LN-LTC

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2002
Max TO weight: 5670 kg
Mode-S Hex: 4785C5
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport FW AS
Adress: Postboks 2203 Langnes
9268 TROMSØ
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-09
Aircraft Deleted
Lufttransport FW AS
2019-09-05
Owner changed
Lufttransport FW AS
2009-01-20
Aircraft Added
SG Finans AS

Related Youtube videos

LN-LTC data-toggle=

Hawker Beechcraft B200GTO/WL King Air | Luftransport "LN-LTC" Takeoff @ OSL

LN-LTC data-toggle=

Lufttransport Beechcraft B200 King Air LN-LTC Norwegian Air Ambulance (Start up, Taxi and Takeoff)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-17 Lufttransport Fixed Wing AS     kopi av dokument om tillatelse
2019-12-17 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2019-12-12 Lufttransport Fixed Wing AS     oppsigelse
2019-12-09 Lufttransport Fixed Wing AS     sletting av luftfartøy
2019-12-04 Lufttransport Fixed Wing AS     Avregistrering og sletting
2019-09-06 Lufttransport Fixed Wing AS     Registrert eierskifte
2019-09-05 SG Finans AS     eierskifte - effektueringsmelding
2019-08-14 SG Finans AS     Flyskjøte
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTB
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTK
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTC
2019-07-02 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-06-26 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-02-22 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2018-02-22 Lufttransport AS     Issue of ARC
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-02-20 Lufttransport Rotor Wing ASLufttransport Fixed Wing AS   ACAM 0002-1203 Lukking av avvik
2017-02-17 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2017-02-10 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Tilbakemelding ACAM LN-LTC 0002-1203
2016-12-12 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Fixed Wing AS - Aksept av plan for lukking av avvik etter ACAM - 0002-1203
2016-12-08 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Fixed Wing AS - Handlingsplaner etter ACAM - 0002-1203
2016-11-10 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Fixed Wing AS - ACAM Rapport 0002-1203 LN-LTC
2016-02-23 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-02 Lufttransport AS   Issue of ARC
2014-02-24 Lufttransport AS   2nd Extension ARC
2012-03-14 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-03-13 Lufttransport AS   Extension av ARC
2012-03-13 Aviation Engineering AS   søknad om ARC for B200
2011-06-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering - Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 08.06.2011
2011-01-24 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport AS
2010-03-21 Lufttransport AS   Luftdyktighetsbevis - Motorproblemer Beech 200
2010-03-19 Lufttransport AS   savner luftdyktighetsbevis
2010-03-17 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200 tilhørende Lufttransport
2010-03-17 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 10-0078
2010-03-15 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside for fabrikknytt luftfartøy
2010-03-15 Lufttransport AS   Utfyllende informasjon
2010-03-11 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-05 Lufttransport AS   Oppdatert Form 18b - 21 og 37 - Permit to Fly
2010-03-05 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringsflyging fra Sveits til Norge
2010-03-04 Lufttransport v/Jon Arne Jørgensen   B200 Medical Interior Kit - EASA STC 10029101
2010-03-04 Lufttransport AS   B200 Medical Interior Kit - EASA STC 10029101
2010-03-03 Aviation Engineering AS   Airworthiness Review Beech B200, SN: BB2002, Lufttransport AS TROMSØ Uke 10/2010
2010-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-03 Lufttransport AS   permit to Fly
2010-03-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-06-08 Lufttransport AS   Vedrørende søknad om ARC
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-14 Luftfartransport AS   Ettersending av oppdatert Operations Specifications rev. 34
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-06 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-25 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Ending til kjøp- og leieavtale B-200 s/n 2004 - LN-LTD feil - riktig registrering er LN-LTK
2009-02-05 Lufttransport AS   søknad ARC - vedlikeholdsrapport
2009-02-02 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-21 Lufttransport AS   registrert luftfartøy
2009-01-20 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse 06.01.2009 på Torp
2009-01-20 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-01-19 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for Permit to fly for fergeflyging av nytt fly- Wichita, Kansas, USA til Dübendorf, Sveits
2009-01-19 Lufttransport AS   dokumenter til Lufttransports nye Beech King Air B200 - S/N BB2002
2009-01-19 Lufttransport AS   Dokumenter til Lufttransports nye Beech King Air B200 - S/N BB2002 (LN-LTC)
2009-01-15 Lufttransport AS   Bill of Sale - Apostille
2009-01-15 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-01-13 Lufttransport AS   overdragelse av luftfartøy
2009-01-13 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-09 Lufttransport AS   søknad om Permit to Fly
2009-01-08 SG Equipment Finance   eierskifte av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-03 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no

More information: