervsmessig helikopter
2013-08-30 Roald Askheim   utstedelse av ARC etter assessment of recommendation
2013-08-23 Roald Askheim   ARC recommendation
2012-12-27 Fonnafly AS   Fonnafly AS -Godkjenning av revisjon 25 til CAME - LN-ODV lagt til flåte og oppdatert appendix til vedlikeholdskontrakt med Helifly Maintenance AS
2012-12-27 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Godkjennelse av Revisjon 9 datert 17.12.2012 Supplement 1 for vedlikeholdskontrakt med Helifly Maintenance AS - R44 LN-ODV og EC135 LN-OTM lagt til liste
2012-12-17 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-ODV
2012-12-05 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-04 Fonnafly AS   Fonnafly AS - innleiesøknad på LN-ODV
2012-11-05 Handelsbanken   Sletting av pantedokument
2012-11-05 Sand Heli AS   Registrering av eierskifte
2012-11-01 Handelsbanken   Pantedokument
2012-10-02 Sand Heli AS   Angående registrering av eierskifte
2012-08-14 Roald Askheim   Oversendelse av ARC
2012-08-13 Norwegian Camo Support   oversendelse av ARC
2012-04-19 Sand Heli AS   Flyskjøte
2011-10-26 Helifly Maintenance AS   Revisjon av AMP for R-44 LN-ODV / LN-OBO ( rev. 1 31.08.2011)
2011-10-17 Per H. S. Aakvik   Revisjon av AMP - rev. 1 - 31.08.2011
2011-10-17 Per H. S. Aakvik   AMP rev. 1 - 31.08.2011 for godkjenning
2011-10-17 Helifly Maintenance AS   Helifly Maintenance AS - Revisjon av AMP for R-44 LN-OBO ( rev. 1 31.08.2011)
2011-08-18 Flysyn.DK   ARC utstedt
2011-08-15 Flysyn.DK   Review Recommendation
2011-08-15 Helifly Maintenance AS   AMP godkjent - rettet heading
2011-08-12 Per H. S. Aakvik   AMP godkjent, rettelse registreringsbokstaver utbes
2011-07-21 Helifly AS   Aircraft Maintenance Program - godkjent
2011-07-20 Helifly AS   Aircraft Maintenance Program - AMP revisjon 0 - 01.01.2011
2011-06-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-01 Post- og teletilsynet   kopi av brev om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-01 Post- og teletilsynet   kopi av brev om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-16 Sandnes Heli DA   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-09-07 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2010-04-27 Helifly Maintenance   Innvilgelse av utsettelse på AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   Utsettelse av AMP
2009-10-13 Handelsbanken   Registrering av pantedokument
2009-10-06 Sandnes Heli DA   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-05 Handelsbanken   Pantedokument - firmaattest
2009-10-02 Helifly Maintenance AS   1. st extension N-ARC og vedlikeholdsrapport
2009-09-29 Helifly Maintenance AS   1. st extension N-ARC
2009-06-05 Espen Thuve   Forsikringsbevis og kopi av polise LN-ODU og LN-ODV
2009-06-05 Espen Thuve   Foreløpig bekreftelse forsikringer LN-ODV og LN-ODU
2009-05-29 Lasse Eide   vedrørende overføring til privat bruksområdet.
2009-05-27 Sandnes Heli DA v/Lasse Eide   vedrørende overføring til privat bruksområdet.
2009-05-19 ScanAviation AS avd Sola   dokumentasjon for Robinson R44
2009-01-06 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-11-07 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-10-09 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-10-09 Sandnes Heli DA   Registrering av luftfartøy
2008-10-08 Scan Aviation   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-08 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   slettingsattest
2008-10-08 ScanAviation AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-06 Scan Aviation v/Gunnar Strand   LN-ODV Bekreftelse på AD-note status
2008-10-06 Scan Aviation v/Gunnar Strand   LN-ODV ny vedlikeholdsrapport
2008-10-05 ScanAviation AS avd Sola   utstedelse av ARC
2008-09-24 Helifly Maintenance AS   Dokumentasjon
2008-09-16 ScanAviation   LN-ODV Godkjent innleie og utvidelse av fartøyflåten
2008-09-12 ScanAviation AS avd Sola   tildeling av ICAO-koder
2008-09-08 ScanAviation AS avd Sola   søknad ARC
2008-08-28 Roger Iverin   Dokumentpakke for LN-ODV vedr. luftdyktighetsbevis
2008-08-15 Roger Iverin   N4161T (LN-ODV) - Forlengelse av særskilt tillatelse
2008-08-08 ScanAviation AS   Innleie Mangelfull teknisk dokumentasjon
2008-07-08 Roger Iverin   bill of sale
2008-06-18 Roger Iverin   LN-ODV (N4161T) - Dokument for utstedelse av ARC og LdB
2008-06-17 Scan Aviation AS   Scan Aviation AS - innleiavtale R44 - LN-ODV
2008-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-05 Arnstein Stangeland   VS: Certificate of Insurance LN-OTP
2008-05-20 Gunnar Strand   reservasjon av registreringsmerke
2008-05-20 Gunnar Strand   Bekreftelse på endring av reservasjon av registreringsmerke(r)
source: einnsyn.no

More information: