Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31148
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 6400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Lufttransport RW AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-11-28
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2008-11-04
Aircraft Added
RBS Aerospace Limited

Related Youtube videos

LN-OLF data-toggle=

Helicopter in Bud

LN-OLF data-toggle=

AW139 EMS LN-OLF arrival at UNN Hospital

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-06 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2021-07-02 Hans Richard Nilssen     LN-OLO, LN-OLS og bekreftelse av adresse
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLS.
2021-06-25 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2021-06-24 Lufttransport AS     LN-OLS og Søknad om forlengelse av leaseavtale
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLO
2020-12-22 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2020-12-21 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Søknad om godkjenning av leaseavtaler for LN-OLO, LN-OLS og LN-OLU
2020-10-23 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2020-06-17 Internal Document     innleie og flåteutvidelse - sjekkliste - LTRW AS
2020-06-16 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av leaseavtale for LN-OLU
2020-06-02 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leaseavtale for AW139
2020-02-12 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     signert MoU fra SCAA og NCAA
2020-02-12 Lufttransport AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Utleie av LN-OLU til SMA i Sverige
2020-02-11 Internal Document     LTRW AS - Sjekkliste - Flåtereduksjon for LN-OLU
2020-02-06 Andrew Rognmo-Hodge     Removal of from OPS SPEC - flåtereduksjon
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Avslutting av leaseavtale mellom KAUH og LTRW gjeldende LN-OLU
2020-02-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLU
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-10-24 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-10-02 Aviation Engineering AS     LN-OLF - ARC - Recommendation Report - due 30 okt 2019
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OLS
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLU
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLO
2019-03-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OLF
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing og Knut Axel Ugland Holding AS - LN-OLO, LN-OLS og LN-OLO
2019-03-19 Lufttransport Rotor Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement mellom Lufttransport Rotor Wing AS og Knut Axel Ugland Holding for LN-OLF
2018-07-02 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2017-10-25 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-10-14 Lufttransport Rotor Wing AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLF20161014a
2016-10-05 Aviation Engineering AS   LN -OLF - Søknad om ARC for AW 139 - SN 31148 tilhørende Lufttransport Rotor Wing AS (LT RW)
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-04 Lufttransport Rotor Wing AS   Dokumentasjon på samtykke fra eier - SV: Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLU, LN-OLO, LN-OLS og LN-OLF
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale for LN-OLU
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLO
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS   Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLF
2015-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS   Lufttransport Rotorwing AS - Søknad om godkjenning av leieavtale for AW139 flåte - LN-OLF
2015-10-30 Lufttransport RW AS   Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLF
2015-09-30 Lufttransport AS   issue of ARC
2014-10-31 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-09-05 Lufttransport AS   Lufttransport AS - forespørsel - hendelse med LN-OLF i juni 2014 - sprekk i bracket assy
2014-09-05 Lufttransport AS   Lufttransport AS - svar på forespørsel - hendelse med LN-OLF i juni 2014_sprekk i bracket assy - TR shaft bearing support
2014-07-24 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-30 Post- og teletilsynet   LN-OLF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-19 Lufttransport AS   LN-OLF Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2014-05-15 Lufttransport AS   søknad om forlengelse av leieavtaler
2013-10-22 Lufttransport AS   Extension of ARC
2013-06-11 Lufttransport AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga at EASA støy data har blitt endret
2013-06-05 Lufttransport AS   Noise certificate
2012-11-01 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0411
2012-10-23 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for AW139
2011-11-17 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM rapport 2011AC-025 - LN-OLF
2011-11-15 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-02-09 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-OLF
2010-11-08 Lufttransport AS   ARC
2009-11-09 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-09 Aviation Engineering AS   søknad om å utstede ny ARC
2009-10-21 Elvin Skovro   recommendation report - søknad om ARC
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-01 Lufttransport AS   LN-OLF , LN-OLU , LN-OLO , eiendomsoverdragelse
2008-11-28 Lufttransport AS   Godkjent innleie
2008-11-28 Lufttransport   odkjent innleie
2008-11-24 SEB Finans   Registrering av helikopter
2008-11-21 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM Forside
2008-11-20 Lufttransport AS   Form 52 og W&B og vedlikeholdsrapport
2008-11-20 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-10 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to fly - Milano - Tromsø via Sveits - I forbindelse med import av luftfartøyet
2008-11-09 Lufttransport AS   Permit to Fly
2008-11-04 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2008-11-04 Lufttransport AS   Application for Part 21 Permit to Fly
2008-11-04 Lufttransport AS   Registrering av luftfartøy i Norges luftfartøyregister
2008-11-04 Lufttransport AS   flyskjøte
2008-11-03 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence
2008-10-31 Lufttransport AS   notarialbekreftelse av underskrift
2008-10-21 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-21 Lufttransport AS   Form 37 for approval of flight conditions for an approval to fly
2008-06-16 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-kode
2008-04-28 Lufttransport AS   Lufttransport AS - flåteutvidelse - LN-OLI, LN-OLS, LN-OLO, LN-OLF
2008-04-18 Svein Sandve   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, nye opplysninger om leveringstidspunkt
2007-11-13 Lufttransport AS   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, reservasjon av registreringsmerke
2007-09-27 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - status dokumentasjon S/N 2139
2007-09-26 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - status dokumentasjon S/N 2139
2007-03-26 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service - dispensasjon fra krav til 406 Mhz CPI system på AS 332L - LN-OME
2007-03-12 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service - søknad om utsettelse av oppgradering av CPI system på AS332L, LN-OME, S/N 2139 (ex. C-GQCH og LN-OLF)
source: caa.no