LN-LTB

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2001
Max TO weight: 5670 kg
ICAO Hex: 4785C4
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport FW AS
Adress: Postboks 2203 Langnes
9268 TROMSØ
Operator: Lufttransport AS
Postboks 6242
9292 TROMSØ
Tlf. 7760 8300/ Fax 7760 8383

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-13
Aircraft Deleted
Lufttransport FW AS
2019-11-13
Owner changed
Lufttransport FW AS
2009-02-02
Owner changed
SG Finans AS
2008-12-16
Aircraft Added
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-15 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2020-09-08 Lufttransport FW AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2019-12-10 Lufttransport AS     Begjæring om avregistrering og sletting
2019-12-05 Lufttransport AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Sør-Afrika
2019-12-05 Lufttransport AS     komplettering Export C of A
2019-11-27 Lufttransport FW AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy - eierskifte
2019-11-20 Lufttransport AS     Oppdatert søknad Export CofA
2019-11-13 SG Finans AS     frigivelse av deponert skjøte.
2019-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS     Registrering av eierskifte
2019-11-08 SG Finans AS (1)     Registrering av eierskifte - Deponering
2019-11-07 Lufttransport AS     Eksportgranskning funn.
2019-10-31 Lufttransport AS     Eksportgranskning
2019-10-25 Lufttransport AS     Søknad om Export C of A
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTB
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTK
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTC
2019-07-02 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-06-26 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-01-07 Bjarnar Fagervik     Recommendation report for due 10 jan 2019
2019-01-07 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2017-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS   2nd extension of ARC
2017-12-04 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2016-12-21 Lufttransport AS   ARC
2016-01-06 Lufttransport AS   issue of ARC
2014-12-22 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-09-09 Lufttransport AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis pga original er tapt
2014-09-02 Lufttransport AS   Anmodning om nytt EASA Form 45 støybevis pga original er tapt
2013-12-23 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2013-01-11 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 13-0015
2012-12-18 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for B200 tilhørende Lufttransport AS
2012-01-02 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-03-22 Lufttransport AS   Søknad om utsettelse av tidsfrist for avvik i forbindelse med ACAM inspeksjon på LN-LTB.
2011-01-24 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport AS
2011-01-04 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Handlingsplan i forbindelse med ACAM inspeksjon av LN-LTB
2010-12-21 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM rapport 2010AC-004 - LN-LTB
2010-12-10 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM inspection LN-LTB
2010-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 18.06.2010
2009-12-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-12-18 Post- og teletilsynet   vedr. nødpeilesender og mode s transponder
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-14 Luftfartransport AS   Ettersending av oppdatert Operations Specifications rev. 34
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-06 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-25 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Ending til kjøp- og leieavtale B-200 s/n 2004 - LN-LTD feil - riktig registrering er LN-LTK
2009-02-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-02 Lufttransport AS   Registrering av eirskifte
2009-02-02 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-02-02 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-20 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-01-16 Lufttransport AS   SV: VR datert 13. januar referer til FAA TC istedet for EASA TC
2009-01-13 Lufttransport AS   overdragelse av luftfartøy
2009-01-13 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2009-01-13 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-08 SG Equipment Finance   eierskifte av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-16 Lufttransport AS   registrert luftfartøy
2008-12-16 Lufttransport AS   Registreringsbevis LN-LTB
2008-12-16 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for Permit to fly for fergeflyging av nytt fly- Wichita, Kansas, USA til Dübendorf, Sveits
2008-12-15 Svein Sandve   Slettelsesattest BB-2001 B200 N3501S
2008-12-15 Lufttransport AS   Weight & Balance Data
2008-12-15 Lufttransport AS   FAA Export C of A
2008-12-11 Nordic Business Aircraft ApS   Bill of Sale - Apostille
2008-12-11 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2008-12-11 Hawker Beechcraft Corporation   10. 3 Exemption - King Air Model B200 S/N BB-2001 - Acceptance for export with Non-EASA approved TAWS Installation
2008-12-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-05 Lufttransport AS   søknad Permit to Fly
2008-12-03 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   søknad om ICAO-id 24 bits kode
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: einnsyn.no

More information: