LN-OMV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3461
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2001
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kjell A. Østnes AS
Adress: Tullins gate 2
0166 OSLO
Operator: Fjellfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-06-24
Aircraft Deleted
Kjell A. Østnes AS
2022-06-10
Owner changed
Kjell A. Østnes AS
2022-05-12
Adress
Hovden Flyutleie AS
2013-03-08
Owner changed
Hovden Flyutleie AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-10-17
Aircraft Added
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-05 Torfinn Brokke     Flåteendring
2022-06-29 Internal Document     Fjellfly AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-06-27 FJELLFLY AS     Fjellfly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OMV
2022-06-23 KJELL A ØSTNES AS     sletting av luftfartøy
2022-06-23 KJELL A ØSTNES AS     Effektuering - Anmodning om sletting
2022-06-23 Stian Johannessen     Vedr. sletting av luftfartøy/ opr.spec.
2022-06-10 KJELL A ØSTNES AS     registrering av eierskifte
2022-06-07 KJELL A ØSTNES AS     Vedrørende søknad om om-registrering - Flyskjøte
2022-06-03 Nordea Finance Equipment AS     sletting av panterett
2022-06-02 Nordea Finance Equipment AS     sletting av panterett
2022-06-01 ØSTNES AERO AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2021-11-06 Fjellfly AS     ARC 2and extension
2020-12-23 Fjellfly AS     ARC 1st ext
2020-03-31 Fjellfly AS     Epost med permanent tillatelse
2020-03-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-03-31 Fjellfly AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-03-19 Fjellfly AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norsk registrert luftfartøy
2019-11-13 Fjellfly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2019-11-12 Sofia Pettersson     korrigering til ARC rec report
2019-11-11 Pegasus Helicopter AS     ARC EXTENTION
2019-11-10 Sofia Pettersson     Rekomendation
2018-12-14 Fjellfly AS     Rettet ARC 2nd extension
2018-11-30 Fjellfly AS     ARC 2nd extension
2018-03-26 Fjellfly AS     ARC
2018-03-09 Fjellfly AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-11-20 Fjellfly AS   1st ext. ARC
2016-11-16 Fjellfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OMV20161116a
2016-11-07 Aviation Engineering AS   Recommendation report
2016-05-31 Fjellfly AS   ARC ref OMV20131128a 1st ext og 2nd ext
2015-01-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-12-13 Fjellfly AS   Søknad om ny MEL
2013-11-28 Fjellfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-11-25 Helitrans AS   ARR 14-13
2013-10-17 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-07-04 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert OPS SPEC etter opphør av innleieavtaler på LN-ORK og LN-OMV
2013-07-02 Fjellfly AS   MEL Approval gjeldende for AS 350 B3 LN-OMV
2013-06-25 Fjellfly AS   godkjent innleie av luftfartøy
2013-06-20 Internal Document   Sjekkliste for innielesøknad - LN-OMV
2013-04-18 Internal Document   Sjekkliste for innielesøknad - LN-OMV
2013-04-12 Fjellfly AS   Fjellfly AS - søknad om innleie av luftfartøy - LN-OMV
2013-03-11 SG FInans og Nordenfjeldske luftfart   sletting av panterett samt registrering av ny panterett
2013-03-11 Hovden Flyutlei AS   registrering av eierskifte
2013-03-08 SG FInans og Nordenfjeldske luftfart   Overdragelse av fartøyet til nye eiere
2013-02-18 SG Equipment Finance   Helikopter Eurocopter AS 350 B3 - Eierskifte samt sletting og nyregistrering av panterett
2013-02-15 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av skjøte angående salg / eiendomsoverdragelse
2013-02-13 Nordenfjeldske Luftfart AS   Flyskjøte
2012-12-03 Helitrans AS   kopi av ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS -Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMV
2012-04-16 SG Equipment Finance   LN-OFB, LN-OMV, LN-OFC og panterett i luftfartøy
2012-04-16 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMV
2012-03-26 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2010-12-15 Helitrans AS   ARC
2010-10-01 Fonnafly AS   Wet lease avtale Fonnafly AS
2010-10-01 Fonnafly AS   Godkjenning av Wet Lease avtale mellom Helitrans AS og Fonnafly AS
2010-09-30 Fonnafly AS   Wet Lease avtale mellom Helitrans AS og Fonnafly AS
2009-12-15 Helitrans AS   ARC
2009-04-29 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-04 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-11-26 Helitrans AS   Utstedelse av ARC
2008-11-25 Helitrans AS   utkvittert EASA Form 13 for AS-350 - 2008AR-393
2008-11-17 Helitrans AS   Godkjenning av flåteutvidelse og endring av AOC
2008-11-12 Sjøholt, Geir   Sjekkliste fra TV for LN-OMV
2008-10-28 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om endring av fartøyflåten for LN-OMV
2008-10-21 Helitrans AS   registrering av luftfartøy
2008-10-21 SG Finans AS   registrert pantedokument
2008-10-16 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-15 FAA   lettelsesattest
2008-10-15 Helitrans AS   anmodning om registrering av luftfartøy
2008-09-29 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-08 SG Finans AS   registrering av panterett
2008-08-28 Gunnar Nyhus   Tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2008-08-26 Gunnar Nyhus   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200803028 - 1 DEN 26082008 AV AKN: søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit kode
2008-08-26 Gunnar Nyhus   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit kode
2008-08-22 Helitrans AS v/Gunnar Nyhus   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: