LN-OZL

Robinson Helicopter Company
R22 BETA II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA II
MSN: 4419
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Adress: Sandefjord Lufthavn
Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-12-08
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-09-10 Scandinavian AirTech AB     Copy of new ARC
2018-09-07 Scandinavian AirTech AB     Copy of new ARC
2017-09-12 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2017-09-11 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2016-11-24 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2015-09-13 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2014-11-27 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-02-18 DnB Bank ASA   retur av pantedokument uten tinglysning
2014-02-17 DnB Bank ASA   tinglysing av pantedokument - European Helicopter Center - EHC
2013-11-12 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2012-09-28 European Helicopter Center AS   kopi av fornyet ARC
2012-06-01 DnB Bank ASA   LN-OZK, LN-OBI registrering av pantobligasjon
2012-06-01 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-31 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-16 DnB Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2011-12-08 European Helicopter Center AS   Copy of extended ARC
2010-12-10 European Helicopter Center AS   kopi av forlenget Airworthiness Review Certificate
2009-03-23 Nøtterø Sparebank   Registrert panterett
2009-03-17 Sparebank 1 Nøtterøy   registrering av frivillig heftelse - pantedokument
2009-02-19 European Helicopter Center AS   LN-OZL Utstedelse av registreringsbevis - endret typebetegnelse
2009-02-17 European Helicopter Center AS   Tilbakemelding etter søknad om ARC
2009-02-16 European Helicopter Center AS   Vedtak om flåteutvidelse
2009-02-09 European Helicopter Center AS   utstedelse av EASA Forn 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-02-05 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-04 Pål Pettersen   LN-OZL Tilleggsinformasjon til søknad om ARC
2009-02-04 Pål Pettersen   LN-OZL Tilleggsdokumentasjon før utstedelse av ARC
2009-02-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-20 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-12-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-09 European Helicopter Center AS   registrert luftfartøy
2008-12-04 European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center - søknad om flåteutvidelse - LN-OZL
2008-12-04 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy - Bill of Sale - Apostille - firmaattest
2008-11-13 FAA   Non-registration attest fra FAA
2008-11-10 European Helicopter Center AS   export certificate of airworthiness
2008-09-26 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-09-22 Thijs Kroondijk - EHC   bekrefelse vedr. reservasjon av registreringsmerke
2008-09-19 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no