LN-OVO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4249
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 4816
Radio Auth. Status: IKKE_LUFTDYKTIG
source: nkom.no

Name: SG Finans AS Norge, Sverige filial
Adress: Box 1534
SE-171 29 Solna
Sverige
Operator: Fonnafly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-11-24
Aircraft Added
SG Finans AS Norge, Sverige filial

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-09-06 Helisupport AS     registrering av eierskifte
2018-09-03 SG Finans AS Norge, Sverige filial     Fullmakt - dokumentasjon på ID
2018-08-30 SG Finans AS     Attest fra Bolagsverket vedr. SG Finans AS Norge, Sverige filial
2018-08-24 SG Finans AS     eierskifte
2014-11-14 Post- og teletilsynet   vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2014-05-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2014/06) om luftfartsulykke på Røldal skisenter Håradalen i Odda, Hordaland, 27.04.2013, med Eurocopter AS 350 B3, korrigert utgave
2014-05-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2014/06) om luftfartsulykke på Røldal skisenter Håradalen i Odda, Hordaland, 27.04.2013, med Eurocopter AS 350 B3
2013-06-11 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Lukking av avvik etter virsomhetstilsyn 20-21 mars 2013
2013-04-21 Fonnafly AS   Fonnafy - ACAM Inspection 2013AC-002 - LN-OVO
2013-04-18 Fonnafly AS   Fonnafly - ACAM Inspection 2013AC-002 LN-OVO
2013-04-16 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-16 Fonnafly AS   Fonnafly AS - ACAM Inspection 2013AC-002 - corrective actions
2013-04-03 Fonnafly AS   Fonnafly AS - ACAM rapport 0001-1154 - LN-OVO
2012-06-15 Fonnafly AS   2nd extension av ARC
2012-06-15 Fonnafly AS   2nd. extension av ARC
2011-07-05 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Rapport etter ACAM In-Depth inspeksjon 2011AC-012
2011-06-23 Fonnafly AS   1st.extension av ARC
2011-06-16 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-OVO
2010-06-30 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-29 Fonnafly AS   søknad om ARC
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-02 Torgeir Jacobsen   AD, Modification and Repair status
2009-07-02 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Terje Hjortland   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-08 SG Finans AS Norge, Sverige filial   retur av original Bill of Sale
2008-11-26 Terje Hjortland   Retur av EASA Form 13
2008-11-24 Fonnafly AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis of EASA Form 45 støybevis
2008-11-24 Fonnafly AS   vedtak om godkjenning av revidert innleieavtale
2008-11-24 Fonnafly   registrert luftfartøy
2008-11-24 Gunilla Wensman   opplysninger om adressat for registreringsbevis
2008-11-21 Fonnafly AS   Validering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-21 Gunilla Wensman   Egenerklæring kopi
2008-11-21 SG Equipment Finance   Declaration regarding ownership of an aircraft
2008-11-21 Luftfartsstyrelsen   Slettelsesattest
2008-11-20 Helifly Maintenance AS   tildeling av ICAO 24 bits koder
2008-11-18 Terje Hjortland   K&L-liste
2008-11-13 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-29 SG Finans AS   Forsikringsbevis med mere
2008-10-29 SG Finans AS Norge   registrering av luftfartøy - Bill of sale
2008-10-27 Terje Hjortland   vedlikeholdsrapport, dueliste og statusliste
2008-10-27 Fonnafly AS   søknad om godkjenning av revidert innleieavtale
2008-04-24 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis for AS350-B3
2008-02-18 Jon Ove Velure   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no