LN-AHN

Aviat Aircraft Inc
PITTS S-2A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aviat Aircraft Inc
Model: PITTS S-2A
MSN: 2006
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1971
Max TO weight: 715 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Iversen, Håvard Nærø
Adress: Televeien 3
2020 SKEDSMOKORSET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
Iversen, Håvard Nærø
2008-12-11
Aircraft Added
Iversen Håvard Nærø

Related Youtube videos

LN-AHN data-toggle=

Pitts S2A LN-AHN

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-11 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-05-06 Håvard Iversen     vedtak om suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC) ARC032-21
2021-04-06 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen     ARC
2020-12-18 Håvard Iversen     vedtak om suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-AHN-2020
2020-05-28 Lasse Andersen     10/00719-27 - ARC
2020-05-25 Lasse Andersen     ARC
2020-03-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-03-25 Håvard Iversen     Epost med permanent tillatelse
2020-03-25 Håvard Iversen     permanent tillatelse og følgebrev
2020-03-10 Håvard Iversen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-06-27 Håvard Nærø Iversen     spørsmål om bytte av radio
2019-06-24 Håvard Nærø Iversen     utstyrsendring
2019-05-07 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-06-27 Håvard Iversen     Iversen Håvard Nærø - Søknad om å arrangere flygeoppvisning - Hegglandsdalen 29.06.2018 - LN-AHN
2018-04-17 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-09-15 Alf Eriksson   Vedtak om godkjennelse av revisjon 05 til vedlikeholdsprogram
2017-04-14 Alf Eriksson   ARC/AMP revisjon 5
2016-04-20 Eriksons Automekanikk   AMP revisjon 4 godkjent
2016-04-06 Eriksons Automekanikk   ARC/AMP
2015-04-07 Alf Eriksson   Maintenance program - revisjon 3
2014-04-15 Erikssons Automekanik   AMP revisjon godkjent
2014-04-03 Alf Eriksson   ARC / AMP
2012-12-20 Alf Eriksson   AMP revisjon 01 godkjent
2012-12-12 Alf Eriksson   ARC
2011-10-14 Alf Eriksson   ARC
2011-06-24 Håbard Nærø Iversen   N-ARC siste gangsforlengelse
2011-06-24 Håvard Nærø Iversen   LN-AHN Aircraft Maintenance Programme godkjent
2011-06-22 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2011-06-21 Håvard Nærø Iversen   LN-AHN - Aircraft Maintenance Programme fra CAMO
2011-06-10 Håvard Nærø Iversen   Smoke system Pitts S-2A
2011-05-19 Håvard Nærø Iversen   Smoke system Pitts S-2A
2010-10-13 Håvard Nærø Iversen   Smoke system Pitts S-2A
2010-07-05 Håvard Nærø Iversen   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-07-05 Håvard Nærø Iversen     Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-07-01 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport
2010-07-01 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2010-04-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-23 Post- og teletilsynet   Retter versjon til - Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-17 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-07 Håvard Nærø Iversen   Utstedelse av luftdyktighetsbevis for Pitts S-2A
2009-08-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-06 Håvard Nærø Iversen   AFM forsider
2009-07-31 Håvard Nærø Iversen   LN-AHN Utstedelse av ARC
2009-07-16 Håvard Nærø Iversen   LN-AHN Vedlikeholdsrapport
2009-06-26 Håvard Nærø Iversen   Tilsynsrapport
2009-06-26 Håvard Nærø Iversen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-27 Håvard Nærø Iversen   Utstedelse av revidert Permit to Fly
2009-05-14 Håvard Nærø Iversen   Utstedelse av forlenget Permit to Fly
2009-05-13 Håvard Iversen   rapport etter prøveflyging
2009-05-12 Havard-Naero.Iversen   Work Sheet etter inspeksjon, del 1
2009-05-12 Havard Iversen   vekt og balanse og log entries
2009-05-12 Håvard Dale   Dokumentasjon etter teknisk inspeksjon
2009-04-30 Håvard Nærø Iversen   Dispensasjon for å operere uten fastmontert 406 ELT i LN-AHN
2009-04-30 Håvard Nærø Iversen   Approval of Flight Conditons
2009-04-30 Håvard Nærø Iversen   Utstedelse av Permit to Fly for utprøving på Kjeller etter sammenstilling
2009-04-29 Håvard Nærø Iversen   Data for oppbygging må også sendes inn
2009-04-23 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-15 Håvard Iversen   Søknad om Permit to fly for overflyging ENKJ-ENBR er stilt i bero inntil nok informasjon er tilgjengelig
2009-04-15 Håvard Nærø Iversen   Søknad om dispensasjon for å operere uten fastmontert 406 ELT
2009-04-02 Håvard Nærø Iversen   Data for oppbygging må også sendes inn
2009-04-01 Håvard Nærø Iversen   Data for oppbygging må også sendes inn
2009-03-27 Håvard Nærø Iversen   SV: 100 timers sjekk - kopi ønskes
2009-03-26 Håvard Nærø Iversen   100 timers sjekk - kopi ønskes
2009-03-23 Håvard Nærø Iversen   størrelse på registreringsbokstaver
2009-03-12 Håvard Iversen   Permit to fly - ferryflight ENKJ-ENBR
2009-03-06 Håvard Nærø Iversen   Tildeling av ICAO- koder
2009-01-26 Norrønafly Rakkestad AS   AD91-14-22. SB 475, revA
2009-01-22 Håvard Nærø Iversen   AD til SB 533A
2008-12-11 Håvard N Iversen   registrert fartøy
2008-12-08 Håvard N. Iversen   retur av Bill of Sale
2008-08-10 Håvard Nærø Iversen [havard.naero@yaknorway.com]   Søknad om luftdyktighetsbevis - Export Certificate of Airworthiness
2008-06-26 Håvard Nærø Iversen   søknad angående registreringsbokstaver
2008-06-05 Håvard N. Iversen   Bill of Sale - Apostille
2008-06-05 Håvard N Iversen   Bill of sale
2008-06-03 Håvard Nærø Iversen   C of A for Export Pitts S-2A
2008-03-17 havard.naero@yaknorway.com   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2008-03-17 Håvard Nærø Iversen   SV: bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2008-02-12 Håvard Nærø Iversen   Teknisk dokumentasjon for import
source: caa.no